Ontwikkeling van implementatiebeleid

In alle fasen van een programma of project denken we mee over het bevorderen van de toepassing van kennis. We organiseren regelmatig bijeenkomsten over impact en we werken aan een e-learning hierover. Elk cluster/programma van ZonMw heeft minimaal 1 implementatiespecialist die met u kan meedenken.

Werken aan impact doen we samen

Implementatie bevorderen doen we samen met anderen. Denk hierbij aan financiers van onderzoek (zoals NWO, Health Holland, Gezondheidsfondsen) en met onderzoekers en experts die veel van implementatie en impact weten. Zo zijn we medeoprichter van het Nederlands Implementatie Collectief en nemen we deel aan de Impact Alliantie. Ook internationaal wisselen we expertise uit, bijvoorbeeld via het Ensuring Value in Research (EViR) en European Implementation Collaborative (EIC).

Versterken van de implementatie-infrastructuur

ZonMw helpt mee om netwerken en andere infrastructuren te versterken die implementatie bevorderen. Zo kunnen stakeholders elkaar ontmoeten om vragen, kennis en inzichten te delen. Ook onderzoeken we de werking van diverse soorten infrastructuur. Lees het onderzoeksrapport 'Op weg naar effectieve kennissamenwerking'. Bekijk ook de bijbehorende  infographic 'Effectieve samenwerking'.  Welke vorm kan het beste wanneer worden ingezet?

Voorbeelden van vormen van implementatie-infrastructuren waarbij ZonMw betrokken is, zijn:

  • Kennispleinen: Een digitaal kanaal waarop kennis, producten en ervaringen op landelijk niveau met elkaar worden gedeeld. Bezoek de pagina over kennispleinen
  • Academische werkplaatsen: Academische werkplaatsen zorgen voor een betere samenwerking tussen praktijk, wetenschap, beleid en onderwijs. Zo kan een universiteit of hogeschool samen met praktijkinstellingen vragen vanuit de praktijk vertalen naar onderzoek en andersom. Bezoek de pagina van de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd of Bezoek de pagina van de Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen voor het bekijken van een voorbeeld.
  • Consortia: In consortia kan uitwisseling van kennis op de lange termijn gestimuleerd worden. Ook kunnen alle partijen met en naar elkaar een verplichting aangaan om samen aan de oplossing van een vraagstuk te werken. Bekijk de pagina over het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht.
  • Innovatienetwerk: https://www.zorgvoorinnoveren.nl/ is een netwerk met daarin onder meer een kennisbank over implementatie, een loket waar advies kan worden gevraagd en een innovatiecafé.

Nederlands Implementatie Collectief (NIC)

Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) is hét netwerk voor het delen van kennis over effectief implementeren in gezondheid en zorg. Onder andere het Trimbos-instituut, ZonMw, ZINL en Amsterdam UMC werken hierin samen. Samen zorgen zij voor een verbinding tussen bestaande netwerken en kenniskringen over implementatie. 

Kennissyntheses

Soms geven we de opdracht om in een kennissynthese relevante, nieuwe kennis te ordenen en met elkaar te verbinden. Onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers worden hierbij betrokken om inzicht te krijgen in de context waarin kennis gebruikt wordt. Hiervoor hebben we een handleiding ontworpen (zie link hieronder). Een voorbeeld hiervan is de kennissynthese Geestelijke Verzorging.