9 praktijkgerichte onderzoeken in de geestelijke gezondheid van start

Er zijn 9 praktijkgerichte onderzoeken in de ggz gestart. Bij praktijkgericht onderzoek gaat het om het ontwikkelen en toepassen van kennis, waarmee direct oplossingen geboden worden voor de praktijk. Een nauwe samenwerking tussen praktijk, cliënten en/of naasten en onderzoek is hierbij vereist.

Maatschappelijke en/of persoonlijk herstel

Alle 9 onderzoeken richten zich op maatschappelijk en/of persoonlijk herstel van mensen met psychische problemen. Hierbij gaat het om het implementeren en/of doorontwikkelen van interventies of initiatieven die bijdragen aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met psychische problemen.

Aansluiting bij het veld

De onderzoeken richten zich op het ontwikkelen en benutten van kennis om duurzame oplossingen te bieden voor actuele ggz-vraagstukken en zijn relevant voor praktijk en cliënten. Er is een duidelijke aansluiting bij het (praktijk)veld en samenwerking met (vertegenwoordiging van) cliënten en/of naasten is in de projecten verplicht.

Meer informatie