Darmen

Wij financieren verschillende soorten onderzoek naar de darmen. Van vroege opsporing en betere behandelingen van darmkanker en de darmgezondheid.

Darmkanker

Bij vroegtijdige ontdekking van darmkanker, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Door te screenen op risicofactoren of voorstadia van darmkanker kan in veel gevallen erger worden voorkomen. 

Afbeelding
Darmkankermaand

Darmkankermaand

Maart is het darmkankermaand. ZonMw financiert verschillende onderzoeken op het gebied van behandeling én preventie van darmkanker. Want bij vroegtijdige ontdekking van darmkanker, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Op deze pagina vindt u meer over de onderzoeken die ZonMw heeft lopen op het gebied van darmen en darmkanker.
Afbeelding
Darmkankermaand

Preventie van darmkanker bij mensen met een verhoogd familierisico

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een verhoogd familierisico niet elke vijf jaar een coloscopie (kijkoperatie van de darmen) hoeven ondergaan om te screenen op symptomen van darmkanker. In bepaalde gevallen kan dit worden teruggebracht naar om de tien jaar, met daartussen alleen een ontlastingstest. Dit is veel minder belastend voor de patiënt én goedkoper voor de gezondheidszorg. Lees meer over dit baanbrekende resultaat.

Darmoperaties

Verwijdering darmpoliepen endeldarm: Operatie of endoscopie? Onderzoek toonde aan dat het gebruik van een endoscopie in plaats van een operatie voor het verwijderen van goedaardige poliepen kosteneffectiever is en minder ernstige complicaties met zich meebrengt.

Voeding en darmgezondheid

Gezondheid hangt ook af van gezonde darmflora. Vaak is bewegen, genoeg en gezond drinken en een passend voedingspatroon voldoende om onze goede bacteriën in het maag-darmkanaal te helpen. Toch hebben wij niet altijd het roer in onze handen. Lees meer over onderzoeken over gezonde voeding voor de darmen.