Transforming Health & Care Systems

Oudere witte vrouw sport met gewichten, ze draagt een Virtual Reality bril
Hoe houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk? Dat is een uitdaging waar veel Europese landen voor staan. Binnen het programma Transforming Health and Care Systems (THCS) financieren we internationale onderzoeken en innovatieprojecten die bijdragen aan een duurzamer en toekomstbestendiger gezondheids- en zorgstelsel.

Aanleiding

De samenleving vergrijst, de personeelstekorten in de zorg nemen toe en de zorg zelf wordt steeds duurder. In veel Europese landen is het toegankelijk houden van zorg en ondersteuning onder deze omstandigheden dé uitdaging voor de toekomst.

Doel

In het programma Transforming Health and Care Systems (THCS) wordt in internationaal verband gezocht naar antwoorden op deze uitdagingen. Door het financieren van onderzoek en implementatietrajecten draagt het programma bij aan het efficiënter inrichten van de zorg en het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.

Brede doelgroep

Passende zorg is van belang voor iedereen. Daarom richt Transforming Health and Care Systems zich op een brede doelgroep. Van jongeren tot ouderen en van mensen met een beperking tot mensen met een chronische ziekte of een psychische kwetsbaarheid. 

Aansluiting bij nationale programma’s

THCS sluit aan bij een aantal Nederlandse programma’s die dezelfde doelen nastreven. Eén van die programma’s is Juiste Zorg op de Juiste Plek, waarin de ambitie is om zorg waar kan te voorkomen, verplaatsen en vervangen. Ook het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen van de Rijksoverheid sluit aan bij de doelstellingen van THCS: ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.’

Samenwerking

Binnen THCS bundelen diverse landen met steun van de Europese Commissie hun kennis en onderzoeksbudgetten. Hiermee wordt het mogelijk om internationale onderzoeken en innovatietrajecten te financieren die bijdragen aan een toekomstbestendig zorg- en gezondheidsstelsel. Binnen het programma zullen meerdere subsidieoproepen worden opengesteld, waarin verschillende thema’s en aandachtspunten aan bod komen.

TCHS: onderdeel van Horizon Europe

Transfoming Health and Care Systems is één van de Europese partnerschappen die wordt ontwikkeld onder Horizon Europe, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. De looptijd van het programma bedraagt 7 jaar. Binnen THCS werken organisaties uit 27 (vooral) Europese landen en 7 regio’s samen met de Europese Commissie aan het stimuleren van kennisontwikkeling. In Nederland zijn NWO en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) belangrijke partners.

ZonMw en internationaal

Veel van de vraagstukken waar we nu voor staan binnen de gezondheidszorg zijn niet uniek voor Nederland. Het is daarom goed om internationaal te bekijken welke vraagstukken spelen en of gezamenlijk opgetrokken kan worden. Door bundeling van expertise en middelen komt de oplossing van deze vraagstukken sneller dichterbij.

ZonMw draagt op diverse manieren bij aan kennisontwikkeling en -uitwisseling over de landsgrenzen heen. Op deze pagina leest u meer over de internationale activiteiten van ZonMw.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Looptijd: 13%
Looptijd: 13 %

Denice Moi Thuk Shung

Senior programmamanager
thcs [at] zonmw.nl
Portretfoto Rik Wisselink

Rik Wisselink

Programmamanager
thcs [at] zonmw.nl

Melanie Neijts

m.neijts [at] nwo.nl