Kwaliteitsgelden geestelijke gezondheidszorg

Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg en is een door ggz-organisaties geïnitieerd kwaliteitsinstituut. Samen met beroeps-, branche-, en patiëntenverenigingen werken ze aan continue kwaliteitsverbetering in de ggz.

De activiteiten van Akwa GGZ bestaan uit:

  • GGZ Netwerken: faciliteren van lerende netwerken met projectmatige, analytische en communicatieve ondersteuning. 
  • GGZ Dataportaal: ondersteuning bij het verzamelen, analyseren en visualiseren van data voor kwaliteitsverbetering.
  • GGZ Standaarden: ontwikkelen en onderhouden van zorgstandaarden en ondersteunen bij het gebruik ervan in de praktijk.

Speerpunten voor 2024

  • Kwaliteitsverbetering in het zorgproces
    Praktijkonderzoeken, uitkomsten van enquêtes van het online Panel en inzicht geboden door de alliantiepartijen van Akwa GGZ laten verbeterpotentieel zien in verschillende onderdelen van het zorgproces. Thema’s zijn: structureel evalueren in de behandeling; toeleiding tot de ggz; afschalen/afronden behandeling; overbruggingszorg en therapeutische relatie.
  • Lerende ggz
    Continue kwaliteitsverbetering is structureel evalueren, leren en verbeteren. Dit kan op verschillende niveaus: evalueren en verbeteren in de behandeling (N=1); leren en verbeteren op team- of organisatieniveau (N=100) en leren van landelijk onderzoek. De informatie uit de behandeling kan worden ingezet voor datagedreven leren op team- en organisatieniveau en zorgevaluatie op landelijk niveau.

Video over zorgstandaarden

Bekijk de video (op Vimeo) van 3 minuten met uitleg over zorgstandaarden:

Afbeelding
Akwa GGZ video 'Wat zijn zorgstandaarden?'