Kwaliteitsgelden geestelijke gezondheidszorg

Akwa GGZ (alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan continue kwaliteitsontwikkeling. Zo krijgen patiënten de best mogelijke behandeling en zorg, gebaseerd op hun eigen voorkeuren en die van hun naasten én op actuele kennis en kunde.

De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met verenigingen van patiënten, hun naasten, zorgprofessionals en zorgaanbieders en zijn gericht op continue verbetering van kwaliteit van zorg in de ggz. Continue kwaliteitsverbetering vindt plaats op verschillende niveaus: het zorgproces in de behandelkamer, in netwerken van professionals en patiënten en in de sectorbrede ggz. De activiteiten van Akwa GGZ bestaan uit:

  • GGZ Standaarden: het ontwikkelen en onderhouden van kwaliteitsstandaarden en ondersteunen van het gebruik ervan in de praktijk
  • GGZ Dataportaal: inzet van expertise en gezamenlijke dataverwerking voor datagedreven leren in de ggz
  • GGZ Netwerken: een programma met verschillende vormen van ondersteuning aan lerende ggz

Speerpunten voor 2023 zijn:

  • Kwaliteit in de praktijk
  • Duurzaam toegankelijke ggz
  • Evalueren en datagedreven leren

Akwa GGZ communiceert actief over de activiteiten, resultaten en producten via nieuwsbrieven, website en hulpmiddelen.

Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheid

Vanuit de Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheid zijn de volgende projecten gefinancierd: