Kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen werken via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) samen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg.

Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten worden verschillende projecten gefinancierd die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de medisch-specialistische zorg en daarmee een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Een goed werkend, geïntegreerd kwaliteitsbeleid is essentieel om kwalitatief goede en veilige zorg te kunnen leveren.

Projectaanvragen

Wetenschappelijke verenigingen kunnen op meerdere momenten per jaar projectaanvragen bij SKMS indienen. Projectaanvragen moeten voldoen aan vooraf vastgestelde kaders en hoofdonderwerpen. Wanneer actuele ontwikkelingen binnen de medisch-specialistisch zorg om verandering van de kaders vragen, worden deze waar nodig of wenselijk herzien.

Het SKMS-bestuur besluit over de toekenning van gelden aan de projecten en over het indienen van kwaliteitsprojecten bij ZonMw. Het bestuur laat zich adviseren door de programmacommissies. De programmacommissies beoordelen de projectaanvragen onder andere op kwaliteit.

E-magazine SKMS

In dit e-magazine van de SKMS leest u praktijkverhalen van de projecten vanuit de kwaliteitsgelden medisch-specialistische zorg, welke resultaten zij opleveren en wat de visie is van de Federatie Medisch Specialisten op het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten.

> Lees het e-magazine

Onderwerpen

Onderwerpen van projecten zijn kwaliteitsvisitaties, keuzehulpen, kwaliteitsregistraties, kennisagenda's, COVID-19 en richtlijnen, zoals de projecten:

Zie ook de richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.

Afbeelding

Kijk voor meer informatie over de huidige projecten op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Contact

Meike Manders

Senior adviseur bij SKMS
m.manders [at] demedischspecialist.nl

July van Domburg

Adviseur bij SKMS
j.vandomburg [at] demedischspecialist.nl

Team Kwaliteitsgelden ZonMw

kwaliteitsgelden [at] zonmw.nl