Kwaliteitsgelden huisartsenzorg

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gebruikt de Kwaliteitsgelden als een belangrijke bijdrage voor het up-to-date houden van haar richtlijnenprogramma en thuisarts.nl. Daarbij speelt de organisatie in op urgente vraagstukken, zoals COVID-19.

Richtlijnen voor huisartsen

De NHG Standaarden en Behandelrichtlijnen vormen het fundament onder het medisch handelen van de huisarts. Ze ondersteunen de klinische besluitvorming, dragen bij aan betere zorg, meer transparantie en minder ongewenste praktijkvariatie. Ze zijn gebaseerd op het best beschikbare wetenschappelijke bewijs en op een systematische en transparante wijze ontwikkeld. Daarbij voldoen ze aan de internationale kwaliteitseisen waarin het patiëntperspectief goed is geborgd. Binnen de richtlijnen worden ook aanbevelingen gedaan op het gebied van medicamenteus beleid, deze zijn daarnaast digitaal vertaald in het NHG-formularium.

Meer informatie over de richtlijnen vindt u op https://richtlijnen.nhg.org/.

Thuisarts.nl

Burgers en huisartsen hebben behoefte aan betrouwbare en toegankelijke informatie op Thuisarts.nl over klachten en minder ernstige aandoeningen (alledaagse aandoeningen).

Zorgconsult omzetten

Met die informatie willen we waar mogelijk een zorgconsult omzetten naar meer zelfredzaam maken, gezonder laten leven en minder zorg consumeren. Het gaat hier om laag complexe zorg waarbij sprake is van relatief onschuldige klachten en aandoeningen waar mensen op dit moment voor naar de huisarts gaan. En die geschikt zijn voor zelfzorg in plaats van een consult en of eventuele behandeling door de huisarts.

Druk op huisartsenzorg verminderen

Daarmee willen we het zelfredzaam vermogen van mensen vergroten en kunnen we de druk op de huisartsenzorg verminderen.

Vertalen en  integreren van informatie uit richtlijnen

Verder vertalen en integreren we informatie vanuit richtlijnen en sluiten daarbij aan op de zoektocht van gebruikers. Ook als het gaat om (zelfzorg)middelen en verantwoord gebruik daarvan.

Ton Kuijpers

Programmaleider Richtlijnen bij NHG
t.kuijpers [at] nhg.org

Team Kwaliteitsgelden ZonMw

kwaliteitsgelden [at] zonmw.nl