Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag

Achtergrond

Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) droeg ZonMw bij aan een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Inmiddels is dit programma afgesloten en is er een vervolg: het Actieprogramma Grip op Onbegrip.

Lokale sluitende aanpak

Om deze sluitende aanpak te realiseren, financierde en faciliteerde het Actieprogramma projecten en initiatieven van en met relevante partijen. Samenwerkingen met deze partijen, zoals gemeenten, politie, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang en cliëntenorganisaties, staat centraal. Voorwaarde was dat de projecten en initiatieven domeinoverstijgend en persoonsgericht zijn. Daarnaast moesten ze gebaseerd zijn op de 9 bouwstenen van het Aanjaagteam verwarde personen.

Praktijkprojecten

Bekijk welke initiatieven in uw regio worden uitgevoerd voor het verbeteren van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met onbegrepen gedrag via de interactieve landkaart.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Programmacommissie

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het Actieprogramma. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

De heer drs. H.M. (Hans-Martin) Don

Leden

P. (Patricia) Heijdenrijk - Can
Prof. dr. M. (Mark) van der Gaag
H.J.M. (Huub) Gubbels
L. (Leen) van Leersum
P. (Peter) Pierik
P. (Paola) Buitelaar
R. (Ricardo) Offermanns
B. (Bert) Stavenuiter
K. (Karin) Groen
Drs. H.T.M. (Lenie) Scholten
Dr. H.F. (Henriette) Treurniet
P. (Peter) van Zuidam

Waarnemers

B. (Bram) van der Kroon
N. (Nouchka) van Winkoop
N. (Nicolette) Piekaar
E. (Erwin) Pietersma
C. (Carijn) Tulp
J. (Jorèl) Wever

Eindevaluatie

Gedurende de looptijd en in de eindfase van het Actieprogramma Verward Gedrag zijn diverse (tussen)evaluaties uitgevoerd om zicht te krijgen op de resultaten en opbrengsten van het actieprogramma.

Bekijk de resultaten hier.

Afbeelding

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 76.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Contact

Lisanne Hogema

Senior programmamanager
avg [at] zonmw.nl

Eline Evelo

Programmamanager - afwezig tot november 2024
avg [at] zonmw.nl

Alice Lamain

Programmamanager - afwezig tot oktober 2024
avg [at] zonmw.nl