Inzichten Actieprogramma Verward Gedrag

In aanloop tot het Actieprogramma Grip op Onbegrip
De situaties waarin onbegrepen gedrag plaatsvindt zijn complex. Ze vereisen een hoge mate van inzicht bij professionals in zorg en veiligheid. Welke inzichten hebben de lokale initiatieven concreet opgeleverd?

In een serie artikelen kijken we naar 'Kennis en inzichten Actieprogramma Verward Gedrag'. 

De aanleiding

De vele E33-meldingen die bij de politie binnenkomen als er sprake is van ‘overlast door persoon met verward gedrag’. 

De uitdaging

Dit stijgend aantal meldingen gaf aanleiding voor ophef in de media en politieke druk. Gemeenten werden uitgedaagd om effectieve oplossingen te vinden. 

De resultaten

Dat resulteerde in het eerste Actieprogramma Lokale Initiatieven voor Mensen met Verward Gedrag (AVG). Dit programma liep van 2018 tot eind 2020. Er werden in 5 jaar meer dan 500 lokale, regionale en ook nationale initiatieven en projecten mogelijk gemaakt om te komen tot een goed werkende aanpak voor mensen met verward – tegenwoordig: onbegrepen – gedrag en hun omgeving. 

Afbeelding

Wijk-GGD, vervoer, ambulancezorg

In dit artikel kijken we naar het vervoeren van personen met onbegrepen gedrag, het voorkomen hiervan en de rol van de wijk-GGD’er bij vroegsignalering en opvolging in de wijk.
Afbeelding
Street-triage

Streettriage, politie, ggz, meldpunten

In dit artikel zoomen we in op

- vroegsignalering in de vorm van Street Triage
- meldpunten voor acute en niet-acute zorg
- de rol van de politie i.s.m. ggz.
Afbeelding

Ervaringsdeskundigheid

Welke rol speelt ervaringsdeskundigheid in de aanpak van verward en/of onbegrepen gedrag? Wat zijn de bevindingen van MIND, de koepelorganisatie voor cliënten- en familieorganisaties in de ggz?
Afbeelding

Leernetwerk

Voor de juiste begeleiding van mensen met onbegrepen gedrag is het essentieel dat professionals goed met dit gedrag leren omgaan.

Hoe zorgt Hogeschool Saxion voor kennisuitwisseling tussen onderwijs en praktijk?
Afbeelding
Jan Spijker - bijzonder hoogleraar, Radboud Universiteit

Herstel-ondersteunende zorg depressie

Hoe kunnen ervaringsdeskundigen en zelfmanagement helpen bij depressie? Interview met Jan Spijker, bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit & psychiater Expertisecentrum Depressie Pro Persona.
Afbeelding
Olga Sollet - Integraal-aanbod zorg-en begeleiding

Integraal aanbod van zorg en begeleiding

Maastricht-Heuvelland: cure & care.

Interview met Olga Sollet over haar ervaringen met het integraal aanbod van zorg en begeleiding verward gedrag in Maastricht-Heuvelland.
Afbeelding
Boek Binnen de Buitenkant - Binnen de Buitenkant - ervaringsdeskundigen over de waarde van ondersteunende zorg bij psychische kwetsbaarheid

Boek 'Binnen de buitenkant'

Interviews met ervaringsdeskundigen.

7 mensen lieten zich interviewen en fotograferen om met hun verhaal bij te dragen aan het denken over betere herstelondersteuning.

Met dit boek laten we je een moment onder de huid kruipen van mensen en hun kwetsbaarheid.
Bestand
Afbeelding
14 goede praktijken herstelondersteunende zorg

14 goede praktijken

7 projecten die bij de persoonlijke portretten in dit boek 'Binnen de Buitenkant' horen.

7 andere projecten die ZonMw financierde om te werken aan de verbetering van herstelondersteuning.

In dit document beschrijven we ze alle 14 projecten.
Bestand
Afbeelding
Van medisch handelen tot ruimte voor een persoonlijke zoektocht.

De kanteling van 'herstel-denken'

Persoonsgerichte herstelondersteuning als tegenhanger van de medische benadering.


Om snel zicht te krijgen op wat het verschil is tussen de symptomatische benadering en
allerlei nieuwe ggz-concepten, zijn die tegenstellingen in kaart gebracht.
Bestand

Het vervolg: Actieprogramma Grip op Onbegrip

Het AVG, dat vooral gericht was op experimenteren met pilots, kreeg in 2021 een opvolger: Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO). Dit programma wil de geleerde lessen uit het eerste actieprogramma breder trekken en zorgen dat er beter wordt samengewerkt op regionaal en bovenregionaal niveau. Dit programma ondersteunt regionale netwerken waarin het sociale domein en het zorg- en veiligheidsdomein vaak samenwerken voor mensen met onbegrepen gedrag. De belangrijkste lijnen van dit programma zijn: kenniswerkplaatsen en domein overstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio's. Zo creëren we sterke netwerken voor mensen die de grip op het leven even kwijt zijn.

Afbeelding
Aanpak verward-gedrag - Foto Yuri Derks

Lerende aanpak

Onbegrepen gedrag te lijf met lerende aanpak

Onbegrepen gedrag is een veelkoppig monster, waar zowel de ggz als gemeenten, politie en GGD’en mee te maken krijgen. Dit vroeg om een andere dan traditionele aanpak van onderzoek ZonMw koos voor actieprogramma’s waar de praktijk direct aan de slag gaat met kennis.
Afbeelding
AGO - Actieprogramma Grip op Onbegrip

Achter de schermen

van het Actieprogramma Grip op Onbegrip

Wie werken er achter de schermen van het Actieprogramma Grip op Onbegrip? Wat vinden zij de belangrijkste aandachtspunten van dit programma? De antwoorden op deze vragen geven inzicht in de onderlinge samenhang van onze activiteiten en subsidiemogelijkheden.

Lokale initiatieven Actieprogramma Verward Gedrag

Gebruik de filterfunctie om te zoeken op start-/ einddatum, regio en type project:

Actieprogramma Grip op Onbegrip

Domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio's

Afbeelding
Domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s

 

16 Veiligheidsregio's

4 Hotspots:

A. Den Haag

B. Amsterdam

C. Rotterdam

D. Utrecht

 

 

 

 

Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag

Afbeelding
Landkaart Kenniswerkplaatsen Onbegrepen gedrag

17 Kenniswerkplaatsen

nr. 18 op de Cariben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroegsignalering en opvolging in de wijk

Vroegsignalering in 60 gemeenten

Afbeelding
Landkaart AGO AVG projecten vroegsignalering en opvolging in de wijk 2023

Lokale initiatieven Wijk-GGD in 44 gemeenten

Geleerde lessen

Voor meer informatie neem contact op met

Contact

Rein Postma

Programmasecretaris
gripoponbegrip [at] zonmw.nl