Een living lab is een creatieve en innovatieve manier voor professionals om samen met de burger oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Sport en bewegen leent zich bij uitstek voor deze praktische methodiek. Daarom hebben we een aantal living labs sport en bewegen mogelijk gemaakt.

Uitgelicht

Een handreiking voor Living labs: samen innoveren in Sport en Bewegen

De living labs sport en bewegen delen hun ervaringen van de afgelopen jaren, ter inspiratie en om te gebruiken als leidraad. Het magazine focust op de vijf belangrijkste lessen met praktische handvatten voor iedereen die werkt aan het opstarten en succesvol uitbouwen van een Living Lab Sport en Bewegen.

Bekijk het magazine

Living lab Vinkhuizen: wijk beweegvriendelijker maken

Hoe krijg je mensen in sociaal-maatschappelijk achterblijvende buurten aan het sporten? Dat blijkt vaak moeilijk. In Vinkhuizen lukte het wel. Berry van Holland vertelt over de aanpak in het blad Binnenlands Bestuur.

Lees het interview

Living labs: Haarlem zet in op meer sportdeelname vmbo'ers en praktijkschoolleerlingen

In het Sport- en Beweeglab project ‘Via het vmbo en praktijkonderwijs naar passend sportaanbod in de wijk’ werken verschillende organisaties samen om de deelname van deze groep te verhogen.

Lees het artikel op allesoversport.nl

Impact van de living lab Lingewaard

Het doel van dit living lab is om met vitale sportparken en bijbehorende open clubs bij te dragen aan de leefbaarheid in de dorpen Doornenburg, Haalderen en Gendt. Welke maatschappelijke opbrengsten heeft dit living lab opgeleverd? Lees ook het artikel hierover.

Bekijk de impactrapportage

De vijf belangrijkste lessen van de living labs sport en bewegen

De labregisseurs kwamen op 14 april 2022 samen tijdens de Katapultdag en deelde de vijf belangrijkste lessen van de Living Labs Sport en Bewegen en kennis uit. Wat zijn deze vijf waardevolle lessen? Hoe dragen ze bij aan de doorontwikkeling en verduurzaming van bestaande en nieuwe labs?

Meer over de gedeelde lessen

Bewegen in water voor iedereen

Tijdens het werkbezoek van minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse zaken en Koninkrijk relaties aan de gemeente Rheden stond onde andere het Biljoenbad in Velp, gerealiseerd door het Living Lab Hydrotherapy, in de schijnwerpers.

Meer weten over dit mooie initatief?

Unieke wandeluitdaging in de Achterhoek

In de unieke Achterhoekse wandelchallenge zijn de deelnemers al 3 keer de wereld rond gelopen! Dat doen ze met behulp van de wandelapp Ommetje van de Hersenstichting en aangemoedigd door een competitief element. Hoe is dit initiatief van het living lab ‘vitale medewerker in de Achterhoek’ van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen zo’n succes geworden?

Lees het artikel

Zo maak je een maatschappelijk businessmodel

In de living labs sport en bewegen werken verschillende partijen met elk hun eigen belangen samen. Hoe definieer je een concreet gezamenlijk doel, met ieder in de juiste rol? Het invullen van een maatschappelijke businesscase – een purpose case – helpt om inzicht te krijgen in elkaars positie. Zo versterk je jouw lokale netwerk en samenwerking. Meer weten?

Lees het artikel op allesoversport.nl

Podcast: Sport Impact Wijzer

Tom Naberink en Living lab-regisseur Celeste van Rinsum van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in gesprek over de Sport Impact Wijzer. Femke van der Pal vertelt hoe sport en bewegen bijdraagt aan Positieve Gezondheid en over de tool om investeringen vanuit gemeenten in sport en bewegen uit te drukken in Social Return of Investment (SROI).

Beluister de podcast

Podcast: Living Labs in de praktijk

Living Labs kartrekkers Petra Janssen (Gemeente Den Haag) en Frank van Eekeren (lector Impacts of sports Haagse Hogeschool) geven je een inkijkje in hun successen en inzichten.

Beluister de podcast

Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen zet in op draagvlak en netwerk

De gemeente wilde aan de slag met de beweegvriendelijke omgeving. Het projectteam vroeg de deelnemers wat ze zelf zouden willen en hoe ze daarbij geholpen konden worden. Maar wilden de bewoners wel meer bewegen? Projectleider Berry van Holland van de Hanzehogeschool vertelt er meer over.

Lees het artikel in Biind

Living labs: experimenterend oplossingen vinden

In de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke uitdaging op het gebied van sport en bewegen, zetten steeds meer gemeenten lokale vernieuwers, verbinders én inwoners in. Samen zoeken zij
naar innovaties en testen deze ook direct uit in de praktijk. Onderzoekers en sportinstituten vertellen over hun inzet van de Living Labs binnen hun gemeenten.

Lees het artikel in Sport en Gemeenten

Living lab: zo verbindt Rotterdam jongeren en clubs via esports

Rotterdam ziet een terugloop in sportdeelname bij jongeren, met name bij de verenigingen. Beleidsadviseur Johan van Herpen van gemeente Rotterdam vertelt over hoe ze interesse wekken van jongeren met behulp van esports.

Lees het verhaal van Johan

Aanpak en ervaringen Living labs sport en bewegen

Loop je binnen je gemeente al tijden tegen een maatschappelijk probleem aan waarbij het maar niet lukt om tot een oplossing te komen? Een living lab is mogelijk een uitkomst. Wil je weten hoe je zo'n lab opzet of wil je meer weten over de ervaringen binnen de living labs sporten en bewegen?

Lees dan dit artikel over aanpak en ervaringen

Ervaringen uit de netwerkfase Living Labs Sport en Bewegen

In 2020 werkten 15 gemeenten met hogescholen, lokale organisaties en burgers aan de oprichting van living labs sport en bewegen. Er zijn krachtige netwerken ontstaan waarin lokale en regionale partners uitdagingen rond sport en bewegen oppakken. De ervaringen in het eerste jaar zijn gebundeld in een artikelreeks.

Bekijk de publicatie

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar het programma living labs en alle living labs? Bekijk de programmapagina met daarin informatie over alle door ZonMw gefinancierd living labs.
Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen binnen de living labs sport en bewegen.

Ga naar de programmapagina

Actueel

Subsidieoproep living labs voor MOOI in Beweging geopend

Werk je bij een gemeente of een kennisinstelling? Dan kun je vanaf vandaag een subsidieverzoek indienen voor het realiseren van een living lab voor MOOI in Beweging. Het doel van deze subsidieoproep is om met onderzoek en innovatie bij te dragen aan oplossingen voor wicked problems binnen sport en bewegen. Deadline: 25 mei 2023, 14.00 uur.

Nieuws

Een handreiking voor Living labs: samen innoveren in Sport en Bewegen

Vandaag overhandigden Geri Bonhof van het Topteam Sportinnovator en Sanne Cobussen van de HAN van het Living Lab Lingewaard het magazine ‘Living labs: samen innoveren in sport en bewegen’ aan wethouder Ben van Koningsveld van de gemeente Amersfoort. Het magazine staat barstensvol geleerde lessen, tips en adviezen over hoe je een living lab kunt opstarten. De overhandiging gebeurde tijdens de Kennisdag Sport en Innovatie van de VSG en...

Nieuws

Vmbo sportlab gestart

In december 2022 is het consortium gestart dat onderzoekt hoe de beweeg- en sportparticipatie van de jongeren in het vmbo duurzaam kan worden vergroot zodat ze ook op latere leeftijd actief blijven. Het consortium met de naam vmbo sportlab bestaat uit praktijkprofessionals en onderzoekers en heeft maar liefst 22 deelnemers.

Nieuws
Toon meer

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website