Een living lab is een creatieve en innovatieve manier voor professionals om samen met de burger oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Sport en bewegen leent zich bij uitstek voor deze praktische methodiek. Daarom hebben we een aantal living labs sport en bewegen mogelijk gemaakt.

Uitgelicht

Living lab Vinkhuizen: wijk beweegvriendelijker maken

Hoe krijg je mensen in sociaal-maatschappelijk achterblijvende buurten aan het sporten? Dat blijkt vaak moeilijk. In Vinkhuizen lukte het wel. Berry van Holland vertelt over de aanpak in het blad Binnenlands Bestuur.

Lees het interview

Living labs: Haarlem zet in op meer sportdeelname vmbo'ers en praktijkschoolleerlingen

In het Sport- en Beweeglab project ‘Via het vmbo en praktijkonderwijs naar passend sportaanbod in de wijk’ werken verschillende organisaties samen om de deelname van deze groep te verhogen.

Lees het artikel op allesoversport.nl

Impact van de living lab Lingewaard

Het doel van dit living lab is om met vitale sportparken en bijbehorende open clubs bij te dragen aan de leefbaarheid in de dorpen Doornenburg, Haalderen en Gendt. Welke maatschappelijke opbrengsten heeft dit living lab opgeleverd? Lees ook het artikel hierover.

Bekijk de impactrapportage

De vijf belangrijkste lessen van de living labs sport en bewegen

De labregisseurs kwamen op 14 april 2022 samen tijdens de Katapultdag en deelde de vijf belangrijkste lessen van de Living Labs Sport en Bewegen en kennis uit. Wat zijn deze vijf waardevolle lessen? Hoe dragen ze bij aan de doorontwikkeling en verduurzaming van bestaande en nieuwe labs?

Meer over de gedeelde lessen

Bewegen in water voor iedereen

Tijdens het werkbezoek van minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse zaken en Koninkrijk relaties aan de gemeente Rheden stond onde andere het Biljoenbad in Velp, gerealiseerd door het Living Lab Hydrotherapy, in de schijnwerpers.

Meer weten over dit mooie initatief?

Unieke wandeluitdaging in de Achterhoek

In de unieke Achterhoekse wandelchallenge zijn de deelnemers al 3 keer de wereld rond gelopen! Dat doen ze met behulp van de wandelapp Ommetje van de Hersenstichting en aangemoedigd door een competitief element. Hoe is dit initiatief van het living lab ‘vitale medewerker in de Achterhoek’ van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen zo’n succes geworden?

Lees het artikel

Zo maak je een maatschappelijk businessmodel

In de living labs sport en bewegen werken verschillende partijen met elk hun eigen belangen samen. Hoe definieer je een concreet gezamenlijk doel, met ieder in de juiste rol? Het invullen van een maatschappelijke businesscase – een purpose case – helpt om inzicht te krijgen in elkaars positie. Zo versterk je jouw lokale netwerk en samenwerking. Meer weten?

Lees het artikel op allesoversport.nl

Podcast: Sport Impact Wijzer

Tom Naberink en Living lab-regisseur Celeste van Rinsum van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in gesprek over de Sport Impact Wijzer. Femke van der Pal vertelt hoe sport en bewegen bijdraagt aan Positieve Gezondheid en over de tool om investeringen vanuit gemeenten in sport en bewegen uit te drukken in Social Return of Investment (SROI).

Beluister de podcast

Podcast: Living Labs in de praktijk

Living Labs kartrekkers Petra Janssen (Gemeente Den Haag) en Frank van Eekeren (lector Impacts of sports Haagse Hogeschool) geven je een inkijkje in hun successen en inzichten.

Beluister de podcast

Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen zet in op draagvlak en netwerk

De gemeente wilde aan de slag met de beweegvriendelijke omgeving. Het projectteam vroeg de deelnemers wat ze zelf zouden willen en hoe ze daarbij geholpen konden worden. Maar wilden de bewoners wel meer bewegen? Projectleider Berry van Holland van de Hanzehogeschool vertelt er meer over.

Lees het artikel in Biind

Living labs: experimenterend oplossingen vinden

In de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke uitdaging op het gebied van sport en bewegen, zetten steeds meer gemeenten lokale vernieuwers, verbinders én inwoners in. Samen zoeken zij
naar innovaties en testen deze ook direct uit in de praktijk. Onderzoekers en sportinstituten vertellen over hun inzet van de Living Labs binnen hun gemeenten.

Lees het artikel in Sport en Gemeenten

Living lab: zo verbindt Rotterdam jongeren en clubs via esports

Rotterdam ziet een terugloop in sportdeelname bij jongeren, met name bij de verenigingen. Beleidsadviseur Johan van Herpen van gemeente Rotterdam vertelt over hoe ze interesse wekken van jongeren met behulp van esports.

Lees het verhaal van Johan

Aanpak en ervaringen Living labs sport en bewegen

Loop je binnen je gemeente al tijden tegen een maatschappelijk probleem aan waarbij het maar niet lukt om tot een oplossing te komen? Een living lab is mogelijk een uitkomst. Wil je weten hoe je zo'n lab opzet of wil je meer weten over de ervaringen binnen de living labs sporten en bewegen?

Lees dan dit artikel over aanpak en ervaringen

Ervaringen uit de netwerkfase Living Labs Sport en Bewegen

In 2020 werkten 15 gemeenten met hogescholen, lokale organisaties en burgers aan de oprichting van living labs sport en bewegen. Er zijn krachtige netwerken ontstaan waarin lokale en regionale partners uitdagingen rond sport en bewegen oppakken. De ervaringen in het eerste jaar zijn gebundeld in een artikelreeks.

Bekijk de publicatie

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar het programma living labs en alle living labs? Bekijk de programmapagina met daarin informatie over alle door ZonMw gefinancierd living labs.
Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen binnen de living labs sport en bewegen.

Ga naar de programmapagina

Actueel

Subsidieoproep Onderzoek Topsportevenementen geopend

Ben je onderzoeker bij een kennisinstelling en wil je graag onderzoek doen naar de maatschappelijke waarde van topsportevenementen? Dan zijn we op zoek naar jou voor het vormen van een onderzoeksnetwerk. In 2023-2027 gaat dit netwerk de maatschappelijke waarde van internationale topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd, onderzoeken. Interesse? Meld je uiterlijk 13 januari 2023, 14.00 uur aan!

Nieuws

Mooibeweging.nl gelanceerd

Vandaag online: de webpagina van het programma MOOI in Beweging. Hierop vindt u informatie over het programma dat een beweging in gang zet naar missie gedreven onderzoek en innovatie in sport en bewegen.

Nieuws

Onderzoeksprogramma Topsportevenementen van start

In opdracht van het ministerie van VWS hebben we een meerjarig onderzoeksprogramma naar de maatschappelijke waarde van topsportevenementen ontwikkeld: het programma Onderzoek Topsportevenementen. Het programma is nu gestart en loopt door tot en met 2026.

Nieuws

Global status report on physical activity 2022

Bijna 500 miljoen mensen zullen door gebrek aan beweging hartziekten, obesitas, diabetes of andere welvaartziekten ontwikkelen, stelt de WHO. In hun 'Global status report on physical activity 2022' benadrukken zij de noodzaak dat landen sneller en beter moeten inzetten op beleid dat mensen helpt om meer te bewegen. “We hope countries and partners will use this report to build more active, healthier, and fairer societies for all”, zegt de...

Elders gezien
Toon meer

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website