Living Labs Sport en Bewegen

Warming up van groep mensen buiten
ZonMw financiert 27 living labs binnen dit programma. Doel van het programma is het (lokaal) ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen sámen met de burger.

Living labs zijn levende laboratoria waar onderzoek en innovatie plaatsvindt. Samen met de doelgroep wordt in een living lab een oplossing gevonden voor een maatschappelijk probleem. Living labs zijn actiegericht, maken gebruik van verschillende (onderzoeks-)methoden, werken samen met de overheid, kennisinstellingen en bedrijven, stellen de doelgroep centraal, doen aan co-creatie en werken in de praktijk. Living labs bieden de ruimte om te experimenteren op lokaal niveau. Ze dragen bij aan de lokale kennisinfrastructuur die nodig is om maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

Doel

Het doel van het programma is om meer mensen die nu nog (te) weinig bewegen in beweging te krijgen en te houden. Hiervoor wordt een lokaal netwerk gevormd van een gemeente, een maatschappelijke instelling, onderzoekers en burgers. Zij werken samen aan kennisontwikkeling en innovatieve oplossingen om mensen in beweging te krijgen en houden. De behoeften en mogelijkheden van burgers staan centraal, denk hierbij aan behoeftes van de (potentiële) sporter, (wijk)bewoners en/of (sport)professionals.

In 2021 zijn de eerste 12 living labs van gemeenten met hogescholen, lokale organisaties en burgers, gestart. Zij werden daarin ondersteunt door ZonMw en Sportinnovator. Daarvan zijn nu nog 10 labs actief.
In juni 2023 zijn zeven living labs gestart die zich richten op mensen met een lage sociaaleconomische positie. Deze labs worden door Sportinnovator gefinancierd.
De laatste tien living labs zijn op 1 oktober 2023 gestart. Daarvan richten zich drie labs op meer bewegen in de gezondheidszorg en zeven richten zich op meer en beter bewegen van de jeugd.

Landelijk netwerk

Krachtige netwerken zijn ontstaan waarin lokale en regionale partners uitdagingen rond sport en bewegen oppakken.
De living labs hebben hun belangrijkste lessen gebundeld in een magazine en een training voor nieuwe living labs ontwikkeld.

Naast de 27 door ZonMw en Sportinnovator gefinancierde labs zijn er ook uit labs van de G5 en overige labs. Deze living labs sport en bewegen vormen het landelijke Netwerk living labs sport en bewegen. Het is een community waarin kennisontwikkeling en kennisuitwisseling plaatsvindt.

Toekomst

Binnen het programma living labs krijgen de nieuwe labs nog de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor een experiment. Daarnaast blijven we het netwerk actief ondersteunen en onderzoeken we wat de werkzame principes zijn van de living labs sport en bewegen.

Afbeelding
Overzicht van de livings labs

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 1.265.000
Looptijd: 85%
Looptijd: 85 %

Contact

Martine Hoofwijk

livlabs [at] zonmw.nl