Over dit programma

Vroege opsporing

Een lang en gezond leven is voor veel mensen belangrijk. Vroege opsporing van ziekten of voorstadia daarvan via screening kan daarbij helpen. Door een ziekte op te sporen vóórdat er klachten zijn, biedt behandeling veelal goede vooruitzichten op volledige genezing. Screeningsprogramma’s biedt de overheid vooral aan aan (risico)groepen in de algemene bevolking. Daarnaast is er een aanbod vanuit de eerste of tweede lijn, arbodiensten of commerciële health check-instituten. En steeds vaker screenen burgers zichzelf, bijvoorbeeld met een zelftest. Om bestaande screeningen effectief en up-to-date te houden en om in te spelen op innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen is onderzoek nodig. Onderzoek is ook vereist om een goede afweging te kunnen maken tussen gewenste en mogelijk schadelijke effecten van screening.

Doel

Het deelprogramma stimuleert kennis over innovaties, effecten en kosteneffectiviteit van screening met het oog op de te realiseren gezondheidswinst en handelingsopties voor het individu. Geïnformeerde keuze en ethische aspecten zijn daarbij belangrijke thema’s. Deze kennis is bedoeld voor de burger, professionals en beleidsmakers.

Prioriteiten

Binnen het vijfde preventieprogramma liggen de prioriteiten voor dit deelprogramma bij de volgende thema’s:

  • innovatieve vormen van screening en nieuwe technieken (risicostratificatie, nieuwe screeningstests)
  • (kosten)effectiviteit
  • geïnformeerde keuze, met name bij groepen met weinig gezondheidsvaardigheden
  • gezondheidschecks

De focus ligt daarbij op aandoeningen met een hoge prevalentie of incidentie, een hoge lijdensdruk en/of mortaliteit, en aandoeningen die een grote impact hebben op participatie en de mogelijkheden tot eigen regie. De effecten van vroege opsporing worden in kaart gebracht op meerdere dimensies. Ethische aspecten maken integraal deel uit van alle genoemde prioriteiten.

Voor meer informatie over Preventie en Vroege opsporing:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website