Over dit programma

Het deelprogramma Vroege opsporing is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 'Integraal en met kennis aan de slag'. Naast vroege opsporing, heeft het preventieprogramma ook aandacht voor kennisbenutting en implementatie, effectiviteitsonderzoek, innovatie.

Dit deelprogramma levert kennis op voor bevolkingsonderzoeken, bestaande of innovatieve screeningsmethoden. Het gaat specifiek om meer kennis op het gebied van:  

  • nieuwe methoden, instrumenten, tests en de (kosten)effectiviteit op het terrein van nieuwe en bestaande screening
  • risicoprofilering, risicoselectie en de (kosten)effectiviteit met het oog op geïndividualiseerde screening
  • goed geïnformeerd kiezen voor screening, handelingsopties, gezondheidsvaardigheden en de beleving bij de burger
  • health checks

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website