Over dit programma

Dit NWA-programma richt zich op het hele ecosysteem rondom drie groepen economisch kwetsbare vrouwen, om de economische zelfstandigheid van deze vrouwen te bevorderen. Het programma wil uiteindelijk handelingsperspectieven opleveren voor stakeholders.

De ministeries van OCW en SZW investeren samen met de Nationale Wetenschapsagenda € 3 miljoen euro in dit thematische NWA-programma.

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld dat het aandeel economisch zelfstandige vrouwen stijgt, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de economische zelfstandigheid van vrouwen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Drie groepen economisch kwetsbare vrouwen

Het programma richt zich op het hele ecosysteem rondom groepen economisch kwetsbare vrouwen, waarbij de resultaten herleidbaar zijn tot drie belangrijke beleidsgroepen:

  • Vrouwen met een uitkering
  • Vrouwen met onvoldoende inkomsten uit betaald werk
  • Vrouwen zonder uitkering en zonder betaald werk

Het doel van het programma is om uiteindelijk concrete en wetenschappelijk onderbouwde handelingsperspectieven te formuleren door en voor de verschillende stakeholders binnen het ecosysteem om duurzame economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten.

Kennisketenbreed oppakken

De uitdaging van het duurzaam kiezen voor, verkrijgen en behouden van economische zelfstandigheid door vrouwen is onderhevig aan een complex samenspel van individuele preferenties, sociale normen en gewoontegedrag en ingesleten (institutionele) normatieve patronen. Binnen een NWA-programma kan deze uitdaging kennisketenbreed opgepakt worden.

Drie inhoudelijk verschillende living labs

Gezien het belang van enerzijds inzicht in de bovenliggende systeem-vraagstukken en anderzijds concrete handelingsperspectieven en toetsing daarvan, wordt binnen het NWA-programma toegewerkt naar de vorming van een consortium waarbinnen 3 inhoudelijk verschillende living labs de basis zijn van het onderzoek. Meer hier over leest u in het nieuwsbericht over de subsidieoproep (mei 2020)

Een living lab is een levensechte setting die geschikt gemaakt wordt voor het doen van onderzoek en experimenten. De subsidieoproep voor de living labs zal in voorjaar 2020 opengesteld worden. Vanuit deze living labs zal in het najaar van 2020 het overkoepelend consortium gevormd worden. Dit overkoepelend consortium zal de verbinding leggen tussen systemisch onderzoek en praktijk in een levensechte setting, en kijkt naar de opschaalbaarheid van de handelingsperspectieven.

Programma van Nationale Wetenschapsagenda

Dit programma is onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Deze beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar!

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische programmering in samenwerking met ministeries. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Het cluster Preventie van ZonMw draagt bij aan de route Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling.

Ook Vakkundig aan het werk heeft aandacht voor dit thema

Ook het programma Vakkundig aan het werk heeft aandacht voor dit thema. Het ministerie van OCW investeert ruim €1,3 miljoen in een extra zesde subsidieronde, gericht op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina’s Vakkundig aan het werk en Gender en gezondheid vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over subsidieoproepen en gehonoreerde projecten. Wilt u niets missen, abonneer u dan op de Preventienieuwsbrief.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website