Over dit programma

Over dit programma

In opdracht van het ministerie van VWS voert ZonMw het programma Kwaliteitsgelden uit. De opdracht omvat het overnemen van het beheer van de kwaliteitsgelden voor de medisch specialistische zorg, ggz, patiënten, huisartsenzorg, verloskunde en met een uitbreiding voor palliatieve zorg. In 2020 zal voor het eerst de financiering van kwaliteitsontwikkeling via ZonMw gaan.

Doel

Het doel van dit programma is dat (wetenschappelijke) verenigingen van zorgprofessionals en patiënten kennis en professionele inzichten vertalen in kwaliteitsbeleid en -standaarden voor hun handelen bij specifieke zorgvragen in de praktijk.

Aanleiding

Uit onderzoek van de Rekenkamer is gebleken dat de gebruikte route voor het beschikbaar stellen van middelen voor kwaliteitsontwikkeling, onrechtmatig is. Dit is aanleiding geweest voor VWS om te zoeken naar een alternatieve manier om de kwaliteitsgelden te beheren. In 2018 is in overleg met de ontvangers van de kwaliteitsgelden overeengekomen dat ZonMw de kwaliteitsgelden zal gaan beheren via het programma Kwaliteitsgelden.

Programma Kwaliteitsgelden

Het programma Kwaliteitsgelden bestaat uit 3 fases, waarbij de eerste fase in 2020 van start zal gaan. De overige 2 fases zullen later en in overleg met de ontvangende partijen worden ontwikkeld.

  • Fase 1: Het rechtmatig maken van de verstrekking van de kwaliteitsgelden. Dit gebeurt met respect voor bestaande werkwijzen en expertise. Dit betekent dat ZonMw met de ontvangende partijen kaderafspraken zal maken, onder welke de beschikbare middelen op verantwoorde wijze verstrekt worden. De kaderafspraken zullen in 2019 vastgelegd worden, zodat de nieuwe, rechtmatige manier van het verstrekken van de kwaliteitsgelden in 2020 van start kan gaan.
  • Fase 2: Het bereiken van synergie in de ontwikkeling van kwaliteit bij de verschillende beroepsgroepen. In 2020 zal deze fase verder worden uitgewerkt met de veldpartijen en de opdrachtgever.
  • Fase 3: Het ontwikkelen van een visie op de toekomst. Een toekomst waarin de mogelijkheden en kansen voor uitbreiding van het programma worden verkend. En waarin verbinding wordt gezocht tussen meerdere bestaande programma’s die de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten ondersteunen.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website