Over dit programma

Over dit programma

In opdracht van het ministerie van VWS voert ZonMw het programma Kwaliteitsgelden uit. De opdracht omvat het overnemen van het beheer van de kwaliteitsgelden voor de medisch specialistische zorg, ggz, patiënten, huisartsenzorg, verloskunde en met een uitbreiding voor palliatieve zorg. In 2020 zal voor het eerst de financiering van kwaliteitsontwikkeling via ZonMw gaan.

Doel

Het doel van dit programma is dat (wetenschappelijke) verenigingen van zorgprofessionals en patiënten kennis en professionele inzichten vertalen in kwaliteitsbeleid en -standaarden voor hun handelen bij specifieke zorgvragen in de praktijk.

Aanleiding

Betrokken partijen zijn overeengekomen om de kwaliteitsgelden onder beheer van ZonMw te brengen. Op verzoek van VWS heeft ZonMw hiertoe het programma Kwaliteitsgelden opgesteld.

Programma Kwaliteitsgelden

Het programma Kwaliteitsgelden bestaat uit 3 fases, waarbij de eerste fase in 2020 van start zal gaan. De overige 2 fases zullen later en in overleg met de ontvangende partijen worden ontwikkeld.

  • Fase 1: Het rechtmatig maken van de verstrekking van de kwaliteitsgelden. Dit gebeurt met respect voor bestaande werkwijzen en expertise. Dit betekent dat ZonMw met de ontvangende partijen kaderafspraken heeft gemaakt, onder welke de beschikbare middelen op verantwoorde wijze verstrekt worden.
  • Fase 2: Het bereiken van synergie in de ontwikkeling van kwaliteit bij de verschillende beroepsgroepen. In 2020 zal deze fase verder worden uitgewerkt met de veldpartijen en de opdrachtgever.
  • Fase 3: Het ontwikkelen van een visie op de toekomst. Een toekomst waarin de mogelijkheden en kansen voor uitbreiding van het programma worden verkend. En waarin verbinding wordt gezocht tussen meerdere bestaande programma’s die de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten ondersteunen.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website