Projecten

Compensatory saccadic reading training for people with homonymous visual field defects - a randomised controlled trial

Lopend (september 2019 - juni 2024)

Een van de meest voorkomende gevolgen van een beroerte achterin de hersenen is gezichtsvelduitval. Mensen met gezichtsvelduitval kunnen veel problemen ervaren bij het lezen, zoals langzamer lezen, meer fouten maken, sneller moe worden en de tekst minder goed begrijpen. In dit project wordt de effectiviteit van twee leestrainingen onderzocht: Vistra en geroteerd lezen. Doel van Vistra is dat...

Bekijk dit project

VIMP InZicht - 943090011 Implementatie van stepped-care: effectief behandelen van depressie en angst bij visueel beperkte oudere volwassenen bij Bartiméus, Robert Coppes Stichting en Visio

Lopend (februari 2019 - april 2021)

Vimp InZicht Het is een getrapte behandelmethode van steeds intensievere vormen van zorg. Het doel is dat de klachten in zo weinig mogelijk stappen afnemen. De methode bestaat uit vier stappen: Drie weken afwachten Zelfhulpcursus 'Blik op je Dip' Problem Solving Treatment onder begeleiding van een professional Verwijzing huisarts. De methode is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie Wat...

Bekijk dit project

Naar duurzame implementatie in de visuele sector: de ontwikkeling van een organisatieoverkoepelend leernetwerk ter ondersteuning van implementatietrajecten

Lopend (juli 2019 - januari 2021)

Organisaties voor mensen met een visuele beperking zijn steeds bezig met verbeteren. Hiervoor worden verschillende kennisproducten, methodieken en werkwijzen ingezet. De implementatie daarvan verloopt soms goed en soms minder goed. Om ervoor te zorgen dat de implementatie vaker succesvol is zijn Bartiméus, Robert Coppes Stichting en Koninklijke Visio in dit project een leernetwerk gestart. Zij...

Bekijk dit project

Reducing fatigue in visually impaired adults with E-nergEYEze: An RCT to assess the cost-effectiveness of a blended vision-specific E-health based cognitive behavioral & self-management intervention

Lopend (oktober 2018 - oktober 2022)

Uit onderzoek blijkt dat er bij 57% van volwassen cliënten met een visuele beperking sprake is van ernstige vermoeidheid. Dit is ruim 2 keer zo hoog is als in de algemene Nederlandse bevolking. Deze vermoeidheid heeft een aanzienlijke impact op het dagelijks functioneren. In voorgaand onderzoek werd duidelijk dat bv. coping, depressieve klachten, cognitieve belasting en lichthinder samenhangen met...

Bekijk dit project

Outside InSight: The influence of information representation on spatial map formation of visually impaired persons

Lopend (september 2017 - april 2022)

Wanneer mensen met een visuele beperking niet, of alleen met moeite, visuele informatie kunnen waarnemen, wordt de visuele informatie meestal vervangen door informatie in een andere modaliteit (bijvoorbeeld tast). Dit proces wordt sensorische substitutie genoemd. Doel Ons project heeft als doel de geschiktheid te testen van verschillende vormen van sensorische substitutie voor navigatie. We...

Bekijk dit project

Tell it! Fostering influence in communication and language by people with congenital visual and auditory disabilities

Lopend (mei 2017 - oktober 2022)

Personen met aangeboren beperkingen in zien én horen hebben in het algemeen een achterstand in hun taalontwikkeling. Zij communiceren daardoor vaak via lichaamstaal en gedrag. Dergelijke niet-symbolische communicatievormen zijn ingewikkeld om te begrijpen en onvoldoende om invloed uit te oefenen op het eigen leven. Oorzaak Een belangrijke oorzaak van de taalachterstand van personen met...

Bekijk dit project

The autonomy of adolescents with a visual impairment and autonomy supporting practices of parents and professionals

Lopend (maart 2019 - januari 2022)

Autonoom zijn is een van de drie basale psychologische behoeften en is een sleutelfactor voor welbevinden. Het hoofddoel van dit project is om meer kennis te krijgen over de autonomie van jongeren met visuele beperkingen (VI) en de ondersteunende autonomie-stimulerende begeleiding van hun ouders en professionele hulpverleners. We willen de relatie tussen omgevingsfactoren (autonomie ondersteunende...

Bekijk dit project

Auditory profile - a comprehensive assessment of auditory functions in the blind and visually impaired

Lopend (maart 2019 - maart 2023)

Het gehoor is voor mensen met een visuele beperking heel belangrijk. Geluid is voor blinde mensen noodzakelijk om zich op straat te oriënteren en te verplaatsen. Enkel het gehoor kan hun informatie geven over de ruimte buiten het bereik van de witte stok. Geluid speelt ook een belangrijke rol in sociale relaties. De menselijke stem is nodig om anderen te herkennen en hun gevoelens in te schatten....

Bekijk dit project

Inclusief programmeeronderwijs: De toegankelijkheid van bestaand materiaal voor blinde en slechtziende leerlingen

Lopend (oktober 2018 - december 2021)

De wereld om ons heen verandert razendsnel door technologische ontwikkelingen. Het onderwijs sluit hierbij aan en er is een breed gedragen consensus dat kinderen digitaal geletterd moeten worden. Echter is er nog nauwelijks gekeken hoe toegankelijk en bruikbaar materiaal voor blinde en slechtziende leerlingen is, belangrijk omdat bestaande materialen en curricula zeer visueel georiënteerd zijn. ...

Bekijk dit project

EyeBeacons: Wayfinding in Public Spaces

Afgerond (maart 2017 - maart 2020)

Doel Het EyeBeacons-project onderzocht hoe nieuwe technologieën mensen met een visuele beperking kunnen ondersteunen bij het navigeren door de stad. Werkwijze In dit project is specifiek gekeken naar het gebruiken van smartphones, smartwatches en de beacon-technologie. Hierbij geven de beacons (bakens) signalen af die, in combinatie met geschikte software, behulpzaam kunnen zijn om van de ene...

Bekijk dit project

Play and social interaction in children with visual impairments augmented by smart toys

Afgerond (februari 2015 - maart 2020)

Sommige kinderen met een visuele beperking hebben moeite om contact te maken met leeftijdsgenootjes en samen met hen te spelen. Om deze kinderen meer ondersteuning te bieden tijdens het spelen, is een smart toy ontwikkeld. Dat is normaal speelgoed waar technologie aan is toegevoegd, zodat nieuwe mogelijkheden ontstaan om met het materiaal te spelen. Het onderzoek In het huidige onderzoek bestond...

Bekijk dit project

Social participation of persons with visual impairments: Guides, pathways and milestones

Afgerond (december 2012 - maart 2020)

Jonge mensen met een visuele beperking dromen over hun toekomst, net als jongvolwassenen zonder beperkingen. Toch hebben zij, juist door hun beperking, vaker moeite met zaken als vrijetijdsbesteding, school, werk en het aangaan van betekenisvolle relaties. Voor hen kent sociale participatie risico’s. Er is ook een groep jongvolwassenen met een visuele beperking die al veel heeft bereikt op het...

Bekijk dit project

Safe cycling / Veilig op de fiets

Afgerond (mei 2015 - maart 2020)

Doel Veilig en verantwoord kunnen fietsen is belangrijk voor de mobiliteit en onafhankelijkheid. Het project ‘Veilig op de fiets’ had als doel inzicht te krijgen in de relevante factoren voor het zelfstandig fietsen met een visuele beperking. Doelgroep Slechtziende mensen van alle leeftijden, revalidatie-instellingen. Werkwijze Het project ‘Veilig op de Fiets’ bestond uit twee...

Bekijk dit project

Project 'PLING': development of a home-based app which uses Perceptual Learning to improve vision in children with Infantile NystagMus

Lopend (juni 2017 - juli 2020)

Nederlandstalige publiekssamenvatting Infantiele nystagmus (IN) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van onvrijwillige, oscillerende oogbewegingen met een aanvang in de eerste 6 levensmaanden. IN gaat gepaard met een suboptimale visus en tast de kwaliteit van leven aan. Onlangs hebben we succesvol een computertraining ontwikkeld om de visus van kinderen met IN te verbeteren....

Bekijk dit project

Systematic literature review and meta-analysis of observational studies on interventions to increase participation of visually impaired older adults

Afgerond (januari 2017 - oktober 2018)

Door de vergrijzing blijven ernstige visuele beperkingen bij ouderen voorlopig een aanzienlijke maatschappelijk en sociaaleconomische uitdaging. Revalidatie voor blinden en slechtzienden leidt tot verbeterde participatie bij ouderen. De bewijskracht uit hoge kwaliteitsstudies is echter onduidelijk. Werkwijze Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van interventies om de participatie van...

Bekijk dit project

Mobility4all: Slow motorised traffic for visually impaired people.

Afgerond (februari 2012 - februari 2019)

Mobiliteit voor iedereenWettelijk gezien worden er geen eisen gesteld aan het gezichtsvermogen bij het gebruik van brom- en scootmobielen en slechtziende mensen zouden ze dus vrijelijk kunnen gebruiken. Desalniettemin melden steeds meer cliënten zich bij revalidatie-instellingen met vragen op dit gebied.   DoelHet doel van dit onderzoeksproject is om inzicht te verkrijgen in de visuele functies...

Bekijk dit project

Inventarisatie van onderzoeken in de oogzorg

Afgerond (mei 2018 - mei 2018)

Nederlandse samenvatting / Summary in Dutch In dit project is een inventarisatie gemaakt van recent en toekomstig onderzoek op het gebied van participatie en kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking. De resultaten zijn opgenomen in de rapportage ‘Terugblik en toekomstvisie op wetenschap in de visuele sector’. Doel Doel van het project was om tot een systematisch overzicht van...

Bekijk dit project

Smart glasses to support blind and visually impaired persons

Afgerond (maart 2015 - oktober 2018)

In dit project ontwerpen en testen we applicaties (apps) voor “slimme brillen”. Vanaf de eerste ontwerpfase tot en met het uittesten van de apps in het lab en in de echte buitenwereld wordt continu feedback van gebruikers gevraagd. In dit project hebben we 4 specifieke probleemgebieden gedefinieerd: Navigeren in een altijd veranderende omgeving, interacties met automaten in de publieke ruimte,...

Bekijk dit project

Partieel functieherstel in hemianopsie

Afgerond (november 2011 - juni 2018)

Gedeeltelijk herstel van een gezichtsvelddefect    Door beschadiging van de hersenen aan de achterzijde van het hoofd na beroerte kan de patiënt een deel van zijn gezichtsveld verliezen: halfzijdig gezichtsveld defect of hemianopsie. De patiënt mist bijvoorbeeld het zicht op alles rechts van waar hij/zij kijkt. Ondanks spontaan herstel resteert meestal een aanzienlijk velddefect voor de rest van...

Bekijk dit project

Evidence-based interventions to improve participation and quality of life in children with vision impairment: systematic review and meta-analysis

Afgerond (januari 2017 - oktober 2018)

Nederlandse samenvatting / Summary in Dutch Visuele beperkingen bij kinderen kunnen leiden tot ontwikkelingsachterstanden, beperkingen in participatie en verminderde kwaliteit van leven. Doel Het doel van deze systematische review was een synthese te geven van bewijs voor verschillende typen interventies die erop gericht zijn vaardigheden en gedrag te verbeteren, en die (in)direct leiden tot...

Bekijk dit project

Stepped-care to reduce depression and anxiety in visually impaired older adults - a randomised controlled trial.

Afgerond (januari 2012 - juni 2018)

Eén op de drie oudere volwassenen met een visuele beperking ervaart klachten van depressie en/of angst. Dit is twee keer zo vaak als bij goedziende leeftijdsgenoten. Deze klachten kunnen leiden tot beperkingen in sociaal, emotioneel en lichamelijk functioneren en zijn de belangrijkste oorzaak voor het ontwikkelen van een daadwerkelijke depressie en/of angststoornis. Werkwijze Om in een vroeg...

Bekijk dit project

Optimaliseren van echolocatie in oriëntatie en mobiliteit: een evidence-based trainingsprogramma voor mensen met een visuele beperking

Afgerond (september 2013 - juni 2018)

Optimaliseren van echo-localisatie Met echo-localisatie kan een beeld van de omringende ruimte worden gemaakt. Het doel was meer kennis te verkrijgen over echolokalisatie en in samenwerking met professionals uit de praktijk mogelijk richtlijnen te ontwikkelen voor een echo-localisatie training die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke resultaten van het huidige project. Het project is uitgevoerd...

Bekijk dit project

Diagnostiek en revalidatie van visuele stoornissen na niet-aangeboren hersenletsel - een case-control studie

Afgerond (september 2013 - november 2019)

Problemen met het zien vormen een belangrijk probleem voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Soms uiten die problemen zich op een duidelijke manier, zoals blindheid voor een deel van gezichtsveld. Vaak zijn de problemen echter niet zo specifiek. Veel mensen hebben last van wazig zien (terwijl met hun ogen goed zien), problemen met overgangen van donker naar licht en andersom, sneller...

Bekijk dit project

Hoge Kwaliteit Communicatie voor personen met een visuele beperking en/of auditieve beperking in combinatie met een verstandelijke beperking

Afgerond (augustus 2016 - september 2018)

De Hoge Kwaliteit Communicatie (HKC) interventie, is een training die ontwikkeld is voor ouders, begeleiders en leerkrachten van personen met aangeboren beperkingen in zien én horen. Zij leren hoe ze zich kunnen afstemmen op deze personen, wederzijds bedoelingen kunnen overbrengen en kunnen komen tot gedeelde betekenis in de communicatie. Onderzoek heeft aangetoond dat de interventie effectief is....

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een interventie voor het doelmatig behandelen van vermoeidheidsklachten van volwassenen met een visuele beperking

Afgerond (januari 2015 - augustus 2018)

Achtergrond Uit onderzoek en de praktijk is gebleken dat vermoeidheidsklachten veel voorkomen bij slechtziende volwassenen. Dit kan negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit van leven en levert mogelijk hoge kosten op voor de maatschappij. Op dit moment bestaat er echter nog geen evidence-based behandeling gericht op het verminderen van deze vermoeidheidsklachten. Doel Deze studie heeft als...

Bekijk dit project

Differentiating characteristics of autism and visual impairment in people with intellectual disabilities and deafblindness

Afgerond (november 2011 - juni 2018)

Autisme en een visuele beperking Mensen met een visuele beperking en daarnaast een verstandelijke beperking laten gedrag zien dat ook voorkomt bij een autisme spectrum stoornis (ASS). Deze overlap in gedrag tussen mensen met en zonder ASS maakt diagnosticeren van ASS lastig.  Werkwijze In dit project hebben we beschreven waarom bestaande diagnostische instrumenten niet voldoen voor de doelgroep...

Bekijk dit project

Een veilige auditieve omgeving voor mensen met meervoudige beperkingen

Afgerond (juni 2014 - juni 2018)

Ondanks dat geluid een belangrijke bron van informatie is voor personen met ernstig visuele en verstandelijke beperkingen, staat geluid niet bij veel zorgorganisaties op de agenda. Doel Daarom was het doel van dit project om de Assessment Auditieve Omgeving breed te introduceren in de zorg voor deze kwetsbare doelgroep. Werkwijze Tijdens het project is het assessment, met behulp van de app...

Bekijk dit project

Technologie ondersteunde Therapie voor Separatie Angst (TTSA)

Afgerond (juli 2014 - juni 2018)

Onvrijwillig afscheid nemen kan leiden tot onzekerheid en later tot separatieangst. Separatieangst houdt in dat iemand overmatige angst ervaart over de scheiding van zijn huis of mensen met wie een sterke binding bestaat. Deze angst komt aanzienlijk vaker voor bij mensen met een matig tot lichte verstandelijke beperking dan bij anderen. Het risico is het grootst bij cliënten die daarnaast ook een...

Bekijk dit project

Implementatieplan volgend op onderzoek naar innovatieve diagnostiek bij kinderen met visuele verwerkingsproblemen

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Het ontbreekt aan een effectieve methode om visuele problematiek vroegtijdig op te sporen en in kaart te brengen bij kinderen met (een vermoeden van) Cerebrale Visuele Informatieverwerkingsproblemen (CVI). Recent is innovatief onderzoek uitgevoerd waarbij een eyetracker is ingezet om op jonge leeftijd visuele verwerkingsproblemen op te sporen. Deze methode is effectief gebleken voor het detecteren...

Bekijk dit project

Implementatie ih-training

Afgerond (oktober 2015 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie crowdingtraining voor slechtziende kinderen

Afgerond (september 2014 - juni 2018)

Slechtziende kinderen hebben meer last van 'crowding' dan goedziende kinderen, i.e. zij zijn minder goed in staat objecten te herkennen wanneer deze omringd worden door andere objecten. Sterke crowding kan zorgen voor leesproblemen en een laag lees- en zoektempo. In 2012 is een training ontwikkeld die de nabijvisus van slechtziende kinderen verbetert en tevens zorgde voor een afname van crowding...

Bekijk dit project

Verspreidings- en implementatieimpuls volgend op onderzoek Shared Space

Afgerond (november 2013 - juni 2015)

Uit onderzoek is gebleken dat de zogenaamde Shared Space gebieden niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. Dit geldt met name als bij het ontwerp geen rekening met hen is gehouden. Opbrengst De onderzoeksresultaten hebben geleid tot een gids met aandachtspunten en handvatten als onderdeel van een tweetalige e-learning. Deze kan door revalidatiecentra en...

Bekijk dit project

Ondersteunende communicatie voor personen met een visuele beperking en autisme: implementatie van de ComVoor-V

Afgerond (juli 2013 - maart 2015)

Voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking en autisme is gesproken taal vaak te moeilijk. Dan is visuele of tactiele ondersteuning van de communicatie nodig. Werkwijze De ComVoor-V is een nieuw instrument om te bepalen hoe dat aan te pakken. Met dit project hebben we ervoor gezorgd dat de ComVoor-V in de praktijk kan worden gebruikt. Dit deden we door het ontwikkelen van een dvd...

Bekijk dit project

Accessibility of the labour market: the development of an assessment instrument to measure the accessibility of the labour market for visual impaired people

Afgerond (februari 2007 - mei 2017)

Factoren van invloed op arbeidsparticipatieHebben mensen met een visuele beperking een zwakkere positie op de arbeidsmarkt? Het zou kunnen, maar dit is niet 100 procent zeker. Ook is het voor werknemers met een beperking onduidelijk wat zij het beste kunnen doen om hun kans op werk te verbeteren. De universiteit van Maastricht zoekt dit uit.   DoelHet doel van dit onderzoek is om inzicht te...

Bekijk dit project

Social participation of elderly visually impaired persons: determinants and intervention

Afgerond (januari 2007 - december 2010)

Maatschappelijke participatie ouderenVisueel beperkte ouderen zijn minder actief dan hun goedziende leeftijdgenoten. Ook komen eenzaamheidsgevoelens vaker voor. Actief zijn heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden. Daarom wordt in dit onderzoek een bewegingsprogramma ontwikkeld voor deze groep ouderen en wordt het effect er van onderzocht. Op deze manier hopen de...

Bekijk dit project

Naar een innovatief zorgmodel voor oudere slechtziende en blinde mensen dat aansluit op hun zorgbehoeften/zorgvragen

Afgerond (oktober 2008 - augustus 2011)

Naar een innovatief zorgmodelDrie procent van alle mensen van boven de 50 jaar is slechtziend of blind. Deze groep groeit tot vier procent in 2020. Minstens de helft krijgt niet de zorg die zij eigenlijk nodig heeft. Ze weten niet dat er iets aan hun slechtziendheid gedaan kan worden of kennen de weg niet in ‘lokettenland’.                                         DoelVolgens de Universiteit...

Bekijk dit project

The impact of orientation and mobility training on mobility, participation and quality of life in older adults with visual impairments; a randomized controlled trial

Afgerond (april 2007 - september 2010)

De impact van oriëntatie- en mobiliteitstrainingSlechtziende ouderen kunnen bij een revalidatiecentrum een herkenningsstokje krijgen. Het stokje helpt om bijvoorbeeld veilig over straat te kunnen. Maar helpt de oriëntatie- en mobiliteitsinstructie (O&M) die ze bij het stokje krijgen ook?DoelHet onderzoek levert informatie op of een gestandaardiseerde methode effectiever is dan de reguliere O&M-...

Bekijk dit project

Vision on IT: participation in society by using ICT

Afgerond (juni 2007 - mei 2009)

ComputercursussenInternet, e-mail en chatten zijn ideaal voor mensen met een visuele beperking. Maar dan moet je wel met een computer kunnen omgaan. Dus wat doe als je de digitale boot niet wilt missen? Je volgt een computercursus. De Universiteit Twente onderzoekt of deze cursussen wel effectief zijn.DoelHet onderzoek levert informatie op over de wensen van blinden en slechtzienden als het gaat...

Bekijk dit project

Treatment of sleep problems in children with visual impairment

Afgerond (oktober 2001 - januari 2004)

Behandeling van slaapproblemen bij kinderen met een visuele beperkingZeker de helft van alle jonge kinderen tot acht jaar met visuele beperkingen heeft slaapproblemen. Slaapproblemen leveren zowel de ouders als het kind stress op. Toch werd er in Nederland weinig aan gedaan. Het is bekend dat een kind met problemen ’s nachts soms ook overdag gedragsproblemen vertoont. DoelHet doel van dit project...

Bekijk dit project

Training of visual orientation in people with vision impairments

Afgerond (december 2001 - februari 2004)

Met minder botsingen over straatIn Amerika is aangetoond dat slechtziende mensen er in het dagelijks leven veel profijt van hebben als ze hun resterend gezichtsvermogen effectief leren gebruiken via een kijkstrategietraining. Ze kunnen beter hun weg vinden, missen onderweg geen belangrijke informatie en worden minder vaak verrast door obstakels, afstapjes of naderend verkeer. Dit geeft hen...

Bekijk dit project

Training of reading in visually impaired people

Afgerond (augustus 2001 - juli 2004)

Leestraining voor mensen met een visuele beperkingVeel ouderen hebben last verlaagde gezichtsscherpte door een maculadegeneratie. Met name het centrale stukje waarmee mensen normaal scherp kijken, werkt bij hen niet. Ouderen melden zich bij revalidatiecentra omdat ze veel last hebben van hun visuele beperking bij het lezen. Verzekeraars vergoeden om die reden een beeldschermloep. DoelHet doel van...

Bekijk dit project

The use of low vision aids by pre-school children. Training with a magnifier

Afgerond (september 2005 - oktober 2007)

Loepspel voor slechtziende kleutersKleine kinderen met visuele problemen zijn het niet gewend om iets van dichtbij te bekijken. Dit belemmert hen later ook in hun ontwikkeling in leren lezen. Ze zijn het niet gewend om hiervoor hulpmiddelen te gebruiken. Ook zijn er weinig richtlijnen voor het gebruik van hulpmiddelen voor jonge visueel beperkte kinderen. DoelDoel van het project is om meer...

Bekijk dit project

Verder kijken dan de visuele beperking: hoe doe je dat?

Afgerond (mei 2006 - juli 2007)

Verder kijken dan de visuele beperking: hoe doe je dat?De Vrije Universiteit Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar het leven van blinde en slechtziende twintigers. Het blijkt dat zij hun leven aardig op poten hebben, goed in hun vel zitten en voldoende sociale contacten hebben. Echter: vergeleken met leeftijdgenoten zonder visuele beperking zijn ze minder tevreden over de kwaliteit van die...

Bekijk dit project

Using mobile technology to support relationship development, well-being and social participation of adults with a visual and intellectual disability

Afgerond (november 2010 - november 2012)

Mobiele technologieOnvrijwillig afscheid nemen kan voor mensen met een verstandelijke beperking zeer beangstigend zijn. Onderzoek naar het overwinnen van separatieangst is belangrijk aangezien deze angst een risicofactor is voor psychopathologie en voor overbelaste begeleiders. DoelHet doel van dit onderzoek is om te bepalen of moderne technologie een hulpmiddel kan zijn bij het ontwikkelen van...

Bekijk dit project

Long term outcome of visual rehabilitation of elderly and prognostic factors for differences in quality of life

Afgerond (januari 2005 - juni 2007)

Lange termijn uitkomsten van visuele revalidatieUit eerder onderzoek is gebleken dat ouderen die naar een revalidatiecentrum gaan meer hulpvragen stellen dan ouderen die bij de optometrist komen. In de top drie van hulpvragen staan: problemen met lezen, problemen met tv-kijken en hinder van licht. Optometristen horen van ouderen niets over psychosociale problemen. Wat de daadwerkelijke hulp...

Bekijk dit project

The functionality of route information for visually impaired and blind people

Afgerond (september 2006 - juni 2010)

Blindelings naar je bestemmingMensen met een visuele beperking kunnen vaak zelfstandig naar een openbaar gebouw reizen. Maar eenmaal in een gebouw zijn ze afhankelijk van anderen. Zeker in grote gebouwen, zoals ziekenhuizen, is de kans groot dat ze de weg kwijt raken. Met een goed route-informatiesysteem hoeven ze aan niemand meer de weg te vragen. DoelHet doel van het project is het beschikbaar...

Bekijk dit project

The effects of Scanning Compensatory Therapy for patients with homonymous visual field defects - a randomised controlled trial

Afgerond (september 2009 - juli 2014)

KijkstrategietrainingOngeveer 20-30% van alle mensen die een beroerte hebben gehad, hebben last van homonieme gezichtsvelduitval (rechtszijdige of linkszijdige gezichtsuitval van beide ogen). Ongeveer driekwart van deze cliënten heeft een ontregelde visuele zoekstrategie en een gestoorde exploratie van de omgeving die hun hindert bij hun dagelijkse mobiliteit. Door het zich bewust te worden van de...

Bekijk dit project

The effect of a friendship program in addition to a regular social network program in reducing loneliness among older people with visual impairment

Afgerond (januari 2003 - juli 2005)

Netwerkcursus voor ouderenVan de ouderen met een visuele beperking heeft 54% last van eenzaamheid.DoelIn een eerste project is onderzocht of een netwerkcursus ervoor zorgt dat ouderen zich minder eenzaam voelen. Omdat gebleken is dat de netwerkcursus werkt was het doel van het vervolgproject om maatschappelijk werkers te trainen om hen in staat te stellen de netwerkcursus uit te voeren en hiervoor...

Bekijk dit project

Testing the effectiveness of an empowerment training on empowered behaviour of adolescent or adult VIP's: a Randomised Controlled Trial

Afgerond (september 2006 - maart 2010)

Kom op voor jezelf!Jongeren tussen de 15 en 25 jaar kunnen bij revalidatiecentra een empowermenttraining volgen. Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, heeft het effect van deze trainingen onderzocht. Deelnemers kunnen beter keuzes maken en komen beter voor zichzelf op!Wat levert het op?De focus in dit onderzoek ligt op de effectiviteit van de empowermenttraining die jongeren bij...

Bekijk dit project

Testing an attachment-based behaviour modification treatment

Afgerond (september 2002 - december 2004)

Cursus over gehechtheidstherapieBinnen de zorg voor mensen met een visuele- en verstandelijke beperking is een kleine groep jongeren met gedragsproblemen die niet via gedragstherapie kunnen worden geholpen. Bij zestig procent van deze jongeren lijkt er sprake van problemen rondom gehechtheid. DoelBinnen het eerste project is onderzocht of het effect heeft om gehechtheid bij de behandeling van deze...

Bekijk dit project

Tactual Profile

Afgerond (september 2002 - oktober 2004)

Meten en volgen tastontwikkeling van blinde kinderenOm zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren hebben ernstig slechtziende- en blinde kinderen compenserende kennis en vaardigheden nodig. Gehoor, reuk en tastzin spelen daarbij een belangrijke rol. Bij tastzin wordt gesproken over tactiele vaardigheden.DoelOm de tactiele vaardigheden van blinde kinderen van 0 tot en met 16 jaar in kaart...

Bekijk dit project

Crowding in children with a visual impairment:The effect of a magnifier on near visual acuity

Afgerond (september 2009 - augustus 2013)

Crowding bij kinderen met een visule beperkingCrowding is een waarnemingsverschijnsel waarbij het herkennen van symbooltjes moeilijk is wanneer deze omringd worden door andere symbooltjes. Dit kan bij kinderen leiden tot moeite hebben met lezen en met andere schoolse taken.DoelDe doelstellingen van dit project zijn meer zicht krijgen op de rol van crowding in de ontwikkeling van het visueel...

Bekijk dit project

Een veilige auditieve omgeving voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Afgerond (september 2010 - maart 2013)

Een veilige auditieve omgevingMensen met een visuele en verstandelijke beperkingen worden geconfronteerd met een auditieve omgeving die ze moeilijk kunnen begrijpen. Dat maakt hen onzeker, belemmert hen in het opdoen van ervaringen en vergroot de kans op ‘probleemgedrag’.DoelDe uit dit project verkregen informatie vormt de basis om in de praktijk tot een optimale afstemming te komen tussen...

Bekijk dit project

Dutch Activity Inventory

Afgerond (oktober 2009 - mei 2013)

Verbeteren intake revalidatiecentraEr is behoefte aan een duidelijke en vooral ook goede intake voor hulp in een revalidatiecentrum zodat mensen op een eenvoudige manier naar de verschillende revalidatieprogramma’s verwezen kunnen worden. DoelIn het eerste project wordt de Nederlandse Activiteiten Lijst ontwikkelt. Deze lijst inventariseert de zorgbehoefte van mensen die zich aanmelden bij een...

Bekijk dit project

Dual sensory impairment in the older patient: a randomized controlled trial to the effectiveness of a Dual Sensory Loss-protocol

Afgerond (januari 2011 - maart 2013)

Ouderen met een visus- en gehoor beperkingRelatief veel ouderen hebben een gecombineerde visus- en gehoorbeperking (5-9%). Dit kan leiden tot problemen in de communicatie, gezondheid en sociale participatie, maar ook in het gebruik van hoortoestellen. Een zo goed mogelijk gehoor is noodzakelijk omdat maximaal gebruik van de restvisus effectiever wordt als de andere zintuigen ook maximaal benut...

Bekijk dit project

Development of the Dutch Activity Inventory to measure rehabilitation needs of visually impaired elderly and rehabilitation outcome

Afgerond (januari 2007 - juni 2011)

Verbeteren intake revalidatiecentraEr is behoefte aan een duidelijke en vooral ook goede intake voor hulp in een revalidatiecentrum zodat mensen op een eenvoudige manier naar de verschillende revalidatieprogramma’s verwezen kunnen worden. DoelIn het eerste project wordt de Nederlandse Activiteiten Lijst ontwikkelt. Deze lijst inventariseert de zorgbehoefte van mensen die zich aanmelden bij een...

Bekijk dit project

Demands for (health) care in the helpseeking process of people with a visual impairment

Afgerond (juli 2006 - november 2007)

Naar een innovatief zorgmodelDrie procent van alle mensen van boven de 50 jaar is slechtziend of blind. Deze groep groeit tot vier procent in 2020. Minstens de helft krijgt niet de zorg die zij eigenlijk nodig heeft. Ze weten niet dat er iets aan hun slechtziendheid gedaan kan worden of kennen de weg niet in ‘lokettenland’.                                         DoelVolgens de Universiteit...

Bekijk dit project

Cumulative reading training: a systematic study into a new, cost effective way to improve reading skills in middle aged and older adults with visual impairments of central and peripheral origin

Afgerond (augustus 2009 - augustus 2012)

Cumulatieve leestraining voor ouderen met visuele problemenDoor toenemende vergrijzing zal de groep ouderen met visuele problemen alleen maar groter worden en daarmee ook de vraag naar hulp bij lezen. De cumulatieve leestraining is erop gericht het lezen te verbeteren door oefening en herhaling op een gestructureerde wijze.DoelEr wordt onderzocht of de cumulatieve leestraining effectief is: leidt...

Bekijk dit project

Crowding in children with a visual impairment: the effect of a magnifier on near visual acuity

Afgerond (juni 2008 - september 2009)

Loepspel voor slechtziende kleutersKleine kinderen met visuele problemen zijn het niet gewend om iets van dichtbij te bekijken. Dit belemmert hen later ook in hun ontwikkeling in leren lezen. Ze zijn het niet gewend om hiervoor hulpmiddelen te gebruiken. Ook zijn er weinig richtlijnen voor het gebruik van hulpmiddelen voor jonge visueel beperkte kinderen. DoelDoel van het project is om meer...

Bekijk dit project

Counselling, prescription and instruction-effects of closed circuit television systems in rehabilitation of visually impaired adults

Afgerond (december 2007 - november 2010)

Handig, die beeldschermloep?Voor mensen met een visuele beperking is lezen lastig. Een beeldschermloep kan ervoor zorgen dat zij desalniettemin toegang hebben tot informatie die ze wensen.Maar wordt de loep echt gebruikt? En helpt een training om mensen met de loep te leren omgaan? Sommige revalidatiecentra geven eerst een instructietraining. Dit onderzoek is gestart op verzoek van de trainers....

Bekijk dit project

CONTACT with persons with visual and intellectual disabilities: The influence of caregivers' attachment representations on the effect of an intervention program

Afgerond (november 2004 - oktober 2007)

Beter contact tussen begeleider en cliëntEen goede begeleiding is belangrijk voor de kwaliteit van bestaan van mensen met ernstige visuele- en verstandelijke beperkingen. Problemen in de interactie kunnen bij hen leiden tot emotionele- en gedragsproblemen. Tegelijk bemoeilijken visuele en verstandelijke beperkingen juist de interactie tussen begeleiders en cliënten.DoelHet doel van dit project is...

Bekijk dit project

Changes in social networks and psychosocial development of visually impaired adolescents and young adults: a longitudinal study

Afgerond (januari 2003 - juni 2005)

Verder kijken dan de visuele beperking: hoe doe je dat?De Vrije Universiteit Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar het leven van blinde en slechtziende twintigers. Het blijkt dat zij hun leven aardig op poten hebben, goed in hun vel zitten en voldoende sociale contacten hebben. Echter: vergeleken met leeftijdgenoten zonder visuele beperking zijn ze minder tevreden over de kwaliteit van die...

Bekijk dit project

Augmentative communication for individuals with a visual impairment and autism: development of the ComFor-V

Afgerond (februari 2009 - september 2012)

Aangepaste communicatieAls mensen met een visuele beperking, autisme en een verstandelijke beperking op een te hoog communicatie niveau worden aangesproken, kan dit tot ernstige gedragsproblemen leiden. De handelingsverlegenheid bij ouders en professionele opvoeders en andere hulpverleners is dan ook groot.DoelMet behulp van de ComVoor-V kan voor een specifieke cliënt bepaald worden op welk niveau...

Bekijk dit project

Associated factors in parenting of mothers and fathers with a visual impairment

Afgerond (maart 2009 - maart 2011)

Ouderschap jong volwassenen met een visuele beperkingIn Nederland maar ook daarbuiten is er nog zeer weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar (aanstaand) ouderschap bij mensen met visuele beperkingen. Terwijl daar wel behoefte aan is. DoelHet doel van dit onderzoek is antwoord te vinden op de vraag waarom personen met visuele beperkingen wel of geen kinderen krijgen en wat de ervaringen zijn...

Bekijk dit project

Functionality of night vision spectacles for night blind people

Afgerond (oktober 2002 - oktober 2003)

Hulpmiddelenkeuze bij nachtblindheidIn Nederland hebben vierduizend mensen last van Retinitis Pigmentosa. Dit is een progressieve oogziekte waarbij het gezichtsveld langzaam kleiner wordt. De ziekte gaat gepaard met nachtblindheid. Mensen tussen de vijftien en veertig jaar redden zich met deze ziekte overdag meestal nog prima. Maar in de wintermaanden, als het vroeg donker is, zien ze buiten...

Bekijk dit project

Innovation in the diagnosis of central visual processing dysfunctions in children

Afgerond (januari 2012 - januari 2016)

Vanwege het toenemend aantal kinderen met complexe visuele stoornissen is er behoefte aan vroegdiagnostiek die de kwaliteit en kwantiteit van visuele informatieverwerking in kaart brengt. Werkwijze In dit project hebben we bij een groep kinderen met het vermoeden van visuele informatieverwerkingsproblemen de oogbewegingen in reactie op verschillende visuele stimuli gemeten met een ‘eye...

Bekijk dit project

In-Zicht, verspreiding en implementatie

Lopend (september 2009 - mei 2014)

Observatie-instrument voor leerkrachtenBij veel slechtziende kinderen zitten er hiaten in het visueel functioneren: bepaalde onderdelen zijn voor hen moeilijker dan andere onderdelen. Niet alle kinderen kunnen deze hiaten zelf opvullen. Daarom wordt hun visueel functioneren getraind. Hiervoor moet echter wel het visueel functioneren van het kind in kaart worden gebracht. DoelIn het eerste project...

Bekijk dit project

Improving Referral of Depressed Elderly in Low Vision Rehabilitation

Afgerond (februari 2009 - februari 2011)

Adequaat handelen bij depressieHet is in Nederland nog niet duidelijk hoeveel visueel beperkte ouderen depressieve symptomen hebben en wat de ernst van deze symptomen is. Het is essentieel om ook milde symptomen te behandelen, omdat deze de belangrijkste risicofactoren vormen voor het ontwikkelen van een klinische depressie of angststoornis.DoelMet deze studie wil het VU medisch centrum de...

Bekijk dit project

Implementatie van de cursus "Opbouwen en onderhouden van een persoonlijk netwerk" voor mensen met een visuele beperking en eenzaamheidsproblematiek

Afgerond (november 2005 - augustus 2007)

Netwerkcursus voor ouderenVan de ouderen met een visuele beperking heeft 54% last van eenzaamheid.DoelIn een eerste project is onderzocht of een netwerkcursus ervoor zorgt dat ouderen zich minder eenzaam voelen. Omdat gebleken is dat de netwerkcursus werkt was het doel van het vervolgproject om maatschappelijk werkers te trainen om hen in staat te stellen de netwerkcursus uit te voeren en hiervoor...

Bekijk dit project

Accessability of Shared Space areas by visually impaired and blind people

Afgerond (april 2009 - mei 2013)

Toegankelijke Shared Space gebiedenShared Space is een relatief nieuw concept voor de inrichting en het gebruik van de straat, zoals geen stoep, geen stoplichten en geen zebrapaden, maar voetgangers die de weg delen met fietsers en automobilisten. Tijdige signalering van knelpunten van Shared Space voor blinde en slechtziende mensen is van belang om er voor te zorg dat bij toekomstig ontwerp...

Bekijk dit project

Fostering High Quality Communication in People with Congenital Deafblindness

Afgerond (september 2010 - mei 2014)

Communicatie bij mensen met aangeboren doofblindheidGoede communicatie begeleiding is cruciaal voor de kwaliteit van bestaan bij mensen met doofblindheid. Het is enorm belangrijk voor hun sociaal functioneren en psychisch welbevinden. De kans op misverstanden en probleemgedrag is echter groot.DoelHet doel is dat cliënten beter hun bedoelingen kunnen uiten en deze beter geïnterpreteerd worden door...

Bekijk dit project

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning - VIP

Afgerond (juli 2007 - augustus 2011)

Hoeveel mensen hebben een visuele beperking?In 2009 hadden naar schatting 316.000 Nederlanders een visuele beperking. Verreweg de meeste zijn ouder dan 50 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van VISION 2020 Netherlands. Er zijn weinig betrouwbare gegevens over hoeveel mensen een visuele beperking hebben. Met name is er behoefte aan actuele gegevens over visuele beperkingen bij kinderen tot veertien...

Bekijk dit project

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning

Afgerond (mei 2006 - juli 2006)

Hoeveel mensen hebben een visuele beperking?In 2009 hadden naar schatting 316.000 Nederlanders een visuele beperking. Verreweg de meeste zijn ouder dan 50 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van VISION 2020 Netherlands. Er zijn weinig betrouwbare gegevens over hoeveel mensen een visuele beperking hebben. Met name is er behoefte aan actuele gegevens over visuele beperkingen bij kinderen tot veertien...

Bekijk dit project

Elektronische mobiliteitshulpmiddelen. Samen implementeren van de advisering en gebruikstraining.

Afgerond (januari 2011 - mei 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effects of visual stimulation and visual training on children with visual impairment

Afgerond (januari 2008 - februari 2011)

Visuele training bij jonge kinderen met een visuele beperkingOuders van slechtziende peuters krijgen standaard het advies om hun kind visueel te trainen. In Nederland is echter nooit eerder onderzocht of die stimulering zinvol is.DoelHet onderzoek levert een standaard werkwijze op voor effectieve, visuele stimulering van jonge kinderen die slecht zien. Dit is belangrijk, want...

Bekijk dit project

Effects of VIPP-V training in early intervention with parents of (very) young children with visual impairments or visual-and-intellectual disabilities.

Afgerond (mei 2013 - juni 2018)

Optimaliseren van echo-localisatie VIPP  (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting) is een interventie voor ouders en is gebaseerd op de gehechtheidstheorie. Werkwijze We hebben onderzocht welke adaptaties nodig waren voor VIPP-V (visuele / visuele-en-verstandelijke beperking). Uit een literatuurstudie en gesprekken met ervaringsdeskundigen en professionals bleken adaptaties...

Bekijk dit project

Study on the effect of innovative Electronic Mobility Aids (EMA) on participation of visual impaired and blind persons

Afgerond (oktober 2007 - november 2013)

Elektronische mobiliteitshulpmiddelenNavigatiesystemen zijn enorm populair in Nederland en elektronische mobiliteitshulpmiddelen blijken veel potentieel te hebben voor mensen met een visuele beperking. In 2008 waren er 26 verschillend elektronische hulpmiddelen op de markt. Onderzoekers hebben een selectie van zes elektronische hulpmiddelen met gebruikers getest.DoelIn dit project wordt een...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van de leergang Psychotherapeutische behandeling vanuit op de gehechtheidstheorie gebaseerde gedragstherapie

Afgerond (april 2005 - februari 2007)

Cursus over gehechtheidstherapieBinnen de zorg voor mensen met een visuele- en verstandelijke beperking is een kleine groep jongeren met gedragsproblemen die niet via gedragstherapie kunnen worden geholpen. Bij zestig procent van deze jongeren lijkt er sprake van problemen rondom gehechtheid. DoelBinnen het eerste project is onderzocht of het effect heeft om gehechtheid bij de behandeling van deze...

Bekijk dit project

Effects of intervention of visual impairment in adults with intellectual disabilities

Afgerond (juli 2001 - februari 2005)

Ondersteuning van mensen met een visuele- en verstandelijke beperkingEén op de vijf mensen met een verstandelijke beperking is slechtziend of blind. In de helft van de gevallen is dit echter niet bekend. Daardoor wordt er in het dagelijks leven geen rekening mee gehouden. DoelHet doel van dit project was om te onderzoeken wat de effecten zijn als de slechtziendheid wordt behandeld. Kunnen deze...

Bekijk dit project

Simulating visual impairments: a structured approach to developing and evaluating visual aids

Afgerond (november 2002 - mei 2005)

Wat ziet een slechtziende?Hoe leg je uit wat een slechtziende wel en niet kan zien? Dit kan met simulatie-software waarmee familie en vrienden ervaren wat een slechtziende ziet. Het is gebleken dat mensen met visuele beperkingen hier behoefte aan hebben. Ook is deze software nuttig voor ontwerpers en partijen die zich met ruimtelijke ordening bezig houden, zodat zij in hun ontwerp rekening kunnen...

Bekijk dit project

Psychometric qualities of in-sight, an assessment procedure for higher levels of visual functioning in partially sighted children, six to twelve years of age

Afgerond (maart 2005 - september 2007)

Observatie-instrument voor leerkrachtenBij veel slechtziende kinderen zitten er hiaten in het visueel functioneren: bepaalde onderdelen zijn voor hen moeilijker dan andere onderdelen. Niet alle kinderen kunnen deze hiaten zelf opvullen. Daarom wordt hun visueel functioneren getraind. Hiervoor moet echter wel het visueel functioneren van het kind in kaart worden gebracht. DoelIn het eerste project...

Bekijk dit project

Prognostic factors for quality of life of visually impaired adults

Afgerond (november 2002 - januari 2005)

Revalidatie helpt om beperking te accepterenRegionale revalidatiecentra richten zich in hun revalidatieprogramma’s waarin mensen leren om te gaan met hun visuele beperking meestal op ouderen. Dit is dan ook de grootste groep slechtzienden. Visio Het Loo Erf biedt echter vooral revalidatie aan mensen tussen de 18 en 65 jaar. Het effect van een revalidatieprogramma bij deze groep is in Nederland...

Bekijk dit project

Prognostic factors for long-term quality of life of visually impaired adults after an intensive rehabilitation program

Afgerond (maart 2005 - oktober 2007)

Revalidatie helpt om beperking te accepterenRegionale revalidatiecentra richten zich in hun revalidatieprogramma’s waarin mensen leren om te gaan met hun visuele beperking meestal op ouderen. Dit is dan ook de grootste groep slechtzienden. Visio Het Loo Erf biedt echter vooral revalidatie aan mensen tussen de 18 en 65 jaar. Het effect van een revalidatieprogramma bij deze groep is in Nederland...

Bekijk dit project

Tactiel Profiel

Afgerond (september 2004 - september 2005)

Meten en volgen tastontwikkeling van blinde kinderenOm zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren hebben ernstig slechtziende- en blinde kinderen compenserende kennis en vaardigheden nodig. Gehoor, reuk en tastzin spelen daarbij een belangrijke rol. Bij tastzin wordt gesproken over tactiele vaardigheden. DoelOm de tactiele vaardigheden van blinde kinderen van 0 tot en met 16 jaar in kaart...

Bekijk dit project

Parelproject 'Tactiel Profiel'

Afgerond (april 2007 - november 2008)

Meten en volgen tastontwikkeling van blinde kinderenOm zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren hebben ernstig slechtziende- en blinde kinderen compenserende kennis en vaardigheden nodig. Gehoor, reuk en tastzin spelen daarbij een belangrijke rol. Bij tastzin wordt gesproken over tactiele vaardigheden. DoelOm de tactiele vaardigheden van blinde kinderen van 0 tot en met 16 jaar in kaart...

Bekijk dit project

NachtzichtbrilImplementatie van de advisering en gebruikstraining

Afgerond (januari 2006 - oktober 2007)

Hulpmiddelenkeuze bij nachtblindheidIn Nederland hebben vierduizend mensen last van Retinitis Pigmentosa. Dit is een progressieve oogziekte waarbij het gezichtsveld langzaam kleiner wordt. De ziekte gaat gepaard met nachtblindheid. Mensen tussen de vijftien en veertig jaar redden zich met deze ziekte overdag meestal nog prima. Maar in de wintermaanden, als het vroeg donker is, zien ze buiten...

Bekijk dit project

Maintaining a job: a decision making process for the employer and the employee

Afgerond (september 2004 - januari 2007)

Een uitdagende baanMensen met een visuele beperking doen minder werkervaring op en hebben een hogere kans om werkloos te zijn. Waarom behoudt de een zijn baan en de ander niet? Welke factoren bij de werknemer en werkgever bepalen of iemand met een visuele beperking aan het werk blijft? Dat is in dit onderzoek uitgezocht. DoelDoel van het onderzoek was om aangrijpingspunten te verkrijgen, waarmee...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website