Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

In de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten werken instellingen binnen de ZG-sector met elkaar samen op kennisontwikkeling en verspreiding. Het doel: de juiste zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een visuele, auditieve en/of communicatieve beperking, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past.

Aanleiding

De groep mensen met een zintuiglijke beperking is net zo divers als de Nederlandse bevolking. Allerlei vormen van slechtziendheid of blindheid, doofheid, slechthorendheid en communicatieve beperkingen komen voor. Waar mensen met een zintuiglijke beperking en hun naasten behoefte aan hebben loopt dan ook sterk uiteen. Hierdoor is er maatwerk nodig en vraagt de zorg en ondersteuning om specifieke kennis en deskundigheid.

Doel

In de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) werken instellingen binnen de ZG-sector met elkaar samen. Zij ontwikkelen kennis voor, over en met mensen met een zintuiglijke beperking en wisselen deze kennis uit. Met deze kennis kan er de juiste zorg en ondersteuning geboden worden aan mensen met een visuele, auditieve en/of communicatieve beperking, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past.

Samenwerking

Via de Expertisefunctie ZG wordt er een omgeving gecreëerd waarin innovatie, kennis ontwikkelen, delen en toepassen in het behandelen en ondersteunen van cliënten zo goed mogelijk kan plaatsvinden.  Om uiteindelijk te komen tot toepassingen die ervoor zorgen dat de samenleving toegankelijker wordt voor mensen met een zintuiglijke beperking.
De ZG-sector bestaat uit twee deelsectoren. De twee deelsectoren binnen de ZG-sector zijn:

 • De deelsector Visueel: Kennis Over Zien.
 • De deelsector Auditief/Communicatief: Deelkracht.

Beide deelsectoren zijn een samenwerking van een aantal erkende instellingen en partners.

Programmaspecifieke informatie

Kennis Over Zien en Deelkracht werken op basis van een meerjarig deelsectorplan. Beide deelsectoren hebben een eigen plan, waarin staat onder andere staat  wat de zij willen bereiken en hoe ze dit gaan doen. Ook staat er in het plan hoe ze gaan samenwerken met elkaar en andere, niet-erkende ZG-organisaties en domeinen. Meer informatie over Kennis Over Zien en de uitwerking van het meerjarig deelsectorplan is te lezen op www.kennisoverzien.nl. Meer informatie over Deelkracht en de uitwerking van hun meerjarig deelsectorplan staat op www.deelkracht.nl.  

Naar aanleiding van een positieve evaluatie heeft het ministerie van VWS besloten de opdracht aan ZonMw, voor het programma Expertisefunctie ZG, structureel voort te zetten. Het programma is met 4 jaar verlengd en de nieuwe programmaperiode duurt van 2023 t/m 2026. 

Programmacommissie

De onafhankelijke programmacommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het programma. Zij beoordeelt de erkenningsverzoeken, de aanvragen voor overgangssubsidie, de meerjarige deelsectorplannen en onderzoeksvoorstellen. Daarnaast monitort de commissie de uitvoering van de deelsectorplannen, onderzoeksprojecten en activiteiten. Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitters:

 • prof H.F.L. (Henk) Garretsen
 • drs. L.G.M. (Leo) Bisschops

Commissieleden

 • T. (Theo) Buunen
 • E.M.J. (Esther) Crombag
 • drs. D. (David) Engelhard
 • dr. M.A. (Marjolein) Herps
 • prof. dr. L.P. (Luc) de Witte
 • C. (Corry) Ketelaars

Waarnemer vanuit VWS

 • L. (Lisette) Bruns

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 0
Looptijd: 67%
Looptijd: 67 %

Contact

Petra Bakker

Senior programmamanager
ExpertisefunctieZG [at] zonmw.nl

Ilse van Schaik

Programmasecretaris
ExpertisefunctieZG [at] zonmw.nl