Organisatiestructuur InZicht

Cliëntenparticipatie

De hoofdfinancier en opdrachtgever voor dit onderzoeksprogramma is de Stichting InZicht, waarvan het bestuur gevormd wordt vanuit 2 instellingen voor revalidatie, zorg, arbeid en onderwijs van mensen die slechtziend of blind zijn met eventuele bijkomende beperkingen (Bartiméus en Koninklijke Visio). InZicht kent daarnaast een expertisecommissie. De financiële en secretariële ondersteuning van het programma vindt plaats door Koninklijke Visio en ZonMw.

Bestuur

Het bestuur van InZicht wordt gevormd door de bestuurders van twee participerende zorginstellingen voor mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen, Bartiméus en Koninklijke Visio, en een onafhankelijke voorzitter. Het streven is hier een vertegenwoordiger vanuit de belangenbehartiging aan toe te voegen. Het secretariaat voor het bestuur wordt verzorgd door Koninklijke Visio. 

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderzoeksprogramma op korte en langere termijn, waaronder de verdeling van het budget, het vaststellen van inhoudelijke kaders, het toekennen van projectfinanciering, het behalen van de doelstellingen en het realiseren van een vaste financieringsbron voor vervolg van het onderzoeksprogramma.

  • dhr. prof. dr. C. (Chris) van Weel (voorzitter), Radboudumc
  • mw. drs. A. (Annelies) Versteegden, Koninklijke Visio
  • mw. drs. J. (Julianne) Meijers, Bartiméus

    Programmasecretariaat 

    De behandeling van alle organisatorische en administratieve zaken rond activiteiten van de expertisecommissie ligt in handen van ZonMw. De programmamanager en -secretaris van ZonMw dragen, in samenspraak met de expertisecommissie, zorg voor de rapportage over deze activiteiten aan het bestuur van InZicht, zijnde de opdrachtgever en financier van het programma.

    De programmamanager en -secretaris van ZonMw zijn eveneens bij de bestuursvergaderingen aanwezig.