Over dit programma

Het programma InZicht is in 1998 gestart om het wetenschappelijk onderzoek naar de zorg, arbeid, onderwijs en revalidatie voor mensen met een visuele beperking te stimuleren, en zo de kwaliteit van leven voor deze doelgroep te verbeteren. Daarnaast beoogt InZicht het wetenschappelijk onderzoek beter aan te laten sluiten op vragen uit de praktijk.

Programma en financiering

Het programma InZicht bestaat sinds 1998 en gaat in 2021 zijn volgende fase in. Het programma wordt gefinancierd door steunstichtingen die verbonden zijn aan Bartiméus en Koninklijke Visio. ZonMw zet subsidieoproepen uit en ziet toe op een zorgvuldige beoordeling van ingediende onderzoeksvoorstellen. Op kwaliteit, én op relevantie, zodat het onderzoek goed aansluit op behoeften die in het veld leven.

Activiteiten

De hoofdactiviteit van het programma InZicht is het financieren van wetenschappelijk onderzoek. In augustus 2021 is de veertiende financieringsronde gestart voor onderzoek voor mensen die blind of slechtziend zijn. Onderzoekers en instellingen kunnen dan voorstellen voor onderzoeksprojecten indienen.

Activiteiten ter versterking van de infrastructuur voor onderzoek en implementatie zijn onder andere een inventarisatie van onderzoek naar kwaliteit van leven en participatie van mensen met een visuele beperking (Van Nispen et al, 2019: Terugblik en toekomstvisie op wetenschap in de visuele sector) en de en financiering van projecten voor verspreiding en implementatie van projectresultaten (VIMPs).

Samenwerking met Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

Het bestuur van InZicht heeft, in samenhang met het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, de focus en de prioriteiten van de volgende fase van InZicht bepaald. Gekozen is om voort te bouwen op de verworvenheden van InZicht. Daarmee ligt de focus op wetenschappelijk onderzoek dat aansluit op vragen uit de praktijk. Daarmee is programma InZicht inhoudelijk optimaal verbonden met het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, dat zich richt op praktijkgericht onderzoek.

(Samenwerking met anderen: Robert Coppes Stichting, Oogvereniging, ZonMw-programma’s, cluster Gehandicapten en Chronisch zieken)

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website