Over dit programma

Het programma InZicht is in 1998 gestart om het wetenschappelijk onderzoek naar de zorg, arbeid, onderwijs en revalidatie voor mensen met een visuele beperking te stimuleren, en zo de kwaliteit van leven voor deze doelgroep te verbeteren.

Daarnaast beoogt InZicht het wetenschappelijk onderzoek beter aan te laten sluiten op vragen uit de praktijk. Inmiddels verkeert het programma in de vierde fase; deze loopt van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2019. Voor deze fase is ongeveer € 2 miljoen beschikbaar.

Doelstelling vierde fase programma

In de vierde fase wordt ingezet op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen, inclusief de maatschappelijke participatie en de persoonlijke gevolgen van de beperking voor de betrokkenen. De vragen en knelpunten waar zij mee kampen worden niet alleen vanuit een cliëntperspectief bekeken, maar ook vanuit het perspectief van zelfzorg en eigen regie. Daarnaast bouwt InZicht de infrastructuur verder uit voor kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek bij zorg- en onderzoeksinstellingen en de infrastructuur voor verspreiding en toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk. 

Activiteiten

De hoofdactiviteit van het programma InZicht is het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor heeft InZicht 2 aanvraagrondes georganiseerd, in respectievelijk 2016 en 2017/2018. In deze rondes zijn 9 projecten gefinancierd. In 2016 zijn bovendien 2 reviews uitgezet. In 2017 is een project uitgezet dat, in aanvulling op de reviews en op een project binnen het medische visuele veld, het lopende en afgeronde onderzoek in kaart brengt.

Activiteiten ter versterking van de infrastructuur voor onderzoek en implementatie zijn onder andere de jaarlijkse ontmoetingsdag, een project ter versterking van de implementatie-expertise en financiering van projecten voor verspreiding en implementatie van projectresultaten. Verder wordt aansluiting gezocht bij andere deelsectoren binnen de gehandicaptenzorg en bij internationale symposia.

In juni 2017 organiseerde InZicht een symposium (lees het Engelstalige verslag) en een ontmoetingsborrel (lees het verslag) tijdens het internationale congres Vision

Op maandag 19 februari 2018 vond de ontmoetingsdag 2018 plaats, met als thema 'activeren van de eigen regie door innovatie technologie'. De projecten werden gepresenteerd per thema, in vijf workshops. 

Op 7 maart 2019 vond de Ontmoetingsdag 2019 plaats, met als thema ‘de psychische impact van een visuele beperking op de persoon en zijn/haar omgeving’. Lees hier het verslag van de Ontmoetingsdag 2019.

Financiering

InZicht wordt gefinancierd door de instellingen voor hulpverlening, revalidatie, zorg, arbeid en onderwijs voor mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen. Na de verschillende fusies zijn deze instellingen: Bartiméus en Koninklijke Visio. InZicht ontvangt co-financiering van ZonMw.

(Samenwerking met anderen: Robert Coppes Stichting, Oogvereniging, ZonMw-programma’s, cluster Gehandicapten en Chronisch zieken)

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website