Over dit programma

Het programma InZicht is in 1998 gestart om het wetenschappelijk onderzoek naar de zorg, arbeid, onderwijs en revalidatie voor mensen met een visuele beperking te stimuleren, en zo de kwaliteit van leven voor deze doelgroep te verbeteren. Daarnaast beoogt InZicht het wetenschappelijk onderzoek beter aan te laten sluiten op vragen uit de praktijk.

Programmafases

Het programma InZicht heeft sinds 1998 verschillende fases gehad. De vierde fase, waarvoor ongeveer € 2 miljoen beschikbaar was, liep op 30 juni 2019 af. Voor meer informatie over deze fase en de behaalde resultaten kunt u de evaluatie van de vierde fase lezen.  

Momenteel wordt er gesproken over een eventueel vervolg van het programma InZicht in een vijfde fase. Wij hopen u hier zo spoedig mogelijk meer over te kunnen melden.

Activiteiten

De hoofdactiviteit van het programma InZicht is het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor heeft InZicht verschillende aanvraagrondes georganiseerd, waarin 13 projecten zijn gefinancierd.

Activiteiten ter versterking van de infrastructuur voor onderzoek en implementatie zijn onder andere een project ter versterking van de implementatie-expertise en financiering van projecten voor verspreiding en implementatie van projectresultaten (VIMPs). Verder wordt aansluiting gezocht bij andere deelsectoren binnen de gehandicaptenzorg en bij internationale symposia en congressen, zoals Vision.

Ontmoetingsdag

Het programma InZicht organiseert ieder jaar een Ontmoetingsdag, waarin wetenschappers, professionals en mensen met een visuele beperking met elkaar in gesprek gaan over de resultaten van InZicht-onderzoek. De meest recente Ontmoetingsdag vond plaats op 7 maart 2019 en had als thema ‘de psychische impact van een visuele beperking op de persoon en zijn/haar omgeving’. Lees hier het verslag van de Ontmoetingsdag 2019.

Financiering

InZicht wordt gefinancierd door de steunstichtingen van instellingen voor hulpverlening, revalidatie, zorg, arbeid en onderwijs voor mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen. Na de verschillende fusies zijn deze instellingen: Bartiméus en Koninklijke Visio. InZicht ontvangt co-financiering van ZonMw.

(Samenwerking met anderen: Robert Coppes Stichting, Oogvereniging, ZonMw-programma’s, cluster Gehandicapten en Chronisch zieken)

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website