Subsidiemogelijkheden

Om de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te realiseren worden de regio’s ondersteund in de uitvoering en dragen landelijke projecten bij aan de kennisbasis en infrastructuur.

Het programma Beschermd Thuis heeft twee programmalijnen waarbinnen subsidie aangevraagd kan worden.

 • Landelijke trajecten: Binnen deze lijn zijn er top-down subsidiemogelijkheden, wat inhoudt dat partijen op uitnodiging een subsidieaanvraag kunnen indienen.
 • Lokale/regionale experimenten & pilots: De subsidiemogelijkheden binnen deze lijn zijn gericht op de 46 centrumgemeenten Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Hieronder vindt u alle openstaande subsidieoproepen.

  Voor deze oproep geldt dat er doorlopend ingediend kan worden, waarbij de volgende data gelden als deadline. Aanvragen die vóór een datum worden ingediend, worden meegenomen in de eerstvolgende commissievergadering.

  • 12 december 2019
  • 13 februari 2020
  • 14 mei 2020
  • 17 september 2020
  • 19 november 2020
  • 28 januari 2021
  • 6 april 2021
  • 25 juni 2021
  • 7 oktober 2021

  Blijf op de hoogte

  Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Geestelijke gezondheid of volg ons op LinkedIn.

  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website