Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid heeft ook een ‘flexibele schil’

De vaste kern ervaringsdeskundigen van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid kan nu ook hulp inroepen van andere inhoudelijke experts, te weten de ‘flexibele schil’.

Sinds 2020 kan de vaste kern ervaringsdeskundigen worden ingevlogen door gemeenten cliëntenorganisaties, zorgaanbieders of andere organisaties bij specifieke vragen rondom de inzet van ervaringsdeskundigen, via ZonMw-subsidie. Sommige vraagstukken vragen echter een specifieke expertise die niet is vertegenwoordigd in de vaste kern. Daarom is nu een ‘flexibele schil’ in het leven geroepen.

De vaste kern

Het reeds bestaande kernteam ervaringsdeskundigen bestaat uit: Jenny de Jeu, Edo Paardekooper Overman, Paolo Buitelaar, Bert Frings en Joke van der Meulen.

Deze ervaringsdeskundigen ondersteunen, meestal in duo's, desgevraagd (of doen dit pro-actief op basis van signalen) gemeenten, cliëntenorganisaties, zorgaanbieders of andere organisaties met vragen of knelpunten. Deze kunnen zowel groot, meervoudig en ingewikkeld, als klein en enkelvoudig zijn.

Wanneer helpt de vaste kern?

‘Het kan bijvoorbeeld gaan om een gemeente die wel ervaringsdeskundigen mee wil laten praten en denken maar geen ervaringsdeskundigen in de gemeente heeft of kent. Er wordt dan meegekeken of er in de omgeving wel mogelijkheden zijn en wat nodig is om die rol te vervullen’, aldus van der Meulen. Het kan ook gaan over een startende ervaringsdeskundigen-organisatie die op zoek is naar voorbeelden. Dan is een verwijzing naar relevante websites, bepaalde contacten en/of rapporten soms afdoende.

Met succes ingezet

De Gemeente Amsterdam zette al eens de vliegende brigade in. De gemeente draagt met een pilot bij aan het landelijk actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 2019-2021. Onderdeel van de pilot is een verkenning naar belevenissen van ouders en naasten rondom deze jongeren.

Paul Engel, projectleider van de pilot 100% Ambitie, vertelt: 'De Vliegende Brigade heeft ons in contact gebracht met ouders die hun ervaringen wilden delen. Bij dit indringende maatschappelijke vraagstuk heeft het toegevoegde waarde om samen met jongeren en ouders, generatie-overstijgend, te kijken naar de voorkomende problematiek.' Hij vervolgt: 'Wij willen Karin Bouterse, Joke van der Meulen en Jenny de Jeu danken voor hun openheid, deskundigheid en hun rijke netwerk, en zien er naar uit om hen te betrekken bij een vervolg van ons project.'

Uitdagingen

De vaste kern ervaringsdeskundigen wordt daarnaast ook vaak ingevlogen bij taaie en complexe problematiek. Daardoor kregen zij al een goed beeld waarom het moeilijk is om ervaringskennis goed te borgen binnen en samen met organisaties in het sociale domein.

‘Met de vliegende brigade zoomen we met name in op de lokale en regionale omstandigheden van deze organisaties. Tot nu toe zien we dat partijen soms langs elkaar werken, elkaar niet onvoldoende kennen en dat het verbinden niet vanzelfsprekend gebeurt. Dit speelt tússen partijen, maar ook binnen partijen, zoals afdelingen binnen een gemeente,’ zegt van der Meulen. ‘En ook zien we dat mensen weinig zicht hebben op wat er allemaal, ook buiten hun regio of buiten hun aandachtsveld, al aanwezig is,’ vult de Jeu aan.

Flexibele schil

Net als de organisaties waar zij aan adviseren, komt de vaste kern soms voor uitdagingen te staan: ‘Sommige vraagstukken vergen een expertise die niet of onvoldoende in de vaste kern is vertegenwoordigd’, aldus de Jeu. Daarom is er een flexibele schil toegevoegd aan de vaste kern. ‘Hierdoor kunnen we vraagstellers net iets meer op weg helpen’, aldus de Jeu.

De Jeu schetst een voorbeeld: ‘Denk aan een expert in het voorkomen van huisuitzettingen, samen met een ervaringsdeskundige. Zo'n specialistisch duo kan heel veel betekenen voor gemeenten, woningcorporaties of cliëntenorganisaties die het maar niet lukt om het aantal huisuitzettingen verder terug te dringen’.

‘Of in een regio is nog geen stevige cliëntenorganisatie’, zegt Buitelaar. In sommige regio’s zijn er wel degelijk mensen met cliëntervaring zijn die dit willen beginnen. ‘Er spelen dan allerlei vragen op: waar beginnen deze mensen met dit idee? En wat kun je als gemeente? Is het wel aan de gemeente? Hoe laat je zoiets bottom-up ontstaan? Een expert vanuit een cliëntenorganisatie of gemeente uit een andere regio die al veel ervaring heeft opgedaan zou eens een tijd mee kunnen kijken om zo'n regio op weg te helpen in dit proces.’

Expertise nodig?

Heeft u een vraag die te maken heeft met het borgen van ervaringskennis binnen uw organisatie of gemeente? Leg eerst uw vraag neer bij de vaste kern van de VBE. Mochten zij er niet uitkomen en u aanraden gebruik te maken van de flexibele schil, dan kunt u laagdrempelig een aanvraag indienen voor een voucher van maximaal €5.000,- waarmee u expertise uit de flexibele schil kunt bekostigen. Dit gaat daarna in samenspraak met het kernteam van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid.

Meer informatie