Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

Om de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te realiseren worden de regio’s ondersteund in de uitvoering en dragen landelijke projecten bij aan de kennisbasis en infrastructuur.

Het programma Beschermd Thuis heeft twee programmalijnen waarbinnen subsidie aangevraagd kan worden.

  • Landelijke trajecten: Binnen deze lijn zijn er top-down subsidiemogelijkheden, wat inhoudt dat partijen op uitnodiging een subsidieaanvraag kunnen indienen.
  • Lokale/regionale experimenten & pilots: De subsidiemogelijkheden binnen deze lijn zijn gericht op de 46 centrumgemeenten Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Op dit moment zijn er geen openstaande subsidieoproepen.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Geestelijke gezondheid of volg ons op LinkedIn.