Interviewreeks lokale initiatieven dak- en thuisloosheid

Mensen die in een kwetsbare situatie zitten of hebben gezeten, kampen vaak met onbegrip en stigmatisering rondom dak- en thuisloosheid. Zij worden vaak niet begrepen of geaccepteerd door mensen die een dergelijke situatie niet kennen. Zo kan er in een wijk weerstand zijn tegen een dak- en thuislozenopvang. Lees meer over de opbrengsten en inzichten van projecten in de onderstaande artikelen van de interviewreeks lokale initiatieven dak- en thuisloosheid.