Nazomerfestival Beschermd Thuis & Aanpak Dakloosheid

Op woensdag 13 september wordt het Nazomerfestival Beschermd Thuis georganiseerd voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten, zorgorganisaties en cliëntvertegenwoordigers in het Congrescentrum Orpheus. Ontdek hoever samenwerkingspartners staan in hun transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis! Komt u ook?

Het Nazomerfestival wordt georganiseerd door de VNG in samenwerking met Valente, VWS en ZonMw. Het festival staat in het teken van ontmoeten, leren en inspireren. Mooie inspirerende voorbeelden die al van de grond zijn gekomen komen aan bod en we bespreken hoe we samen de zorg nog beter kunnen maken. Er wordt gekeken naar domeinoverstijgende samenwerkingen tussen gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties en we onderzoeken raakvlakken met andere programma’s.

Het programma

Het programma bestaat uit verschillende workshops, die ingedeeld zijn per ronde. Tijdens het nazomerfestival bepaalt u zelf waar u heen gaat. Let op vol=vol!

RONDE 1: 10.30 – 11.30 uur
 1. Praktijkvoorbeeld: doordecentralisatie BW en MO  in de Meierij en Bommelerwaard
 2. Zachtjes met de buren
 3. Radicale vernieuwing: organiseren vanuit vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
 4. Monopoly
 5. (BESLOTEN) Bijeenkomst Coalitie Dakloosheid (11.00-12.30 uur)
 6. Summerschool XS: Aan de slag met Regioplannen dakloosheid
 7. (BESLOTEN) Basisnetwek BW
 8. Beter zicht op dak- en thuisloosheid met de ETHOS-Light telmethode
RONDE 2: 11.45 – 12.45 uur
 1. Einde forensische zorg, wat dan?
 2. De kracht van verbindende netwerken bij complexe psychische problemen
 3. Handreiking Financiën
 4. Dakloosheid voorkomen met mediation
 5. Woonplaatsbeginsel
 6. (BESLOTEN) Bijeenkomst bestuurlijk netwerk BW / MO
RONDE 3: 13.45 – 14.30 uur
 1. VGN’s (innovatie)Lab 2030: het verschil maken in grote transitieopgaven
 2. De praktijk van een Beschermd Thuis in een kleine gemeente
 3. Handreiking Governance
 4. Samenwerking tussen ketenpartners; een papieren werkelijkheid of kan het echt?
 5. Ervaringskennis toepassen in beleid én ondersteuning
 6. Het Beelddepot en Nederlandse gemeenten onderweg naar realistischer beeld van dakloze mensen
 7. Een thuis voor iedereen: waar staan we na 1 jaar
 8. Doorgaan - vooral doorgaan
RONDE 4: 14.45 – 15.30 uur
 1. Workshop Rap: met rijm en ritme naar de kern
 2. Uitdagingen en succesfactoren van onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuisloze mensen
 3. Het moet, dus het kan!
 4. Jongerenpanel: betekenisvolle participatie
 5. Maatschappelijke effecten van preventieve interventies om opvang en langdurig beschermd wonen te voorkomen
 6. One step beyond
 7. Langdurige ggz: Wmo of Wlz?
 8. Aan de slag voor jongvolwassenen 16-27
RONDE 5: 15.45 – 16.30 uur
 1. Samen ontwerpen: kleurrijk aanbesteden 2.0
 2. Eerst een (beschermd) thuis
 3. Succesvol zelfstandig wonen in de wijk met begeleiding. Het promotieonderzoek naar Beschermd Thuis
 4. Samenwerken aan uitstroom maatschappelijke opvang
 5. De kracht van de Wijk-GGD'er
 6. Aan de slag met de kwaliteitsstandaard voor professionals in herstelondersteunende zorg
 7. IZA
 8. Woningdelen voor doelgroepen
Doorlopend programma
 • Fototentoonstelling “Hersteld” (forensische zorg)
 • Code 30, Ervaringsworkshop EU migranten
 • Documentaire: ontstaansgeschiedenis RIBW’s met Artie van Tuijn
 • Informatiemarkt

Meer weten over een workshop? Bekijk het programma.

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden. Er zijn geen kosten aan uw aanmelding verbonden. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door een samenwerking van VNG en ZonMw. Heeft u zich aangemeld, maar kan u toch niet komen? Laat ons dit uiterlijk een week van te voren weten! 

Informatie & Locatie

Nazomerfestival Beschermd Thuis

Datum: woensdag 13 september 2023
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Orpheus Apeldoorn