Vooraankondiging subsidieoproep voor onderzoek naar gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Naar verwachting openen we in mei een subsidieoproep voor onderzoek naar een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken in Nederland. Het gaat om praktijkgerichte (onderzoeks)projecten en de focus ligt op kennisontwikkeling.

Subsidieoproep gericht op kwetsbare wijken

Deze subsidieoproep stimuleert het gebruik van kennis om de leefomgeving in kwetsbare wijken gezonder te maken. De focus ligt op samen leren. Denk hierbij aan:

  • stimuleren gebruik van al bestaande kennis
  • stimuleren van vernieuwende samenwerking
  • implementatie van kennis en kennis gebaseerde (beleids)instrumenten

We verwachten de subsidieoproep in mei open te stellen.

Praktijkgericht ZonMw-subsidieprogramma

Deze subsidieoproep is onderdeel van een nieuw op te zetten praktijkgericht subsidieprogramma van ZonMw. Centraal binnen dit subsidieprogramma staat samen leren en kennis (door)ontwikkelen ten behoeve van een gezonde leefomgeving.

In mei vertellen we u meer over dit subsidieprogramma. Mocht u vóór die tijd al dringende vragen hebben, neem dan contact op met via glia@zonmw.nl

Kennissynthese

Ter voorbereiding op de subsidieoproep stelden Platform31, Pharos en IVO in opdracht van ZonMw de kennissynthese Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken op.

Zomer 2023 - breder programma ZonMw en RIVM

Het nieuwe ZonMw-subsidieprogramma is onderdeel van het (bredere) programma ‘Gezonde Leefomgeving’ dat ZonMw en RIVM op dit moment voorbereiden, in opdracht van het ministerie van VWS. Het programma start in de zomer van 2023. Uiteraard werken RIVM en ZonMw daarbij nauw samen met partners.

Prioriteit gezonde leefomgeving

Als onderzoeksfinancier van kennis verbinden wij beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar op het gebied van gezondheid. Gezonde leefomgeving gaat over de volle breedte van de kennisketen (van fundamenteel tot toegepast onderzoek) en over onze onderzoeksterreinen.

Op onze pagina Gezonde leefomgeving leest u hoe de leefomgeving positief kan bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.