Kennissynthese Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Welke kennis is er over de wisselwerking tussen gezondheid en fysieke omgeving? En welke vragen liggen er nog, specifiek over de leefomgeving in kwetsbare wijken? Deze kennissynthese geeft inzicht! Het vormt de basis voor een subsidieoproep die ZonMw op dit moment maakt.

Met de kennissynthese ‘Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken’ achterhaalden Platform 31, Pharos en Onderzoeksinstituut IVO de kennisbehoefte én beschikbare kennis over een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken.
 
Bekijk de kennissynthese

Belangrijk, want een gezonde leefomgeving is actueel én belangrijk. Niet alleen voor de burger, maar ook voor regio, stad, dorp en wijk. Het is een speerpunt voor beleidsmakers in het fysieke en sociale domein. Dit thema krijgt ook vanuit VWS veel aandacht in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Uit de kennissynthese blijkt dat een simpele aanpassing in de leefomgeving zelden leidt tot een grote verbetering in de gezondheid. Toch zijn er wel degelijk handvatten voor een goede aanpak, ook voor kwetsbare wijken.
 
Deze kennissynthese is gemaakt in opdracht van ZonMw en in nauwe samenwerking met RIVM.

Vooraankondiging subsidieoproep

De kennissynthese dient als input voor een subsidieoproep gericht op kwetsbare wijken. Deze is onderdeel zijn van een nieuw op te zetten praktijkgericht subsidieprogramma van ZonMw, gericht op de gezonde leefomgeving.

Prioriteit gezonde leefomgeving

Als onderzoeksfinancier van kennis verbinden wij beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar op het gebied van gezondheid. Gezonde leefomgeving gaat over de volle breedte van de kennisketen (van fundamenteel tot toegepast onderzoek) en over onze onderzoeksterreinen. Op onze pagina Gezonde leefomgeving leest u hoe de leefomgeving positief kan bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.