Ervaringen met zorg op afstand opnemen in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin beroepsorganisaties de tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met zorg op afstand opnemen in richtlijnen.

Graag stellen we de 7 projecten aan u voor:

Startbijeenkomst 10 maart 2022

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 6 projecten waarin beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen, of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen, de tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met zorg op afstand opnemen in hun richtlijnen. Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelt in een 7e project een generieke module digitale zorg, waarin de kennis, ervaringen en inzichten uit de andere projecten worden meegenomen. Tijdens de startbijeenkomst op 10 maart 2022 bespraken de projectleiders, onderzoekers, partners en betrokkenen vanuit ZonMw, Zorginstituut Nederland en VWS de raakvlakken tussen de projecten en de wensen rond afstemming en samenwerking.

Aan de orde kwamen onder meer onderstaande onderwerpen, waar de komende tijd uitwisseling over gewenst is:

  • Uit meerdere projecten uit het ZonMw COVID-19 programma is informatie op te halen over digitale zorg.
  • ‘Zorg op Afstand’ is bekeken vanuit de zorgprofessional, die op afstand van de cliënt/patiënt is. Passender is het om te spreken over ‘digitale zorg dichtbij’ of ‘digitaal zorg dichtbij’, want de digitale mogelijkheden brengt de zorg dichter bij de cliënt/patiënt.
  • Er zijn verschillende insteken bij digitale zorg, zoals anders organiseren van zorg (minder polibezoeken), gevolgen voor zorginhoud/behandeling (brace in plaats van gips), focus op anders communiceren (videobellen, gebruik apps).
  • Sommige projecten geven aan dat digitale zorg goed werkte tijdens de coronamaatregelen, maar dat zorgprofessionals al snel terugvallen op de ‘oude’ werkwijzen. Hoe behoud je de positieve ervaringen van de nieuwe werkwijzen, welke rol spelen cliënten/patiënten/ouders/mantelzorgers daarbij, welke rol speelt financiering? Opname van aanbevelingen over digitale zorg in de richtlijnen ondersteunt het vasthouden hiervan.
  • Moeten we willen dat iedereen gebruik maakt van digitale zorg? We weten al dat digitale zorg niet altijd en voor iedereen passend is.
  • Hoe onderzoek je voor welke doelgroepen digitale zorg wel of niet passend is, omdat je in het reguliere onderzoek bepaalde groepen niet goed bereikt? Zoals mensen met minder taalvaardigheden, minder digitale vaardigheden of randvoorwaarden, of die niet een heel uitgesproken mening hebben over digitale zorg. Pharos zou hier in kunnen adviseren.
  • Specifiek bij onderzoek onder (jonge) kinderen speelt dat ouders de informed consent moeten tekenen. Hoe om te gaan met de privacy van de wat oudere kinderen?
  • Bij de projecten zijn vaak veel partijen betrokken, hoe doe je dat zonder mensen te overvragen?
  • Er worden meerdere literatuuronderzoeken uitgevoerd en bijeenkomsten georganiseerd. Hoe kan je optimaal gebruik maken van elkaars kennis, ervaringen en inzichten?
Afbeelding

Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten. Het opnemen van de ervaringen zorg op afstand in richtlijnen is één van die ontwikkelingen. Lees wat we nog meer doen.