Een behandeling op maat voor mensen met dementie

Dementie is (nog) niet te genezen. Wel zijn er behandelingen die (verergering van) klachten kunnen verminderen en wordt er veel onderzoek gedaan naar potentiële behandelingen. We zetten in op het versnellen van de ontwikkeling en beschikbaarheid van gepersonaliseerde en gecombineerde behandelingen tegen dementie.

Ontwikkeling van medicijnen tegen dementie

Er wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan naar het vinden van een medicijn tegen dementie. Onderzoekers willen verder gaan dan de huidige beschikbare symptoombestrijding en de ziekte zo vroeg mogelijk in het proces remmen. Ook vanuit ZonMw zetten we hierop in. Zo bestuderen onderzoekers van Maastricht Universiteit met financiering van ons of een medicijn van COPD de ziekteprogressie kan vertragen.

Werken aan een behandeling op maat

De manier waarop nieuwe therapieën ontwikkeld worden, is sterk aan het veranderen. In het veld werken onderzoekers toe naar een gecombineerde aanpak van diagnostiek en medicatie. Bij het stellen van een diagnose op basis van data willen we in de toekomst kunnen bepalen of en welk medicijn meerwaarde heeft voor deze persoon. Het voordeel hiervan is dat een behandeling kan worden afgestemd op de persoon met dementie, door rekening te houden met individuele kenmerken, wensen en het levensritme.

Verkenningen en subsidieoproep over therapieontwikkeling

Het afgelopen jaar zijn, in opdracht van ZonMw, 2 verkenningen uitgevoerd rondom therapieontwikkeling. Catalyze Group leverde een verkenning op van de huidige therapieën, de betrokken partijen en de behoeften en kansen bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen. The Industry Alliance Office (IAO) maakte een landschapsoverzicht van stakeholders binnen de Nederlandse academische wereld die in staat zijn de kloof te overbruggen van kennis naar therapeutische geneesmiddelenontwikkelingsprogramma's. Met deze informatie hebben we een eerste subsidieronde op het gebied van veelbelovende therapieën vormgegeven. Lees meer over de subsidiemogelijkheden. Ook geeft de begeleidingscommissie een reflectie over waarom de maatschappij nog maar weinig profiteert van de ontwikkelde kennis, en hoe de subsidieoproep hierin tegemoetkomt.

Ook werken organisaties binnen het ABOARD-consortium samen om het zorgsysteem klaar te stomen voor nieuwe, gepersonaliseerde behandelingen tegen de ziekte van Alzheimer.

Het begrijpen van dementie om behandelingen te vinden

Om dementie uiteindelijk de wereld uit te helpen, moeten we eerst begrijpen wat er mis gaat in de hersenen van iemand met dementie. Hiervoor is fundamenteel onderzoek nodig. In het MODEM-consortium werken onderzoekers samen om de onderliggende mechanismen in de hersenen te leren begrijpen, en vervolgens mogelijke aangrijpingspunten voor behandelingen te vinden. Ook zijn verschillende onderzoekers met een fellowshipsubsidie bezig met het begrijpen van dementie, wat kan helpen bij het vinden van behandelingen.

Inzet om de kwaliteit van leven te verhogen

Naast het inzetten op medicatie en gerelateerde behandelingen, zijn ook leefstijlinterventies en sociale activiteiten manieren om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verhogen. Met financiering van ZonMw is onder meer de invloed van muziektherapie onderzocht. Ook is er een nieuwe methode ontwikkeld voor de omgang met onbegrepen gedrag bij jonge mensen met dementie in het verpleegtehuis. Om de sociale gezondheid van mensen met dementie te verhogen, zetten we onder andere in op zinvolle dagactiviteiten en het Namaste familieprogramma. Ook andere financiers zetten in op een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie, zoals in het SPREAD+- en QoLEAD-consortium.