Verwijdering darmpoliepen endeldarm: Operatie of endoscopie?

Onderzoek toonde aan dat het gebruik van een endoscopie in plaats van een operatie voor het verwijderen van goedaardige poliepen kosteneffectiever is en minder ernstige complicaties met zich meebrengt. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in GUT en GIE (Gastrointestinal Endoscopy).

Onderzoek

In dit onderzoek werden 2 interventies voor het verwijderen van grote poliepen in de endeldarm met elkaar vergeleken. De ene interventie was het operatief verwijderen van poliepen via de anus: transanal endoscopic microsurgery (TEM). De andere interventie werd uitgevoerd via een endoscoop: endoscopic mucosal resection (EMR). Het onderzoek werd uitgevoerd in 20 ziekenhuizen. Hier werden in totaal 204 patiënten behandeld (103 patiënten via EMR en 101 patiënten via TEM).

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat bij beide interventies even vaak complicaties, veelal nabloedingen, voorkwamen. Hoewel de hoeveelheid aan complicaties niet verschilde, lijkt het erop dat ernstige complicaties vaker voorkomen bij de operatieve ingreep (TEM) dan bij de endoscopische ingreep (EMR). Daarbij komt nog dat binnen 2 jaar poliepen vaker terug kwamen bij de operatieve ingreep dan bij de endoscopische ingreep. De interventie met de endoscoop (EMR) bleek het meest kosteneffectief, zowel vanuit gezondheidszorg als maatschappelijk perspectief.

Gebruik van kennis in praktijk

Op basis van dit onderzoek is de discussie gaande over wat nu de beste behandeloptie en keuze is. Op dit moment zijn MDL-artsen trainingen in endoscopische diagnose en EMR aan het organiseren.

Meer informatie

•   ZonMw Onderzoek: Transanal endoscopic microsurgery versus extended endoscopic mucosal resection for large rectal adenomas
•    Gepubliceerd artikel in GIE
•    Gepubliceerd artikel in GUT

Onderwerpen