Subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen

Subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen
Het GGG-programma is in 2012 van start gegaan. Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Het programma berust op verschillende pijlers: open rondes, gerichte rondes als Personalised Medicine en STIP Ronde, en Patiëntenregistraties.

Gratis online cursus toetsingsprocedure en wet- en regelgeving
Samen met de CCMO ontwikkelde Paul Janssen Futurelab Leiden met subsidie van ZonMw de gratis Engelstalige online cursus Clinical Research in the Netherlands – Legislation & Procedures. Ook is de Committee Finder tool beschikbaar. Beide zijn bedoeld voor onderzoekers ter ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van doelmatigheids- of klinisch (geneesmiddelen) onderzoek.

Onderwerpen

Subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen