Stand van zaken GGG-subsidierondes

uit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Op deze pagina zijn alle verwachte GGG-subsidieoproepen en de lopende GGG-subsidierondes overzichtelijk verzameld.

Verwachte GGG-subsidieoproepen 2023 / 2024

Open Ronde 14

jun/jul 2024 (onder voorbehoud)

_______________________________________________________

STIP Ronde 5b

Open: Q3 2024 (uitgesteld)

_______________________________________________________

Disclaimer: de informatie over de planning van de subsidierondes is onder voorbehoud en kan nog veranderen.

Lopende subsidierondes

Personalised Medicine Farmacogenetica

Het doel van de ronde Personalised Medicine Farmacotherapie is het waarborgen van een doelmatige implementatie van farmacotherapie op maat in de Nederlandse gezondheidszorg. Door onder andere samenwerking te stimuleren en door de kosteneffectiviteit van diagnostiek en behandeling te bestuderen.

Er zijn 3 projectideeën ingediend.
Bekijk de oproeptekst voor projectideeën
Bekijk de informatiepagina Personalised Medicine Farmacotherapie

Deadline indienen projectideegesloten 9 januari 2024, voor 14.00 uur
Ontvangst advies commissieeind mei 2024
Deadline indienen uitgewerkte aanvraag3 september 2024, vóór 14.00 uur
Ontvangst commentaar referentenmedio november 2024
Deadline indienen wederhooreind november 2024
Besluitmedio mei 2025
Uiterlijke startdatum projectennovember 2025


Rediscovery Ronde 7

In de Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op klinisch onderzoek naar de effectiviteit van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.
 
Bekijk de oproeptekst voor projectideeën
Bekijk de informatiepagina Rediscovery Ronde 7

Deadline indienen projectideegesloten 12 maart 2024, voor 14.00 uur
Ontvangst advies commissiemedio juli 2024
Ontvangst aanvullend advies CBG/ZINmedio juli 2024
Deadline indienen subsidieaanvraag1 oktober 2024, voor 14.00 uur
Ontvangst commentaar referenten5 november 2025
Deadline indienen wederhoor19 november 2024, voor 14.00 uur
Besluitmedio april 2025
Uiterlijke startdatumoktober 2025


Open Ronde 13

Binnen de Open Ronde is een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt. Hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Een projectidee kan worden ingediend door een hoofdaanvrager afkomstig van een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU-staatssteunrecht, een Nederlandse zorginstelling of zorgaanbieder, een publieke organisatie of een belangenbehartigingsorganisatie.

Er zijn 57 projectideeën ingediend.
Bekijk de subsidieoproep
Bekijk de informatiepagina Open Ronde 13

Tijdpad

Deadline indienen projectideegesloten 19 september 2023
Ontvangst advies commissieafgerond eind december 2023
Deadline indienen uitgewerkte aanvraaggesloten 5 maart 2024, vóór 14.00 uur
Ontvangst commentaar referentenbegin april 2024
Deadline indienen wederhooreind april 2024
Besluitmedio juli 2024
Uiterlijke startdatum projectenmedio januari 2025


Implementatie Ronde 2

Met deze subsidieronde wil ZonMw opgedane kennis uit afgeronde GGG-projecten verder brengen met als doel structurele inbedding in de praktijk.  Centraal staat dat de gekozen interventie is gebaseerd op een knelpuntenanalyse die past bij de bevorderende en belemmerende factoren die implementatie in de weg staan. Ook is van belang dat aannemelijk wordt gemaakt dat de gekozen interventie effectief is.

2 projectideeën hebben een positief advies ontvangen.
Bekijk de subsidieoproep
Zie ook de informatiepagina Implementatie Ronde 2

Tijdpad

Deadline indienen projectideegesloten 8 augustus 2023
Aanvrager ontvangt het advies van de commissieafgerond medio november 2023
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraaggesloten 23 januari 2024, vóór 14.00 uur
Ontvangst commentaren referentenafgerond 1 maart 2024
Deadline indienen wederhoorgesloten medio maart 2024
Besluitmedio juni 2024
Uiterlijke startdatum6 maanden na besluitbrief


Onderzoek met Bestaande Data Ronde 1

Deze nieuwe subsidieronde) is bedoeld om projecten te subsidiëren waarin geneesmiddelenonderzoek wordt gedaan met klinische Real World Data (RWD) die zijn verzameld in bestaande (aandoeningengerichte) registers. Het (secundair) gebruik van RWD uit registers voor onderzoek is relatief nieuw in Nederland, maar kent veel potentie voor sneller, betaalbaar en uniek onderzoek. Wij zijn voor deze ronde op zoek naar projecten waarin het gebruik van data uit registers een aantoonbare meerwaarde heeft voor het geneesmiddelenonderzoek.

15 projecten hebben een positief advies ontvangen.
Bekijk de subsidieoproep
Zie ook de informatiepagina Onderzoek met Bestaande Data 1

Tijdpad

Deadline indienen projectideegesloten 8 augustus 2023
Ontvangst advies commissieafgerond medio november 2023
FAIR data workshopafgerond 12 december 2023
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraaggesloten 23 januari 2024, vóór 14.00 uur
Ontvangst commentaar referentenafgerond 1 maart 2024
Deadline indienen wederhoorgesloten 14 maart 2024, vóór 14.00 uur
Besluiteind juni 2024
Uiterlijke startdatumdecember 2024


Complexe Interventies Ronde 4

In deze subsidieronde staat onderzoek naar een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal. Een interventie wordt als complex beschouwd vanwege het multifactoriële karakter waarbij diverse disciplines en settings betrokken zijn. Als uitgangspunt voor de definitie van een complexe interventie wordt het framework van de Medical Research Council (MRC) gehanteerd.

Er zijn 4 uitgewerkte subsidieaanvragen ontvangen.
Bekijk de oproeptekst voor de projectideeën
Zie ook de informatiepagina Complexe Interventies Ronde 4

Tijdpad

Deadline indienen projectideegesloten voor indienen
Ontvangst advies commissieafgerond eerste helft augustus 2023
Deadline indienen subsidieaanvraaggesloten 31 oktober 2023
Ontvangst commentaar referentenafgerond 30 november 2023
Deadline indienen wederhoorgesloten 15 december 1023
Besluiteind maart 2024
Uiterlijke startdatum projecteneind september 2024


Grote Trials Ronde 6

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel zullen gaan geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk.

Er zijn 7 uitgewerkte subsidieaanvragen ontvangen.
Bekijk de oproeptekst voor projectideeën
Zie ook de informatiepagina Grote Trials Ronde 6

Tijdpad

Ontvangst advies commissiegesloten voor indienen
Stenghtening Workshop uit te werken aanvragenafgerond 5 juli 2023
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraaggesloten 17 oktober 2023
Ontvangst commentaar referentenafgerond november 2023
Deadline indienen wederhoorgesloten 5 december 2023
Interviewsafgerond eerste helft februari 2024
Besluittweede helft maart 2024
Uiterlijke startdatum gehonoreerde projectenseptember 2024


BeNeFIT Call 3

Voor de derde keer is een subsidieoproep opengesteld samen met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Het beschikbare budget is 9 miljoen euro.

De BeNeFIT Ronde is gericht op vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies, waarbij Nederlandse en Belgische instellingen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen. Door samen te werken kunnen klinische studies sneller en efficiënter worden uitgevoerd.
Het betreft een gezamenlijk initiatief vanuit de ZonMw-programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen en DoelmatigheidsOnderzoek, in nauwe samenwerking met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Er zijn 9 uitgewerkte subsidieaanvragen ontvangen.
Bekijk de oproeptekst voor Full Research Proposals
Zie ook de Informatiepagina BeNeFIT call 3

Tijdpad:

Deadline indienen projectideegesloten 7 februari 2023
Eerste besluitbrief Call Steering Committeeafgerond mei 2023
Strengthening workshop – alleen voor uitgenodigde aanvragersafgerond 7 juni 2023
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraaggesloten 5 september 2023
Start haalbaarheids-checksafgerond 8 september 2023
Start proces wederhoorafgerond 30 oktober 2023
Ontvangst haalbaarheidsrapportenafgerond 15 december 2023
Deadline indienen wederhoor (en aangepast protocol)afgerond 15 januari 2024, 14.00 uur
Besluitbrief Call Steering Committeemei 2024

 

Rediscovery Ronde 6

In de Rediscovery Ronde gaat het specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.
 
Bekijk de oproeptekst voor projectideeën
Bekijk de oproeptekst voor uitgewerkte aanvragen
Zie ook de informatiepagina Rediscovery Ronde 6

Er is aan 4 projecten subsidie toegekend. Bekijk de gehonoreerde projecten

Tijdpad

Deadline indienen projectideegesloten 4 oktober 2022
Ontvangst advies commissieafgerond medio maart 2023
Deadline indienen subsidieaanvraaggesloten 16 mei 2023
Ontvangst commentaar referentenafgerond medio juni 2023
Deadline indienen wederhoorgesloten 4 juli 2023
Besluitafgerond eind november 2023
Uiterlijke startdatumuiterlijk begin juni 2024

 

Onderwerpen