Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 van start

Therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor een optimale inzet van geneesmiddelen. De vier gehonoreerde projecten uit de STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2 zijn eind 2022 gestart. Binnen de tweede STIP-ronde Proeftuinen Therapietrouw gaat het om het doorontwikkelen van de aanpak uit de eerste proeftuinen. Bewezen effectieve interventies voor betere therapietrouw van thuiswonende patiënten worden in vier nieuwe proeftuinen geïmplementeerd.

In deze interviewreeks vertellen de nieuwe projectleiders over hun ambities. En welke inspirerende lessen hebben zij van de eerste ronde geleerd? Ook komen de projectleiders van de eerste proeftuinen aan het woord. Wat zijn de uitkomsten van hun onderzoek en hoe krijgen de projecten een vervolg?

Interview met Liset van Dijk, programmaleider Farmaceutische Zorg bij het Nivel

Therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor een optimale inzet van geneesmiddelen. Binnen de tweede STIP-ronde Proeftuinen Therapietrouw gaat het om het doorontwikkelen van de eerste proeftuinen. Bewezen effectieve interventies voor betere therapietrouw van thuiswonende patiënten worden in vier nieuwe proeftuinen geïmplementeerd. Wat zijn de ervaringen in de begeleiding door het kennisconsortium Make-It? En wat kunnen de proeftuinen hiervan leren?

Afbeelding
portret Liset van Dijk

STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 4b

De inzet van STIP Ronde 4 is om de toepassing van laagdrempelige en best practice werkwijzen, gericht op therapietrouw, te stimuleren; dicht op de klinische praktijk, bij ambulante thuiswonende patiënten. ZonMw wil deze initiatieven verder brengen naar andere stadsdelen/gemeentes/ regio’s.

Afbeelding
portret Monica mestre Viver
Afbeelding

STIP Proeftuinen Therapietrouw Ronde 2

In deze tweede ronde zijn vier nieuwe proeftuinen gehonoreerd die zich richten op een bewezen effectieve interventie, die ook in Ronde 1 zijn ingezet, op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten.

Afbeelding