COPD en uitgezaaide longkanker in de palliatieve fase

In Nederland praten maar weinig patiënten tijdig met hun zorgverleners over hun wensen en behoeften over de zorg en het levenseinde. Gesprekken over wensen en behoeften geven veel rust en duidelijkheid aan patiënten met COPD en uitgezaaide longkanker.

Hulpmiddelen voor proactieve zorgplanning bij COPD en longkanker

Gesprekken over wensen en behoeften geven veel rust en duidelijkheid aan patiënten met COPD en met uitgezaaide longkanker en hun naasten. Zorgverleners ervaren meer voldoening in hun werk, omdat ze meer kunnen betekenen voor hun patiënten. Door deze gesprekken leren zorgverleners hun patiënten beter kennen, weten ze beter wat belangrijk voor hen is en kunnen ze daardoor de zorg en behandeling beter en meer afstemmen op de wensen en behoeften van hun patiënten en naasten. Wij financieren onderzoek naar proactieve zorgplanning en behandeldoelen voor zorgverleners. In onderstaande artikelen vindt u hulpmiddelen voor zorgverleners die hen helpen bij het in gesprek gaan met mensen met uitgezaaide longkanker en COPD. 

Afbeelding

Toolbox en training voor zorgverleners van patiënten met ernstige COPD

Voor patiënten met COPD en hun zorgverleners is het belangrijk om op tijd het gesprek aan te gaan over de zorg in de palliatieve fase. Om zorgverleners te ondersteunen bij het tijdig herkennen en bespreken van deze fase, is er nu een training en een online toolbox beschikbaar.
Afbeelding

Bij COPD gaat het om de glijdende schaal

Palliatieve zorg is bij COPD geen dagelijkse praktijk. Ook omdat het lastig te bepalen is wanneer de palliatieve fase eigenlijk aanbreekt. Patiënt Gina van de Bos vertelt over het belang van het patiëntenperspectief. Gina: 'Angst en stress bij de patiënt verminderen, dat is het belangrijkste in de zorg bij vergevorderde COPD.'
Afbeelding

Ondersteunende zorg bij COPD is altijd teamwerk

Mensen met vergevorderde COPD ervaren vaak een hoge ziektelast. Ze hebben pijn en zijn kortademig, met angst om te stikken als gevolg. Goede begeleiding is cruciaal. Het woord palliatieve zorg kan een enorme schrikreactie veroorzaken. Patiënten denken dan dat er niets meer te doen is aan hun aandoening, terwijl het juist gaat om hun kwaliteit van leven, vertelt longarts Kris Mooren.
Afbeelding

Behandeldoelen bespreken geeft patiënten met longkanker meer regie over beslissingen

Kwaliteit van leven, levensverlenging en het afremmen van de groei van de tumor zijn voor patiënten met uitgezaaide longkanker belangrijke redenen om te kiezen voor een behandeling. Om zorgverleners te ondersteunen doelen van patiënten zorgvuldiger te verkennen en alternatieven aan te bieden zijn er praktische handvatten.