Sportonderzoek

Onderzoek naar sport en bewegen levert kennis op over hoe iedereen naar eigen vermogen kan sporten en bewegen. Niet alleen voor topsport, maar juist ook voor de breedtesport. Daarom investeren wij in kwalitatief hoogwaardige en duurzame kennis en stimuleren wij dat die kennis ingezet wordt voor de praktijk.

Sporten voor iedereen

Inclusiviteit in sport en bewegen hoort vanzelfsprekend te zijn, ongehinderd van leeftijd, etnische achtergrond, sociale positie of seksuele geaardheid. We financieren projecten die actief bezig zijn om de inclusiviteit te vergroten op het gebied van sport en bewegen.

Sport en bewegen dragen ook bij aan een vitaler leven. Het positieve effect ervan is voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren ook belangrijk. Het draagt bij aan de gezondheid, talentontwikkeling, sociale verbondenheid en de tegengang van maatschappelijke uitsluiting.

Sport organiseren voor mensen in kwetsbare posities
Door interviews met sociaal kwetsbare groepen en professionals wordt er gekeken wat de ideale en best passende oplossingen zouden kunnen zijn om samen te zorgen dat sport daadwerkelijk mensen activeert.

Sociaal kwetsbare volwassenen betrekken met sport
Dit project richt zich op de maatschappelijke waarde van sport voor kwetsbare groepen. In 4 living labs wordt eraan gewerkt dat deze mensen meer grip op hun leven krijgen. Hoe wordt dat aangepakt?

Sporten en bewegen met een beperking

Mensen met een beperking voldoen vaak minder aan beweegrichtlijnen en ze sporten minder regelmatig. Onderzoek naar de mogelijkheden om sporten en bewegen toegankelijker te maken voor mensen met een fysieke of mentale beperking is van belang.

WheelPower: rolstoelsport en datawetenschap tot het uiterste drijven
Het doel van WheelPower is het verbeteren van de prestaties van atleten in hun handbewogen sportrolstoel. Door het continu monitoren tijdens trainingen en competities kunnen de atleten en hun coaches de resultaten van objectieve lab- en veldtesten direct gebruiken.

 

Sporten en bewegen met chronische aandoeningen

Voldoende bewegen is belangrijk, ook voor mensen met chronische aandoeningen. ZonMw investeert in projecten die bijdrage aan gezonde actievere levensstijl voor mensen met een chronische aandoening.

Actieve leefstijl-app voor mensen met Parkinson
Hoe kun je mensen met de ziekte van Parkinson via apps en sensoren op een smartphone gaan helpen om langdurig een actieve leefstijl te onderhouden?

Active4Life: een leven lang bewegen via eHealth
Hoe breng je chronisch zieke, laag opgeleide volwassenen en ouderen in beweging?

Veerkracht in sport en bewegen

Veerkracht is een belangrijke vaardigheid voor sporters. Zij komen in aanraking met allerlei uitdagingen zoals zware trainingen en verloren wedstrijden.

Veerkracht bij stressfactoren
Hoe kunnen sporters goed omgaan met de fysieke en mentale stressfactoren waar ze mee te maken krijgen? In dit project gaan de onderzoekers aan de slag met de veerkracht van sporters. 

Kinderen/jongeren en bewegen

Beweging zorgt voor een betere ontwikkeling van coördinatie en motoriek bij kinderen. Zo wordt een kind bijvoorbeeld handiger en leniger. Onderzoek naar de juiste beweeginterventies voor kinderen dragen bij aan gezonde start voor heel leven aan fitheid.

MyLittleMoves 
In dit project wordt in kaart gebracht  wat optimale beweegpatronen voor de groei en ontwikkeling van 0 tot 4-jarigen zijn. 

Afbeelding
Volleyballende jongeren

Vmbo sportlab
In december 2022 is het consortium gestart dat onderzoekt hoe de beweeg- en sportparticipatie van de jongeren in het vmbo duurzaam kan worden vergroot zodat ze ook op latere leeftijd actief blijven. Het consortium met de naam vmbo sportlab bestaat uit praktijkprofessionals en onderzoekers en heeft maar liefst 22 deelnemers. à link naar projectpagina of nieuwsbericht

Door minder bewegen gaat de motoriek achteruit
Kinderen en jongeren bewegen steeds minder en hun motorische vaardigheden nemen af. Hoeveel kinderen en jongeren bewegen en sporten hangt af van de thuissituatie, de buurt en de school. In het programma MOOI in Beweging is het een van de wicked problems waarin antwoord gezocht wordt op de vraag: hoe kunnen we het tij keren? Bekijk het wicked problem

Bewoners in aandachtswijken sporten minder

Mensen met een laag inkomen en een lage opleiding, bewegen en sporten vaak minder dan mensen met een hoog inkomen en hoge opleiding. Bijna de helft van de laagste inkomensgroepen sport nooit. In aandachtswijken concentreert zich deze problematiek. Hoe kan de sportdeelname en beweegtijd in deze wijken structureel toenemen? MOOI in Beweging zoekt naar het antwoord

Sportblessurepreventie

Mensen kunnen bij het sporten en bewegen blessures oplopen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling van meer kennis over hoe je deze blessures kunt voorkomen, zodat minder mensen kosten maken in de zorg, uitvallen in de sport en verzuimen op school of op het werk.

Blessurepreventie op maat in aangepaste sporten
Voor mensen met een beperking is sportblessurepreventie erg van belang. Hoe kan dit worden aangepakt en gerealiseerd? 

Artikelen

Bekijk meer artikelen