Hiv-genezing voor iedereen (KIC)

Jaarlijks raken er wereldwijd 1,5 miljoen mensen geïnfecteerd met hiv en sterven 650.000 mensen aan aids. Aidsfonds en NWO slaan de handen ineen om onderzoek naar hiv-genezing te financieren. Als één van de domeinen van NWO voert ZonMw deze subsidieoproep uit.

Aanleiding 

Inmiddels heeft veertig jaar aan wetenschappelijk onderzoek al grote doorbraken opgeleverd in de behandeling en preventie van hiv. Er is nu effectieve medicatie die het virus onderdrukt en overdracht uitsluit. In de behandeling van hiv worden belangrijke stappen gezet, maar de échte doorbraak is er nog niet. NWO en Aidsfonds willen dat veranderen door interdisciplinaire onderzoeksconsortia te financieren voor de breed toegankelijke genezing van hiv.

Doel 

Het doel is het vormen van een nieuw interdisciplinair consortium dat een gezamenlijk onderzoeksproject ontwerpt, waarin geïntegreerde combinatiestrategie(ën) word(t)(en) ontwikkeld om te komen tot hiv-genezing. Binnen het project worden verschillende benaderingen uit Global Scientific Strategy Towards an HIV Cure agenda gecombineerd, waarbij nadrukkelijk ruimte is voor nieuwe benaderingen. Het project is gericht op onderzoek leidend tot biomedische doorbraken, met als expliciet onderdeel het maatschappelijk draagvlak en de beschikbaarheid van hiv-genezing voor iedereen op de wereld die leeft met hiv.

Samenwerking

In deze subsidieoproep staat interdisciplinaire samenwerking centraal. Binnen één consortium werken publieke en private partijen en onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines (alfa, bèta en gamma) samen.

Sandpit

Onderdeel van de totstandkoming van een onderzoeksvoorstel voor deze subsidieoproep is een sandpit. Deelnemers uit verschillende disciplines en uit verschillende delen van de wereld verbleven gedurende een week samen op één locatie. Hier werkten zij toe naar een onderzoeksvoorstel. Er ontstonden interessante discussies, waarbij men getriggerd werd om over de grenzen van het eigen werkveld heen te denken. Bekijk de video voor een impressie van de sandpit.

Bekijk de subsidieoproep op de website van NWO

Ga voor meer informatie over de subsidieoproep hiv-genezing voor iedereen naar de website van NWO.

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).