Interdisciplinair consortium aan de slag met onderzoek naar hiv-genezing

Onderzoeksproject SPIRAL ontvangt bijna 6 miljoen subsidie om een doorbraak in hiv-genezing te bereiken voor de mensen die er het hardst door worden geraakt. In het project werken diverse (inter)nationale onderzoeksgroepen aan verschillende thema’s, om te komen tot een eerste stap richting hiv-genezing die veilig, acceptabel, betaalbaar en met name wereldwijd beschikbaar is.

NWO heeft deze subsidie toegekend binnen het partnerschap met het Aidsfonds 'Hiv-genezing voor iedereen'. Als één van de domeinen van NWO voert ZonMw deze subsidieoproep uit binnen het Kennis- en innovatieconvenant (KIC).

Binnen het toegekende onderzoeksproject werken (inter)nationale wetenschappers interdisciplinair samen om onderzoek te doen naar hiv-genezing. Deze samenwerking stijgt uit boven de grenzen van de onderzoeksdisciplines en kan leiden tot baanbrekende, nieuwe inzichten. Samen met betrokkenen uit de gemeenschap van mensen die leven met hiv en het bedrijfsleven, wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten en frisse perspectieven voor genezing van hiv.

Publiek-private samenwerking

Tijdens een vijfdaagse sandpit workshop, die begin dit jaar werd gehouden, is een samenwerkingsverband ontstaan en hebben de deelnemers een gezamenlijk onderzoeksvoorstel opgesteld. Dit voorstel ontvangt een financiering van 5,9 miljoen euro van NWO en het Aidsfonds; publieke en private partners dragen 637.660,- euro bij als cofinanciering.  

Wat is er nodig voor een doorbraak?

Om tot de gewenste doorbraak te komen die nodig is voor hiv-genezing, is brede samenwerking noodzakelijk tussen wetenschapsdisciplines, publieke en private organisaties en (inter)nationale organisaties die mensen met hiv en andere betrokken doelgroepen vertegenwoordigen. Samenwerken aan een projectvoorstel via de zogenaamde sandpit-procedure voorkomt onderlinge concurrentie. Bovendien kunnen de krachten van onderzoekers op deze manier effectief worden gebundeld.

Daarnaast is het van belang om experts van buiten het hiv-onderzoeksveld, technische universiteiten, sociale en geesteswetenschappen, bedrijven en mensen met hiv te betrekken. Dat geldt ook voor partners buiten Nederland, op gebieden waar expertise of kritische massa ontbreekt. Voor het daadwerkelijk beschikbaar maken van hiv-genezing voor iedereen is maatschappelijk draagvlak en opschaalbaarheid van de therapie een absolute vereiste.

Gehonoreerd project

Binnen het onderzoeksprogramma ‘Hiv-genezing voor iedereen’ is het volgende project gehonoreerd:

SPIRAL: integrated interventions to achieve durable HIV control in diverse populations
Monique Nijhuis, Universitair Medisch Centrum Utrecht(University of the Witwatersrand, Johannesburg, Zuid Afrika)

Mede projectleiders:
Tokameh Mahmoudi, Erasmus MC
Sarah Stutterheim, Maastricht University
Godelieve de Bree, Amsterdam UMC

Mede aanvragers:
Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam
Makerere University Uganda – Uganda
University of the Witwatersrand – Zuid-Afrika
University of Zambia – Zambia
Africa Health Research Institute – Zuid-Afrika

Cofinanciers:
First Health Pharmaceuticals
Southern African HIV Clinicians Society – Zuid-Afrika

Samenwerkingspartners:
Radboud UMC
Bow and Arrow Studios
National HIV Alliance
IAS, Towards an HIV Cure Academy – Uganda
Paul-Ehrlich-Institut - Duitsland

Wereldwijd leven 38 miljoen mensen met hiv waarvan de meeste in het gebied ten zuiden van de Sahara. Een groot deel van deze mensen gebruikt levenslang medicijnen die ervoor zorgen dat het virus zich niet kan verspreiden door het lichaam. Het virus kan zich echter nog wel in het lichaam verschuilen. Om te onderzoeken hoe we hiv kunnen genezen moet het immuunsysteem worden versterkt en het virus op een veilige manier worden verwijderd zodat er geen medicijnen meer nodig zijn en er geen verspreiding kan plaatsvinden. In dit internationale project zijn mensen met hiv, wetenschappers, medische specialisten uit zowel Nederland als Zuid Afrika, Zambia en Uganda samen met farmaceutische bedrijven op zoek naar een effectieve, acceptabele hiv-genezing voor iedereen, wereldwijd.

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).