Nieuwe gehonoreerde projecten voor het verbeteren van Re-integratie tweede spoor

Binnenkort gaan 3 nieuwe projecten van start, allemaal met als doel het stimuleren van het gebruik van innovatieve interventies die de re-integratie van werknemers bij een andere werkgever helpen verbeteren. De projecten zijn gericht op diverse knelpunten die in de praktijk worden ervaren.

Deze projecten komen voort uit de subsidieoproep voor praktijkgericht onderzoek binnen het programma Verbetering re-integratie 2e spoor. Dit programma stimuleert het ontwikkelen en testen van innovatieve aanpakken en draagt zo bij aan het verbeteren van de re-integratie van werknemers bij een nieuwe werkgever, wanneer terugkeer naar passend werk bij de huidige werkgever niet haalbaar is. 

De gehonoreerde projecten

 • Community re-integratie 2e spoor: Wij zorgen voor elkaar!
  Het project richt zich op de ontwikkeling en opschaling van een werkgeversnetwerk ter bevordering van succesvolle re-integratie in tweede spoortrajecten. Het doel hiervan is om werknemers voor de sector Zorg & Welzijn te behouden. 
  Door: Ines  Schell-Kiehl (Verwey Jonker Instituut)
   
 • Veelzijdig in beweging naar werk
  Dit project is gericht op het verhelderen van factoren en behoeften in sport- en beweeginterventies bij 2e spoor kandidaten en de ontwikkeling en evaluatie ervan. 
  Door: Nathan Hutting (HAN University of Applied Sciences)
   
 • De groep als medicijn in spoor 2: Samen het wissel omzetten
  Onderzoek naar de werkzaamheid van groepsinterventies in het 2e spoor en de ontwikkeling van een praktische en overdraagbare aanpak. 
  Door: Anner Bindels (ZINZIZ)