Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht

Over dit programma

Het ministerie van VWS wil overgewicht bij kinderen terugdringen. Het doel van de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is om kinderen van 0 tot 18 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om:

  • gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod dat door een sport- en beweegaanbieder samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg wordt ontwikkeld en toegepast;
  • te voldoen aan een hogere en duurzame fysieke sport- en beweegdeelname als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

Om het doel van Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht te behalen stelt ZonMw vanaf 2013 een ronde open voor het indienen van subsidieaanvragen.
Tussen 2013 en 2018 kon er jaarlijks subsidie aangevraagd worden. In totaal zijn er meer dan 1000 projecten gefinancierd. De 31 goedgekeurde projecten uit de laatste ronde zijn op 1 september 2018 van start gegaan. Deze projecten zullen de komende 2 jaar met belangstelling worden gevolgd. Met de start van deze projecten is er een einde gekomen aan de Sportimpulsregeling.

Benieuwd naar de uitkomsten van dit afgeronde programma?

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is onderdeel van het VWS programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB). Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 2.800.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma: