Sportinnovator

Over dit programma

Het ministerie van VWS heeft in 2014 het Topteam Sport in het leven geroepen. Het Topteam bestaat uit prominente vertegenwoordigers uit de sport, het bedrijfsleven, gemeenten en de wetenschap. Aan hen is gevraagd een Kennis- en Innovatieagenda Sport op te stellen en hierin, naast de sport en wetenschap, ook het bedrijfsleven en overheden/gemeenten te betrekken. Het programma Sportinnovator, dat loopt tot en met 2022, voert de Kennis- en Innovatieagenda Sport uit onder regie van het Topteam Sport. Doel van de agenda is niet alleen innovaties voortbrengen die gouden medailles op de Olympische Spelen opleveren. Behalve innovaties voor topsport en breedtesport willen we alle mensen bereiken door innovaties te stimuleren die ook impact hebben op de volksgezondheid en de maatschappij. In 2018 heeft het Topteam Sport van VWS de aanvullende opdracht gekregen om innovaties aan te jagen binnen het Nationale Sportakkoord (“Iedereen moet plezier kunnen beleven in sport”).
Het programma Sportinnovator wordt uitgevoerd door bureau Sportinnovator, samen met ZonMw.

Ecosysteem van Sportinnovator centra

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken. Op die manier worden rendabele innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en/of een actieve leefstijl. Of innovaties die bijdragen aan de kennisbasis voor sport of zorgen voor economisch rendement of maatschappelijke waarde. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. Uiteindelijk doel is de totstandkoming van een duurzaam ecoysteem, waarin de centra niet alleen met elkaar samenwerken op het gebied van innovatie-ontwikkeling, maar daarnaast fungeren als aanjagers van innovatie in Nederland en daarbuiten.

Stimuleren innovatie

Het Topteam Sport stimuleert vernieuwende ideeën in de sport. Daarbij wordt ingezet op innovaties die behalve impact in de sport, ook (potentieel) economische en maatschappelijke waarde hebben.
Lees meer over de Nationale Sportinnovator Prijs.

Sport Data Valley

Sportinnovator wil met het platform Sport Data Valley Nederlanders slimmer, effectiever en duurzamer laten bewegen en sporten door het verbinden van onderzoek en data. Sporters, coaches en onderzoekers krijgen zo meer inzicht in hun gegevens en toegang tot onderzoek en toepassingen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op www.sportinnovator.nl. Of abonneer je op de Sportinnovator-nieuwsbrief.

Commissie

Onderstaand een opsomming van de commissieleden van het programma. Per subsidieronde, wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

de heer J. (Jaap) de Graaf

Vicevoorzitter

de heer prof. dr. F.G.J. (Frits) Oosterveld
mevrouw dr. J. (Jacomine) Ravensbergen

Commissieleden

de heer drs. J.G.M. (Jan) Bouwens
de heer dr. ir. D.J. (Joost) Broekens
mevrouw prof. dr. G. (Greet) Cardon
de heer W. (Waldemar) Hogerwaard
de heer A. (Alexander) Prinsen
de heer prof. dr. J. (Jeroen) Scheerder
de heer dr. B. (Bart) Staal
mevrouw dr. A. (Annette) ten Teije
mevrouw drs. Z.H. (Annet) Tiessen - Raaphorst
de heer A. (Aart-Jan) van Triest
de heer dr. M.J. (Martin) Truijens
de heer em. prof. dr. L. (Luc) Vanhees
de heer drs. C.E. (Carl) Verheijen
mevrouw N. (Nelly) Voogt
de heer J.H. (Johan) Wakkie
de heer M. (Marc) van der Zande

Waarnemers

de heer S. (Stephan) Dekker, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
de heer M. (Martin) Olde Weghuis, Topteam Sport

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 2.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Niels Reijgersberg
sportinnovatie [at] zonmw.nl