Sportinnovator

Over dit programma

Sportinnovator  is hét sportinnovatienetwerk van Nederland en heeft als missie het aanjagen en toepassen van innovaties voor een leven lang met plezier sporten en sportief bewegen. Het ecosysteem van Sportinnovator bestaat uit Sportinnovator-centra, sportinstellingen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten. Zij werken samen aan baanbrekende innovaties. Sportinnovator ondersteunt ook vernieuwingen die bijdragen aan prestatieverbetering in topsport en aan het sneller verduurzamen van de sport en sportaccommodaties. Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw. 

Hét Sportinnovatienetwerk van Nederland

Het ecosysteem van Sportinnovator bestaat inmiddels uit meer dan 200 partijen afkomstig vanuit sport, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. De basis van het netwerk wordt gevormd door de Sportinnovator-centra en stichting Sport Data Valley.
Sportinnovator heeft een landelijk netwerk van Sportinnovator-centra ontwikkeld waarin onderzoekers, bedrijven, sportinstellingen en gemeenten samenwerken aan innovaties voor de top-en breedtesport en die bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en sportief bewegen. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. De centra zijn getoetst en Certified Partner van Sportinnovator. Daarmee zijn de kwaliteit en uniciteit van de centra in het netwerk gewaarborgd. De centra werken met elkaar samen en fungeren als aanjagers van innovatie in Nederland en daarbuiten. 

Stimuleren innovatie

De succesvolle innovatieformule van Sportinnovator is gebaseerd op het quadruple helix-model waarbij in de innovatieprojecten nauw wordt samengewerkt tussen sportinnovatie-centra, gemeenten, bedrijven, sportaanbieders en onderzoekers. De deelnemende partijen worden samengebracht in consortia. Binnen al die samenwerkingsverbanden heeft Sportinnovator een meervoudige en aanjagende rol: (co)financier, verbinder, coach en promotor. 

Topteam Sportinnovator

Het Topteam Sportinnovator is in 2014 aangesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is verantwoordelijk voor het aanjagen van innovaties die aanzetten tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl van de bevolking.
Het Topteam bestaat uit prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, decentrale overheden en de sport. De Topteam-leden  zijn het gezicht naar het veld toe voor de doelgroep die zij vertegenwoordigen. Zij gebruiken hun invloed en netwerk om partijen en initiatieven aan sportinnovatie te verbinden. 

Sport Data Valley

Stichting Sport Data Valley is hét data analyse platform voor sport, bewegen en gezondheid. Het unieke platform geeft sporters, trainers, zorgprofessionals en onderzoekers beter inzicht in sport- en beweeggedrag, slaap en prestaties via gepersonaliseerde dashboards en eigen analysescripts.

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 11.850.000
Looptijd: 77%
Looptijd: 77 %

Contact

Merit Clocquet

info [at] sportinnovator.nl