Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten

Kinderen op een schommel in speeltuin
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de sportparticipatie van jeugd uit gezinnen met een laag inkomen achterblijft.

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten heeft als doel jeugd tot 21 jaar die niet of te weinig beweegt of dreigt te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten, te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen. Dat doen sport- en beweegaanbieders door:

  • Aan te sluiten bij behoeftes en de huidige situatie van de doelgroep;
  • De ouders te betrekken;
  • Samen te werken met lokale organisaties die de doelgroep goed kunnen bereiken;
  • Aan te sluiten bij het armoedebeleid van de gemeente;
  • Gebruik te maken van bestaande kennis - in de vorm van interventies - van de Menukaart Sportimpuls.

Tussen 2014 en 2018 kon er jaarlijks subsidie aangevraagd worden. In totaal zijn er meer dan 1000 projecten gefinancierd. De 64 goedgekeurde projecten uit de laatste ronde zijn op 1 september 2018 van start gegaan. Deze projecten zullen de komende 2 jaar met belangstelling worden gevolgd. Met de start van deze projecten is er een einde gekomen aan de Sportimpulsregeling.

Benieuwd naar de uitkomsten van dit afgeronde programma?

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten is onderdeel van het VWS-beleidsprogramma Sport en Bewegen in de buurt. Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 5.300.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma: