Sportimpuls

Mensen die nordic walken op het strand.
De Sportimpuls geeft lokale aanbieders van sport- en beweegactiviteiten de kans om mensen in de buurt die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten blijvend fysiek in beweging te brengen. Dat doen zij door aan te sluiten bij hun behoeftes, samen te werken met lokale organisaties die de doelgroepen goed kunnen bereiken en door gebruik te maken van bestaande kennis van de Menukaart Sportimpuls.

Tussen 2012 en 2018 kon er jaarlijks subsidie aangevraagd worden. In totaal zijn er meer dan 1000 projecten gefinancierd. De 52 goedgekeurde projecten uit de laatste ronde zijn op 1 september 2018 van start gegaan. Deze projecten zullen de komende 2 jaar met belangstelling worden gevolgd. Met de start van deze projecten is er een einde gekomen aan de Sportimpulsregeling.

Benieuwd naar de uitkomsten van dit afgeronde programma?

Afbeelding
Cover slotpublicatie Sportimpuls

Sport en bewegen in de Buurt

De Sportimpuls is onderdeel van het VWS programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 2.900.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %