Preventieprogramma 4

Preventieprogramma 4

Het 4e Preventieprogramma is een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl.

Het programma draagt bij aan het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekte. Dat gebeurt via onderzoek, het delen van kennis, het ontwikkelen en implementeren van effectieve preventiemethoden. Gezondheidswinst, kostenbesparingen en toepassing in de praktijk zijn belangrijke aspecten.

Vijf deelprogramma’s richten zich op één of meer preventiethema’s:

Gezonde leefstijl en een gezonde omgeving

Dit deelprogramma richt zich op het bereiken van een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving. Dit kan aandoeningen voorkomen die de hoogste ziektelast veroorzaken voor de totale bevolking.

Preventie van psychische aandoeningen

Het doel is het vroeg opsporen en voorkomen van psychische aandoeningen. Centraal staan het bevorderen van de mentale veerkracht en het bereik van kwetsbare groepen.

Screening en preventieve interventies

In dit deelprogramma gaat het om het voorkomen van ziekten en aandoeningen door vroege opsporing en door preventieve (medische) interventies.

Methodologiestudies: kosten, effecten en implementatie

Binnen dit deelprogramma wordt kennis ontwikkeld over kosteneffectiviteit, implementatie en zorgvraagstukken die breed toepasbaar is in de preventiepraktijk.

Fundamenteel en strategisch onderzoek

In dit deelprogramma gaat het om wetenschappelijk onderbouwde versterking van preventiemethodieken, strategieën en actoren (ook buiten de zorg).

Het Preventieprogramma is uitgevoerd in nauwe samenhang met andere (preventie)programma’s zoals Gezonde Slagkracht en Arbeidsparicipatie en Gezondheid.

Voortbouwen op resultaten

Het Preventieprogramma is een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl.

Het programma volgt de ontwikkelingen op de voet, samen met alle partners in beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk en met de burgers. Om preventie ook in de toekomst te laten lonen is het belangrijk te blijven samenwerken aan onderzoek, innovatie en implementatie.

Het vervolg van dit 4e Preventieprogramma is het 5e Preventieprogramma. Hierin bouwen we voort op datgene wat in het 4e Preventieprogramma is gestart of de resultaten daarvan. Op dit moment loopt het 6e Preventieprogramma 2019-2022.

Meer informatie

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Julia van Os

Programmamanager
os [at] zonmw.nl