Create Health

Create health
In Create Health slaan de zorg en de creatieve industrie de handen ineen. Samen buigen zij zich over het thema gezond en actief ouder worden. De focus is gericht op thuiszorg en zelfmanagement, preventie van eenzaamheid en preventie van overgewicht. Onderzoekers verdiepen zich in hoe digitale (e-health) toepassingen positief kunnen bijdragen aan deze thema's.

Aanleiding

De aanleiding voor het programma Create Health was de cross-over Create Health van de topsectoren Creatieve Industrie (CLICKNL) en Life Sciences & Health (Health~Holland). Deze call is ontwikkeld door de beide topsectoren samen met ZonMw.

Doel 

Het ZonMw programma  Create Health heeft als doel om bij te dragen aan de maatschappelijke uitdaging rondom gezond en actief ouder worden. De focus van het onderzoek binnen Create Health is gericht op drie thema’s:

 1. Thuiszorg en Zelfmanagement; zo lang mogelijk thuis wonen met dementie.
 2. Preventie eenzaamheid; voorkomen van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen.
 3. Preventie overgewicht; voorkomen van overgewicht d.m.v. leefstijl beinvloeding.

Samenwerking

Binnen het programma worden activiteiten uitgezet waarbij de samenwerking tussen de creatieve industrie en zorg en welzijn voorop staat. Het gaat hierbij om publiek-private samenwerking (PPS).

Eindpublicatie

In de eindpublicatie van Create Health lees je interviews met projectleiders en commissieleden. Hierin delen zij hun ervaringen en opgedane kennis uit het programma.

Activiteiten binnen het programma

 • In 2017 zijn er 10 projecten gehonoreerd in de subsidieronde ‘Kennisbasis eHealth voor gezond en actief oud worden’. Het doel van deze subsidieronde was het ontwikkelen van fundamentele kennis, zogenaamde kennisbouwstenen, die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling of verbetering en implementatie van e-health toepassingen. De projecten hadden betrekking op de ontwikkeling van kennis voor de creatieve industrie en voor gezondheidszorg en welzijn op het gebied van e-health binnen (een van) de drie thema’s van Create Health. De projecten liepen van 2018 tot 2022. Meer informatie over de projecten en de resultaten vindt u onder het tabblad ‘Projecten’ .
 • In 2018 is een overkoepelend onderzoeksproject gestart: het Chiwawa project. Dit project deed op meta-niveau onderzoek naar het gebruik van creatieve werkwijzen in de tien projecten. Daarnaast werd onderzoek gedaan naar de meerwaarde van het gebruik van deze methodes om tot nieuwe innovaties in de zorg te komen en hoe deze meerwaarde tot stand komt. Zodoende werd met dit project kennis opgedaan die de overige projecten met elkaar kan verbinden. De resultaten van CHIWAWA zijn inzichtelijk gemaakt in een publicatie.
 • Tijdens de looptijd van het programma werden er netwerk- en projectleidersbijeenkomsten georganiseerd om verbinding te creëren tussen de verschillende activiteiten met als doel kennisuitwisseling en het vormen van duurzame consortia.
 • Vanuit het programma werd meegedaan met De Medische Inspirator prijs, een competitie waarbij een prijs wordt uitgereikt aan het meest inspirerende samenwerkingsverband van patiënten en een onderzoeker. Deze prijs staat los van de onderzoeksprojecten binnen Create Health. In 2017 deed het project ‘Cursus 'Partner in Balans' bij dementie’ mee vanuit de categorie e-health en won daarmee de eerste prijs! Ook in 2018 deed Create Health als aparte categorie mee aan deze prijs.
 • In 2022 is aan vier projecten een VIMP toegekend om de resultaten verder te verspreiden.

Commissieleden

Voorzitter:

 • Mevrouw Prof. dr. B. (Betty) Meyboom – De Jong

Leden:

 • De heer Prof. dr. J. (Jan) Hamers
 • Mevrouw Prof. dr. J.M. (José) Sanders
 • De heer Prof. ir. D.J. (Daan) van Eijk
 • Mevrouw Prof. dr. H.S.M. (Helianthe) Kort
 • Mevrouw Dr. J. (Jeannette) Nijkamp
 • De heer J. (Jan) Romme
 • De heer Q. (Quintus) Bosman
 • Mevrouw Dr. A. (Andrea) Scharnhorst

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.