Citrienfonds

Sinds 2014 werken universitaire medische centra (umc’s) binnen het Citrienfonds samen om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst op niveau te houden.

Aanleiding

Gedurende het Citrienfonds 1 (2014-2018) is er hard gewerkt met 5 programma’s aan de ontwikkeling van structurele verbeteringen in de gezondheidszorg. Deze basis diende als vertrekpunt voor het vervolgprogramma Citrienfonds 2 (2019-2022).

Doel

Binnen het Citrienfonds werken universitaire medische centra (umc’s) samen om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst op niveau te houden. Dit deden zij met het doel om een duurzame gezondheidszorg te bevorderen. Tijdens Citrienfonds 1 (2014-2018) hebben de umc’s gewerkt aan duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de zorg. Als vervolg hierop is het Citrienfonds 2 (2019-2022) gestart, met als doelstelling het bevorderen van een duurzame gezondheidszorg. De implementatie en borging van de programmaresultaten uit het Citrienfonds 1 zijn hierin de uitgangspunten. De 4 programma’s die een vervolg kregen waren:

De resultaten uit deze programma's zijn te vinden op www.citrienfonds.nl. Lees meer informatie over de eindevaluatie in ons nieuwbericht. 

Samenwerking

Voor verheldering van sturingslijnen en bevordering van samenwerking is een governancenotitie opgesteld. Zo vond meer afstemming plaatsvindt tussen de programmacommissie Citrienfonds en de regiegroep Citrienfonds van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Daarnaast vond samenwerking plaats tussen de umc’s en andere individuele zorginstellingen. Samen werd meer draagvlak gecreëerd voor de principes, in pilots effecten aangetoond en kwam er zicht op randvoorwaardes en nog te nemen barrières voor grotere opschaling.

Programmacommissie Citrienfonds

Voorzitter

Drs. M.H. (Rien) Meijerink

Vice-voorzitter 

Drs. R.A. (Robbin) Thieme Groen

Leden

  • Drs. W. (Willem) Geerlings
  • Dr. M. (Marcel) Heldoorn
  • Drs. A.D. (Anoeska) Mosterdijk
  • Drs. E.C.M. (Els) van der Wilden-van Lier

Waarnemer

K.A.J. (Koen) Pijnenborg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Secretarissen

  • K.J. (Kees-Jan) den Heijer
  • P. (Paula) Du Pont

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 20.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Kees-Jan den Heijer

Programmamanager
citrienfonds [at] zonmw.nl

Paula du Pont

Programmamanager
citrienfonds [at] zonmw.nl