Citrienfonds 1

Sinds 2014 werken universitaire medische centra (umc’s) binnen het Citrienfonds samen om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst op niveau te houden.

Aanleiding 

Hoe zorgen we dat de kwaliteit van de zorg goed blijft of zelfs nog beter wordt, en toegankelijk en betaalbaar? Dit was in 2014 de aanleiding voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het Citrienfonds op te richten.

Doel 

Sinds 2014 is door het Citrienfonds aan de belangrijke uitdaging gewerkt om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst op niveau te houden. Met als kerndoelstelling: de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. 

Samenwerking 

De umc's werkten in het Citrienfonds samen met zorgpartijen uit heel Nederland aan duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de zorg vanuit hun maatschappelijke rol als innovators van de gezondheidszorg. ZonMw voerde de kwaliteitsbeoordeling , monitoring en evaluatie uit van de programma's die binnen het Citrienfonds liepen.

Programmaspecifieke informatie 

Gedurende het Citrienfonds 1 (2014-2018) werkten 5 programma’s hard aan de ontwikkeling van structurele verbeteringen in de gezondheidszorg. Deze programma's lieten zien:

 • Hoe de beste zorg soms ook minder zorg kan zijn (Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg).
 • Op welke manier je de zorg dichter bij de mensen kan brengen of juist verder weg omdat dat beter is (Naar regionale oncologienetwerken).
 • Hoe je zorginformatie in een keer goed kunt vastleggen zodat je het op verschillende manieren kan hergebruiken (Registratie aan de bron).
 • Welke nieuwe innovatie eHealth vormen van zorg er zijn die zorgen dat patiënten en hun zorgnetwerk zelf hun gezondheid en ziekte kunnen managen (eHealth). 
 • Welke handzame informatie er is om de kwaliteit van de geleverde zorg te borgen door de Raad van Bestuur (Sturen op kwaliteit).

Elk programma diende een kaderplan en jaarplannen in voor de looptijd van het Citrienfonds. Per programma verscheen voor elk ingediend jaarplan een nieuwe projectpagina op de website. Lees voor meer informatie de programmatekst van het Citrienfonds. 

Resultaten

De activiteiten van het fonds en de diverse initiatieven op het terrein van kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering sluiten goed op elkaar aan en kunnen elkaar versterken: het geheel wordt meer dan de som der delen. De resultaten uit de bovenstaande programma's is te vinden op www.citrienfonds.nl. De basis die in 2014-2018 is gelegd, dient als vertrekpunt om de resultaten van de programma’s tot 2023 beter te verankeren in de gezondheidszorg.

Vervolg

Het uitgangspunt van Citrienfonds 2 (2019-2023) was de implementatie en borging van de programmaresultaten uit het Citrienfonds 1. De 4 programma’s die een vervolg kregen waren:

 1. Registratie aan de bron
 2. e-Health
 3. Doen of Laten
 4. Naar regionale oncologienetwerken

Het Citrienfonds 3 (2024-2028) richt zich op het bevorderen van een toekomstbestendige gezondheidszorg met 3 nieuwe programma's:

 1. Verkleinen gezondheidsachterstanden: gericht op kansen en uitdagingen van de digitale zorg(transformatie) in relatie tot gezondheidsachterstanden.
 2. Innovatie van de arbeidsmarkt en nieuw werkgeverschap in de zorg: gericht op het versnellen en realiseren van anders en/of slimmer organiseren van werk, en een andere manier van denken en handelen van werkgevers en zorgverleners.
 3. Duurzaamheid in de zorg: gericht op inzicht op de integratie tussen passende zorg en de beweging naar groene of klimaatneutrale zorg en op bewustwording.

Programmacommissie Citrienfonds

Voorzitter

Drs. M.H. (Rien) Meijerink

Vice-voorzitter 

Drs. R.A. (Robbin) Thieme Groen

Leden

 • Drs. W. (Willem) Geerlings
 • Dr. M. (Marcel) Heldoorn
 • Drs. A.D. (Anoeska) Mosterdijk
 • Drs. E.C.M. (Els) van der Wilden-van Lier 

Waarnemers

Mr. A.B.M. (Anke) Janssen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Secretaris

K.J. (Kees-Jan) den Heijer

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 25.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Contact

Kees-Jan den Heijer

Senior programmamanager
citrienfonds [at] zonmw.nl