Helpen wanneer je nodig bent: verhalen en ervaringen

Hoe jongeren impact maakten in coronatijd
Maatschappelijke diensttijd (MDT) gaat over iets doen voor een ander én jezelf ontwikkelen. Juist in een lastige periode zoals in coronatijd, willen jongeren helpen. Om in deze behoefte tegemoet te komen, is er een laagdrempelige subsidieronde ingericht voor bestaande MDT-organisaties. Helpen wanneer je nodig bent: #ookditisMDT.

Uiteindelijk zijn 19 bestaande MDT-organisaties aan de slag gegaan. Er ontstonden mooie ontmoetingen, ontroerende verhalen en meer dan ooit is de relevantie van MDT aan het licht gekomen. Om een beeld te geven van de bijzondere initiatieven die zijn ontstaan, vind je hieronder 5 bijzondere verhalen van jongeren die zich hebben ingezet. In een interview met de programmadirecteur MDT Rijksoverheid en programmamanager van ZonMw kun je meer lezen over de totstandkoming van deze subsidieronde.

Dit is wat de jongeren hebben gedaan

Afbeelding

‘MDT tijdens corona van nog grotere meerwaarde

Programmamanager Priya van ZonMw en programmadirecteur Jacqueline vanuit de Rijksoverheid vertellen meer over de totstandkoming van deze subsidieronde. ‘MDT bleek tijdens corona van nog grotere meerwaarde.’
Afbeelding

Local Heroes in actie in coronatijd

075Heroes bracht vraag en aanbod bij elkaar. Ruim 100 jongeren werden op basis van hun interesses gekoppeld aan hulpvragen van organisaties. Projectleider MDT Marjoleine van den Broek en Veerle Bergsma (20 jaar) vertellen er meer over.
Afbeelding
Jongeren op bioscoopstoelen

‘Dankzij Nikita vind ik breuken nu makkelijker’

Online onderwijs is voor jongeren met een taalachterstand extra lastig. Daarom gaven vrijwilligers als Nikita (21) in coronatijd huiswerkbegeleiding aan leerlingen zoals Reylord. Coördinator Benthe zag enorme groei bij de deelnemers.
Afbeelding

Met raamspellen eenzaamheid doorbreken

Het netwerk van festivalorganisaties inzetten om jongeren in coronatijd te bereiken. Het project #boterkaaseneieren bracht een glimlach op het gezicht bij kwetsbare ouderen door samen raamspellen te spelen. Een interview met programmaleider Reinoud en Yukali (23 jaar).
Afbeelding
Jongeren en veteraan bij kunstwerk

‘We zijn geraakt door het verhaal van de veteraan’

In Operatie Vrijheidsschrijvers van Defensie interviewden jongeren zoals Schoutje (26 jaar) en Vera (27 jaar) een veteraan en vertolkten dit verhaal op artistieke wijze. Projectofficier Carmen: ‘De jongeren weten nu dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend is.’
Afbeelding
Jongen speelt gitaar

‘Inspelen op de behoefte en er voor elkaar zijn’

Van betekenis zijn voor een ander, in plaats van somber thuis te zitten. Dat was de motivatie van vele jongeren die meededen aan het #ookditismdt project WALHALLAb. Zij kwamen zelf in actie tijdens de corona-uitbraak en zette diverse initiatieven op.

Dit hebben de jongeren nog meer gedaan om anderen te helpen!

Wil je weten wat de jongeren hebben gedaan en welke impact dit had op de samenleving? Hieronder vind je een overzicht van alle hulpinitiatieven.

1 / 18

'075' Heroes

'075' Heroes

Een greep uit de meer dan 100 activiteiten die jongeren organiseerden in coronatijd: balkon workouts, wandelen met ouderen, een inzamelingsactie voor de voedselbank, kinderdisco en het begeleiden van schoolexamens. De jongeren organiseerden deze activiteiten op eigen initiatief of naar aanleiding van hulpvragen van verschillende maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeenten.

Elke activiteit had ontmoeting tot doel, om eenzaamheid tegen te gaan en een positieve sfeer te creëren. Door op de vraag in te spelen, was de inzet van de jongeren echt van toegevoegde waarde. Er is verbinding en begrip ontstaan tussen de jongeren en ‘hun’ senioren, kinderen, jonge mantelzorgers of leeftijdsgenoten. De jongeren leerden samenwerken en breidden hun netwerk uit. Dankzij workshops en individuele coaching kregen ze meer inzicht in hun talenten. En misschien wel het belangrijkste: ze  ervaarden hoe waardevol het is om iets voor een ander te betekenen.

2 / 18

Diversity Skills Zoom-in!

Diversity Skills Zoom-in!

Het doel van dit hulpinitiatief was kwetsbare ouderen en jongeren een hart onder de riem te steken. En dat is gelukt! Op initiatief van de jongeren vonden talloze online activiteiten plaats waaronder zoommeetings, cursussen en challenges voor ouderen zoals mondkapjes maken, gedichten schrijven en koken.

Deelnemende jongeren kwamen in actie en hebben gewerkt aan digitale, communicatieve en mediavaardigheden. Ze hebben ontdekt waar hun talenten liggen en er kwamen nieuwe ontmoetingen tot stand. Met name de online ontmoeting met jonge statushouders uit verschillende steden bleek voor veel jongeren een groot succes en een feest van herkenning. Het gaf ze een thuis- en community-gevoel, in een eenzame coronatijd. Ook de ouderen waren erg blij met de aandacht die zij kregen.

3 / 18

#ookditisMDTopZuid

#ookditisMDTopZuid

#ookditisMDTopZuid is een project voor en door jongeren. Meer dan 100 jongeren deden mee in de rol van begeleider of deelnemer. Ze zijn ‘uit huis gehaald’ en hielpen elkaar met huiswerk, zoals het maken van een planning of begeleiding per vak. Ook taal, coaching en talentontwikkeling kwamen aan bod. Ze waren een luisterend oor voor elkaar en daagden elkaar uit, bijvoorbeeld bij het schrijven van kaarten voor eenzame ouderen. Deze werden verspreid via meerdere verzorgingshuizen. Daar zijn veel warme reacties op gekomen.

De jongeren hebben tijdens het gehele project gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en taal. Ze kregen extra aandacht, toonden meer inzet en behaalden ondanks corona alle schooldoelen. Ze kwamen uit hun isolement en in contact met leeftijdsgenoten en ouderen. Hun zelfvertrouwen is gegroeid en ze hebben plezier gehad. Win-win dus voor zowel de jongere, opvoeders/ouders, leraren als ouderen.

4 / 18

JuistnuMDT

JuistnuMDT

Bij de heldendaden die jongeren met een beperking in het project JuistnuMDT verrichtten stond elkaar ontmoeten, vaak binnen het gezin, centraal. De jongeren kozen elke week een video uit 6 thema’s: groen, verzorging, horeca, schoonmaak, knutselen en beleving. Deze thema’s sloten aan bij school. Elk thema had een vaste jongerentrainer die de jongeren uitdaagde een bijpassende heldendaad te verrichten. Zoals plastic uit de natuur halen (groen), een fotokubus maken (knutselen) en het wassen van de ramen (schoonmaak).

Zowel ouders als mensen uit de omgeving waren erg blij met alle helpende handen en positiviteit die de heldendaden van de jongeren losmaakte. Docenten ervaarden het project als enorm helpend en ondersteunend bij wat zij de jongeren wilden leren. De jongeren zelf hadden een actief doel, meer structuur in hun dag en leerden nieuwe praktische en sociale vaardigheden zoals het wassen van ramen en het tonen van empathie bij eerste hulp bij hoofdpijn.

5 / 18

Next level - Samen sterk

Next level - Samen sterk

Samen Sterk, dat waren de jongeren die zich inzetten voor hulpvragen uit de buurt. Zij organiseerden een twintigtal activiteiten voor jongeren, ouderen en kwetsbare mensen. Een kleine greep uit de activiteiten: muzikale shows in verzorgingshuizen, buurtdiner, boodschappenservice, sportactiviteiten, clean up van de wijk en een cultureel evenement voor en door jongeren. De activiteiten gingen eenzaamheid tegen, staken mensen een hart onder de riem en boden ondersteuning aan hen die het het hardst nodig hadden.

Bij de meeste activiteiten stond samenwerken en organiseren centraal. De jongeren hebben geleerd om er in een moeilijke tijd voor een ander te kunnen zijn. Ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen, hun taal ontwikkeld en zich anders leren opstellen naar wijkbewoners. Ze zijn zich bewuster geworden van de wereld om hen heen en kijken nu anders naar het leven.

6 / 18

WALHALLAb coronainitiatieven

WALHALLAb coronainitiatieven

De jongeren van WALHALLAb zijn vanaf dag één aan de slag gegaan met creatieve projecten. Er is een WALHALLAboom geplant op internet met bemoedigende boodschappen voor het zorgpersoneel. Op social media verschenen creatieve uitdagingen voor iedereen die afleiding zocht. De ervaringsdeskundigen van luisterlijn 'Walhellep' ondersteunden andere jongeren die met zichzelf in de knoop zitten. Met bezoekers van het azc werden creatieve kunstchallenges georganiseerd.

De deelnemende jongeren kregen weer structuur in hun dag, waren gedreven om iets te betekenen voor een ander en voelden dat ze er echt toe deden. Ze kregen een inkijkje in het leven van mensen met een andere achtergrond en er kwam verbinding tot stand. Dat leverde heel bijzondere momenten op en gaf iedereen nieuwe energie.

7 / 18

Coronahelden van Overvecht

Coronahelden van Overvecht

Jongeren konden kiezen aan welke activiteiten ze deel wilde nemen, of waar ze hulp wilden bieden. Ze hadden bijvoorbeeld wekelijks telefonisch of online contact met ouderen of mensen met een taalachterstand, ondersteunden bij het gebruik van telefoon of tablet en brachten maaltijden rond. In teams gingen jongeren diverse wijk-challenges aan, zoals het maken van een vakantiedoe-boek en het coronaproof maken van het jongerencentrum.

Het contact met en de hulp aan kinderen en ouderen werd erg gewaardeerd en hielp tegen eenzaamheid. Deelnemers werden bij verschillende activiteiten gemotiveerd om in beweging te blijven. De jongeren hebben projectmatig leren werken aan de hand van een concrete vraag. Door samen te werken en in contact te komen met mensen van verschillende leeftijden en achtergronden hebben ze een bredere blik op de wereld gekregen en nieuwe mensen leren kennen.

8 / 18

#Boterkaaseneieren

#Boterkaaseneieren

Jongeren hebben contactloze raamspellen bedacht en uitgevoerd met ouderen in isolatie. Denk aan boter kaas en eieren, pictionary en hints. Zij volgden hiervoor een online workshop en ontwikkelden vaardigheden als creatief denken en het nemen van initiatief. De activiteiten hebben hen geïnspireerd tot meer maatschappelijke betrokkenheid. Voor de ouderen was het een vrolijke afleiding in een eenzame periode.

De jongeren zijn op een unieke manier benaderd, namelijk via de online netwerken van festivals. Het bereik was enorm. 1,3 miljoen jongeren zijn zich er nu nog meer van bewust dat we alleen samen eenzaamheid tegen kunnen gaan.

9 / 18

Bijles Buddy’s

Bijles Buddy’s

Bijles Buddy’s werden op basis van hun expertise gekoppeld aan kwetsbare jongeren uit de armste wijken van Nederland. Ze maakten samen online huiswerk, ondersteunden bij schoolopdrachten, gaven verdiepende uitleg, bijlessen en hielpen bij vragen. Dit zorgde ervoor dat de leerlingen de stof beter begrepen, meer zelfvertrouwen kregen, beter voorbereid waren op hun toetsen en minder kans hadden op onderwijsachterstand in coronatijd. Naast het geven van inhoudelijke ondersteuning gaven de Buddy’s de leerlingen het gevoel er niet alleen voor te staan, waardoor zij zich minder snel isoleerden.

De Bijles Buddy’s ontwikkelden verschillende persoonlijke vaardigheden. Denk aan luisteren, coachen en didactische vaardigheden zoals uitleggen. Ze waren een rolmodel voor de leerlingen en andere jongeren. Het delen van ervaringen tijdens een online intervisie leidde tot herkenning, meer feeling met het project en het optimaliseren van de bijlessen. Daarnaast leerden zij hoe het is om iets te betekenen voor een ander en maakten kennis met verschillende culturen en achtergronden.

10 / 18

Follow Your Dreams Online

Follow Your Dreams Online

In liveshows op social media over thema’s als drugs en geld, school en werk en maatschappelijke impact maken, presenteerden partnerorganisaties zich en vertelden over maatschappelijke initiatieven. Elke liveshow werd gemiddeld door ruim 1600 jongeren bekeken. Zij konden zich tijdens de uitzending opgeven om mee te doen aan de activiteiten. Er zijn in totaal 6 activiteiten georganiseerd voor kwetsbare wijkbewoners, zoals het uitdelen van eten, drinken of plantjes in samenwerking met Resto van Harte. Bij het uitdelen hiervan zijn gesprekjes met de bewoners gevoerd om vinger aan de pols te houden hoe het met ze ging.

De jongeren konden meedoen aan workshops om zo aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Ook heeft het project geleid tot nieuwe contacten. Er zijn zulke goede banden onderling ontstaan, dat een groepje jongeren zelfs samen op vakantie is gegaan.

11 / 18

Old-School Belbrigade

Old-School Belbrigade

Om eenzaamheid onder ouderen in woon-zorgcentra te doorbreken, hebben jongeren telefonische gesprekken met hen gevoerd. Ze stelden geïnteresseerde vragen en maakten ze bijvoorbeeld een ‘Zomertour’ door Arnhem op basis van locaties uit de herontdekte verhalen. Een oudere deelnemer zei: ‘Ik heb bijna 2 uur met een jongere gesproken. Dat was interessant en heel prettig. Dat ik dit nog mag meemaken op mijn leeftijd!’

Alle jongeren volgden vooraf een webinar over de TINO life skills zoals ‘netwerken’ en inzicht in ‘wat je uniek maakt’. Ze konden de opgedane kennis en vaardigheden vervolgens oefenen in gesprek met een oudere. Tijdens het gehele programma waren er vrijwillige begeleiders beschikbaar om de jongeren te helpen en uit te dagen zichzelf te ontwikkelen.

12 / 18

Community Heroes On the Move

Community Heroes On the Move

Jongeren die zich aanmeldden voor On The Move kwamen wekelijks online bij elkaar om ervaringen en tips uit te wisselen of nieuwe activiteiten in coronatijd te verzinnen. Zo kwamen verschillende activiteiten tot stand, zoals fietslessen voor vluchtelingen en kinderen uit de wijk, huiswerkbegeleiding, buitenactiviteiten voor eenzame bewoners en een maaltijdenservice voor mensen met een laag inkomen. De inzet van de jongeren was voor veel deelnemers een hart onder de riem en welkome hulp in moeilijke tijd.

De jongeren vonden het een leuke ervaring. Ze leerden via de activiteiten en een aantal trainingen om te organiseren, samenwerken, kinderen te begeleiden en de communicatie/pr vorm te geven. Ze ervaarden hoe andere mensen leven en denken en waren nooit eerder zo direct in contact met mensen die dankbaar waren voor hun inzet.

13 / 18

Swom it up! Challenge

Swom it up! Challenge

‘Bedenk een opdracht die je binnen een dag kunt uitvoeren en waarmee je je inzet voor een ander.’ Daar gingen jongeren met een beperking mee aan de slag in de SWOM IT UP! CHALLENGE. Dat leidde tot het geven van complimenten, sturen van kaartjes, het delen van lekkere recepten en het uitwisselen van ervaringen over hoe het is om te leven met een psychische of lichamelijke aandoening.

Door het uitvoeren van de challenges zijn jongeren uit hun comfortzone gestapt en hadden (meer) sociale contacten. Dit heeft bijgedragen aan hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Daarnaast kregen ze via online webinars tips en tricks over hoe om te gaan met de gevolgen van corona in combinatie met hun beperking. Dit alles heeft jongeren in beweging gebracht en de stap naar de (nieuwe) realiteit vergemakkelijkt.

De contactmomenten via whatsapp en de webinars gaven de begeleiders de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de mentale en fysieke gezondheid van de jongeren en in te grijpen bij zorgelijke signalen.

14 / 18

Bright Minds voor Covid-19

Bright Minds voor Covid-19

Jongeren in hun kracht zetten ten tijde van de coronacrisis, dat was het doel van Bright Minds voor Covid-19. Jongeren hebben in teams hulpvragen opgepakt en meegeholpen aan initiatieven van maatschappelijke organisaties zoals Buurtmaaltijden, Corona Meldpunt Merenwijk, De Oudertelefoon en Praat Nederlands met me. Ze volgden hierbij een online trainingsprogramma waarmee ze nieuwe geleerde vaardigheden direct konden toepassen. Coördinatoren, vrijwillige mentoren en peers begeleidden hen hierbij.  

De jongeren zijn dankbaar dat ze zich nuttig hebben kunnen maken, hebben maatschappelijke praktijkervaring opgedaan en hun professionele netwerk vergroot. Initiatiefnemers voelden zich gesteund en geïnspireerd door de vrijwillige inzet van de jongeren. Het heeft hen ook geholpen om hun netwerk beter in beeld te krijgen.

15 / 18

Operatie ' Vrijheidsschrijvers'

Operatie ' Vrijheidsschrijvers'

In Operatie Vrijheidsschrijvers interviewden jongeren in buddyparen een veteraan. Onder begeleiding van een kunstenares maakten ze een creatieve vertolking van zijn of haar verhaal. Door in gesprek te gaan met een veteraan die de oorlog van dichtbij heeft meegemaakt, zijn ze zich meer bewust geworden van de betekenis van 75 jaar vrijheid. Ook was er iedere week een activiteit die de jongeren meer kennis en vaardigheden gaf, zoals een historische workshop, workshop storytelling en workshop kunst en samenwerken.

Naast maatschappelijke bewustwording van jongeren en het stimuleren van hun persoonlijke ontwikkeling wilde Operatie Vrijheidsschrijvers ook ‘jong en oud met elkaar verbinden’. Dat is in alle facetten gelukt. De jongeren hadden onderling (online) contact, gingen meerdere keren in gesprek met een veteraan en werden gecoacht door een militaire peer-to-peer begeleider. Tijdens de eindexpositie hebben jong en oud elkaar in het echt ontmoet.

16 / 18

Time 4 Your Future, helpt waar nodig

Time 4 Your Future, helpt waar nodig

Leren door te doen. Dat deden de jongeren In Time 4 Your Future. Zij stonden klaar voor mensen die het tijdens corona extra lastig hadden: jonge vluchtelingen/statushouders, vroegtijdige schoolverlaters en vangnetleerlingen, jongeren met een beperking zonder dagbesteding, ouderen in zorgcentra of aanleunwoningen. Er vonden wekelijkse ‘huisbezoeken’ plaats, er was app-contact, er werd online geholpen bij het huiswerk en games gespeeld, en er waren kleinschalige buitenactiviteiten zoals wandelen en vissen. De mensen waren erg geholpen met de hulp, aandacht en ondersteuning van de jongeren.

Onder begeleiding van een coach en een check-in bijeenkomst reflecteerden de jongeren op hun inzet, ontwikkelden hun talenten en wisselden ervaringen uit. De jongeren waren geraakt door de verhalen van de statushouders en er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan.

17 / 18

Samen Eén Young Leaders

Samen Eén Young Leaders

In het project Samen Eén Young Leaders maakten jongeren uit kwetsbare wijken in kleine groepjes een gezamenlijk plan voor een maatschappelijk initiatief, geïnspireerd op concrete hulpvragen uit hun buurt. Daarbij werden zij ondersteund door een lokale jongerenwerker met online groepstraining en individuele begeleiding. Ze organiseerden ruim 30 activiteiten, zoals: het samenstellen van steunpakketten voor dakloze gezinnen, een beweegactiviteit voor ouderen uit een verzorgingshuis, het organiseren van online activiteiten zoals een quiz, een debatavond en live uitzending met lokale muzikanten.

Het project Samen Eén Young Leaders heeft jongeren gestimuleerd in hun ontwikkeling en begeleiding geboden in een periode met wegvallende voorzieningen en veel onzekerheden. Uit de positieve reacties van ouderen, kinderen, jongeren en andere buurtbewoners blijkt dat de activiteiten hebben gezorgd voor sociale verbondenheid en dat iedereen zich gewaardeerd voelde.

18 / 18

Critical Friends

Critical Friends

Jongeren met een beperking zo gezond en gelukkig mogelijk door de coronacrisis heen loodsen. Dat was de missie van Critical Friends Light. Jongeren met een beperking organiseerden in koppels activiteiten voor andere jongeren met een beperking. Ze bepaalden zelf de activiteiten, die varieerden van een succesvolle bingoavond, pubquiz en workshop illustreren tot een discussiemiddag.

De jongeren hebben geleerd om uit hun comfortzone te stappen en samen met een ander een activiteit te organiseren en te promoten, te werken met Zoom en te illustreren. Ze lieten enorm veel creativiteit zien. Deelname zorgde ook voor meer structuur in de week, sociaal contact en vermaak. Ook de jongeren die meededen aan de activiteiten waren blij met de ontmoeting en hadden plezier.

ZonMw is partner van MDT

Afbeelding