Perspectief voor de jeugd met MDT

Jongeren uit 112 gemeenten zetten zich met MDT in voor de samenleving en zichzelf
Als gemeente heb je de opgave om jeugdproblematiek te voorkomen. Het nut en de noodzaak van deze opgave werd alleen maar meer zichtbaar toen corona het leven van de Nederlandse jongeren drastisch veranderde. Jongeren kregen te maken met eenzaamheid, stress, werkloosheid, onderwijsachterstanden en schulden.

Tijd om af te wachten en heel nieuw beleid op poten te zetten, was er op dat moment niet. MDT (de maatschappelijke diensttijd) en de VNG hebben daarom de handen ineen geslagen om gemeenten met dit specifieke vraagstuk te helpen. De vraag én een oplossing waren er immers; het moest alleen nog uitgevoerd worden. Tijdens de tweede lockdown begin 2021 konden alle Nederlandse gemeenten subsidie aanvragen om de jongeren in hun gemeente te ondersteunen via MDT. Hierin staan het ontwikkelen van talenten, ontmoeting en iets doen voor een ander centraal. Een win-win.

Afbeelding
‘Als je ziet wat er allemaal aan creatieve en innovatieve projecten in coronatijd is ontstaan… Dat is fantastisch!’
Paul Depla
burgemeester Breda

Voor vele gemeenten was het de eerste ervaring met MDT. Anderen werkten al langer met dit initiatief. Maar er is een gemene deler: bijna allemaal zien zij de meerwaarde van MDT voor hun gemeente in. Om jou te inspireren om ook met MDT aan de slag te gaan, spraken we met een aantal van hen. Welke effect had MDT op de jongeren in hun gemeente? Hoe hebben zij MDT ingezet in hun beleid? Willen ze er nog meer mee?

Laat je inspireren door de verhalen!

Afbeelding
MDT_Friesland

Friesland

'MDT is een aanvulling op wat de gemeente al doet, zoals jongerenwerk. Vaak is dat gericht op groepen jongeren of probleemjongeren. MDT is er voor alle jongeren. Veel jongeren kiezen na onze MDT voor een opleiding of vonden werk.'

Lees het verhaal van gemeente Friesland
Afbeelding

Tilburg

'Heb je in je visie staan dat je als gemeente niet alleen vòòr, maar ook mét jongeren wilt werken? Dan is MDT een manier om hieraan bij te dragen. MDT haakt bij alles aan en biedt volop kansen.'

Lees het verhaal van gemeente Tilburg
Afbeelding
MD in Zwolle

Zwolle

'Jongeren hebben mensen om zich heen die hen helpen met keuzes, structuur, die toekomstperspectief en zelfvertrouwen geven. Ik vind dat de gemeente naast het onderwijs ook een rol heeft in de mentale ontwikkeling.'

Lees het verhaal van gemeente Zwolle
Afbeelding
MDT in de keuken

Depla en van Noort

'Jongeren hadden het enorm lastig tijdens de lockdowns. Met MDT wilden we daar wat aan doen. ‘Hierin staan talenten, ontmoeting en iets doen voor een ander centraal. En elke gemeente wil dat inwoners zich goed voelen!’

Lees het verhaal achter de projecten
Afbeelding
MDT in het Westland

Westland

'Door MDT kwamen we in contact met jongeren die hiervoor niet in beeld waren, zij doen nieuwe vaardigheden en kennis op en zetten die in voor de maatschappij. Ze krijgen meer begrip voor verschillen in de samenleving en de waarde van vrijwilligerswerk.’

Lees het verhaal van gemeente Westland
Afbeelding
MDT jongeren met capouchon

Overzicht van de projecten

Benieuwd naar andere projecten uit de subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT? Op de pagina MDT voor gemeenten vind je het overzicht van alle projecten uit deze ronde.

Bekijk alle projecten

Wat kan MDT voor mijn gemeente betekenen?

Steeds meer gemeenten hebben nu een eerste ervaring opgedaan met MDT. En wat blijkt? Bijna alle gemeenten zien MDT als een effectief instrument om gemeentelijke beleidsdoelen te bereiken. Het kan je helpen meer en effectiever domeinoverstijgend te gaan werken. Het helpt je jongeren op een andere manier centraal te stellen, door te werken vanuit de behoefte in plaats van het aanbod. Maar het helpt ook om op een positieve manier invulling te geven aan het jeugdbeleid. Waarbij jongeren worden benaderd op een ontwikkelgerichte manier, zonder dat de focus op de problemen ligt.

Wat de meerwaarde van MDT nog meer is voor gemeenten, kun je lezen in onderstaande factsheet:

Factsheet MDT meerwaarde voor gemeenten

In de factsheet lees je onder andere over de mogelijkheden om MDT in te zetten als hulp bij schuldhulpvragen, of als middel voor het invullen van de social return on investment (SROI). Op verschillende plekken zijn inmiddels samenwerkingen ontstaan waarbij bedrijven hun kennis en expertise inzetten om jongeren te ondersteunen tijdens hun MDT-traject. Op die manier vervullen zij hun SROI-verplichting richting gemeente of andere overheidsinstellingen. In onderstaande cases vind je meer informatie over deze samenwerkingen. Ook vind je een case over het inzetten van MDT als tegenprestatie voor schuldhulp.

‘Heb je in je visie staan dat je als gemeente niet alleen voor, maar ook met jongeren wilt werken? Dan is MDT een manier om hieraan bij te dragen’
Hanneke Reijrink
beleidsadviseur Tilburg

Wil je ook aan de slag met MDT?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Het MDT kernteam helpt je graag om in contact te komen met MDT-projecten bij jou in de buurt. Mail hiervoor naar mdt@minvws.nl. Wil je liever een eigen project vanuit jouw gemeente opzetten? Dan raden we je aan om de subsidiemogelijkheden in de gaten te houden. Wil je automatisch een melding krijgen als er subsidiemogelijkheden voor gemeenten zijn? Laat dan in dit formulier je gegevens achter.