Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Om de veranderende en groeiende vraag naar zorg in de toekomst te kunnen beantwoorden, moet de kwaliteit van zorg nog beter. Met het programma Kwaliteit van Zorg wordt structureel kennis verworven over kwaliteit van zorg en over het verbeteren daarvan.

Aanleiding

Om de veranderende en groeiende vraag naar zorg in de toekomst te kunnen beantwoorden, moet de kwaliteit van zorg nog beter. Met het programma Kwaliteit van Zorg wordt structureel kennis verworven over kwaliteit van zorg en over het verbeteren daarvan.

Doel en samenwerking

De juiste zorg (effectief) op de juiste wijze (doelmatig) op het juiste moment (tijdig). De zorg moet voor iedereen veilig, gelijk en toegankelijk zijn. Het programma Kwaliteit van zorg verbindt onderzoek, ontwikkeling en implementatie om blijvende kwaliteitsverbetering te realiseren.

Subprogramma's

Het programma Kwaliteit van Zorg bestaat uit verschillende subprogramma's. Elk subprogramma richt zich op een specifieke dimensie van kwaliteit van zorg (zoals patiëntveiligheid) of op een specifieke beroepsgroep of sector.

 • Ondersteuning Zorginstituut
  Het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en implementatie ter ondersteuning van het Kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut Nederland.

 • Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden
  Het initiëren van de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden vanuit de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen op grond van de behoefte uit de praktijk.

 • Veiligheid in de Spoedzorgketen
  Patiëntveiligheid bij medicatie- en/of informatieoverdracht in de spoedzorgketen voor een specifieke patiënten/cliënten doelgroep(en).

 • Veiligheid in de Zorg
  De ontwikkeling van effectieve methoden stimuleren waarmee bestuurders in hun zorginstelling hun rol als eindverantwoordelijke voor patiënt/cliëntveiligheid kunnen versterken.

 • Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde (HGOG)
  Versterking van onderzoek en onderwijs voor Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde.

 • Citrienfonds
  De universitaire medische centra (umc’s) leveren een belangrijke bijdrage aan de veranderingen in de gezondheidszorg. Om de veranderingen een extra impuls te geven, heeft de minister van VWS besloten om een fonds in te richten waarmee de umc’s een aantal plannen voortvarend kunnen aanpakken: het Citrienfonds.

 • Effectief Toezicht
  Uitbreiding en verspreiding van de wetenschappelijke kennis over toezicht en neemt de speerpunten van IGZ mee.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Hannah Dijkhuis

Clusterhoofd
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl