Doel Open Access

Open Access heeft als doel om publiek gefinancierd onderzoek voor iedereen online toegankelijk te maken. Open Access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Dit geldt voor zowel inzage als hergebruik, zonder verdere financiële en/of juridische drempels. Ook moet deze publicatie via een algemeen toegankelijk medium (het internet) vindbaar zijn.

Tijdschriften die volgens Open Access-standaarden publiceren hebben geen abonnements- of aanschafkosten. Hiermee zijn de resultaten uit met publiek geld gefinancierd onderzoek voor een breder publiek toegankelijk. Zo wil ZonMw dat publicaties niet alleen direct toegankelijk zijn voor wetenschappers, maar ook voor clinici en patiënten. Verder is het van belang dat publicaties door professionals uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties snel worden gelezen en gedeeld. Open Access helpt daarmee de wetenschap vooruit en stimuleert de kennisuitwisseling tussen disciplines en tussen wetenschap en maatschappij.

Naast  artikelen, moedigt ZonMw ook aan om andere type wetenschappelijke publicaties Open Access beschikbaar te stellen (zoals monographs, boeken, conference proceedings en grey literature), maar ook onderzoeksdata en kennisproducten van praktijkgericht onderzoek (zoals modellen, protocollen, prototypen, digitale tools, demonstraties). Zoals mooi geformuleerd door de Vereniging van Hogescholen: "Deze openheid is wezenlijk voor het bevorderen van de circulatie en creatie van kennis, zodat de impact van praktijkgericht onderzoek wordt vergroot. Deze impact is dan praktisch zichtbaar in de beroepspraktijk in de onderneming, de gemeente, de zorginstelling en in het onderwijs."

Voor meer informatie, zie o.a. het FAQ document onderaan deze website.

ZonMw Open Access beleid

ZonMw verplicht onderzoekers om alle publicaties die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door ZonMw gesubsidieerd is Open Access beschikbaar te stellen. Voor meer informatie over het ZonMw Open Access beleid, de verschillende Open Access routes, de voorwaarden en mogelijkheden, verwijzen we u naar het ZonMw Open Access beleid

Er zijn nationaal en internationaal veel ontwikkelingen geweest op het gebied van Open Access. Medio 2019 heeft ZonMw zich achter Plan S geschaard. Plan S is opgesteld door cOAlition S, een samenwerkingsverband van internationale subsidieverstrekkers, met als doel om 100% Open Access te bereiken. We wijzen u erop dat Plan S met ingang van 1 januari 2021 is geïmplementeerd, wat een aanscherping van het Open Access beleid betekent. Meer informatie vindt u terug in het bovengenoemde ‘ZonMw Open Access beleid’ document.

Wat heeft u als onderzoeker aan Open Access?

Uw publicatie over uw onderzoeksresultaten draagt positief bij kennisaccumulatie en de verspreiding van deze resultaten. Daarmee vergroot de kans dat uw artikel gevonden en gelezen wordt en dat levert zelfs een mogelijk citatievoordeel op. Daarnaast is het bereik (lezerspubliek) groter, zowel bij wetenschappelijke als maatschappelijke stakeholders. Denk daarbij aan samenwerkingspartners in de wetenschap (Team Science) en maatschappij (bijvoorbeeld patiëntvereniging) die kunnen meehelpen impact van het onderzoek te realiseren.

Open Access en Gezondheidszorgonderzoek

Het is de ambitie van de Nederlandse regering dat al het publiek gefinancierd onderzoek Open Access beschikbaar is. Om dit te bereiken, ondertekenden 10 partijen, waaronder NWO en ZonMw, in 2017 het Nationaal Plan Open Science.  De stand van zaken op het gebied van Open Access bij gezondheidsonderzoek is in 2017 geïnventariseerd in opdracht van VWS.

Lidmaatschap ZonMw Europe Pubmed Central

Op 1 april 2021 is ZonMw, samen met NWO, lid geworden van Europe PMC (PubMed Central), een open science platform dat een wereldwijde collectie van wetenschappelijke artikelen en andere onderzoeksresultaten onderhoudt. Dit lidmaatschap maakt het onderzoekers van ZonMw-gefinancierd onderzoek mogelijk hun publicaties op één centrale plek met een wereldwijd publiek te delen. Daarmee voldoen ze ook aan één van de open access-eisen die ZonMw stelt aan door hun gefinancierde onderzoeksprojecten: het direct toegankelijk maken van publicaties.

Voor meer informatie, zie het persbericht, of de FAQ:

FAQ Europe Pubmed Central

Meer informatie over Open Access

 

Uitgelicht

Eenvoudig publicaties Open Access delen?

Document

Met een Creative Commons-licentie kun je eenvoudig publicaties Open Access delen. Welke Creative Commons-licenties kun je als onderzoeker hiervoor gebruiken? En wat zijn nou de verschillen tussen CC-BY, CC-BY-NC en CC-BY-ND?

Deze gids helpt je op weg!

Open Access to COVID-19 and related research

Initiatief heeft als doel:
•  Tips to make your papers and research results openly available, also retrospectively
•  Tips to find open research information on COVID-19 related topics
•  Tips on how to help enrich and curate CPOVID-19 research information

Lees meer over COVID19 Open Access initiatief

Open Access deal met Elsevier

De Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de wetenschappelijke uitgever Elsevier hebben een raamovereenkomst afgesloten.

Lees hier meer

Animatie Open Access

Dit Youtube filmpje legt op een eenvoudige manier uit wat Open Acces inhoudt (Engelstalig)

Bekijk het filmpje hier

Actueel

Onderzoeksintegriteit bij hbo: 'nemen onderzoekers en bestuurders hun verantwoordelijkheid?'

Rob van der Sande (lector Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) nam in 2019 het initiatief voor een ZonMw-project om trainingen integriteit te ontwikkelen voor hogescholen. Samen met Susan Berentsen, hbo-docente en uitvoerder van het implementatieproject, maakt hij na 3 jaar de balans op. Is onderzoeksintegriteit meer dan datamanagement, privacy en statistische significantie? Waarom is gekozen voor trainingen aan jonge onderzoekers? En, nemen...

Pagina

Negentig procent publicaties NWO- en ZonMw-onderzoek Open Access

Minstens 9 van de 10 publicaties in 2021 die voortkomen uit door NWO en ZonMw gefinancierd onderzoek, zijn Open Access beschikbaar. Voor NWO is een stijging van 5% te zien ten opzichte van vorig jaar. Voor door ZonMw gefinancierd onderzoek is de stijging 8%. Dat blijkt uit de Open Access Monitor die door CWTS (Center for Science and Technology Studies) in opdracht van NWO (en ZonMw) is uitgevoerd.

Nieuws

26 projecten om open science te stimuleren

26 projecten op het gebied van Open Science krijgen een financiële impuls van maximaal 50.000 euro. Het gaat om projecten gericht op vernieuwende manieren van (open) publiceren, het delen van FAIR data en software of projecten die bijdragen aan de cultuurverandering die nodig is om open science te realiseren. ‘Het Open Science Fund is een belangrijke volgende stap in het erkennen en waarderen van open onderzoekspraktijken’, aldus Caroline Visser,...

Nieuws

Meer dan 80% publicaties NWO en ZonMw Open Acces

85% van de publicaties die voortkomen uit financiering van NWO in 2020 zijn open Acces beschikbaar. Voor ZonMw is dit percentage met 83% nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Open Acces Monitor die in opdracht van de onderzoeksfinanciers door het CWTS is uitgevoerd.

Nieuws
Toon meer

Contact

Abida Durrani

Abida Durrani
ZonMw Open Science team - Open Access

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website