Mensen met een minder goed functionerend immuunsysteem lopen een hoger risico op complicaties bij een COVID-19-infectie. Bovendien weten we niet goed genoeg of deze mensen voldoende worden beschermd na vaccinatie. Daarom faciliteert ZonMw 8 studies die zich richten op de werking van COVID-19 vaccins bij deze patiëntgroepen. Met deze kennis kunnen patiënten, behandelaars en beleidsmakers goede keuzes maken in de vaccinatiestrategie.

Klik om de podcast te beluisteren

Vaccinonderzoek in gezonde volwassenen

Door middel van vaccinonderzoek wordt door fabrikanten eerst onderzocht wat de werking van vaccins bij gezonde volwassenen is.  Zo is het ook gegaan bij de ontwikkeling van de nieuwe vaccins tegen COVID-19. Specifieke risicogroepen zijn maar heel beperkt in deze eerste vaccinatiestudies meegenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met bepaalde ziektes of aandoeningen, met overgewicht, het syndroom van Down, zwangeren en bepaalde leeftijdsgroepen.

Vaccinatiestrategie, optimale bescherming voor iedereen

Om de pandemie te bestrijden, is het belangrijk dat iedereen optimaal beschermd is tegen een COVID-19 infectie na vaccinatie. Bij gezonde volwassenen weten we dat de vaccins effectief zijn. Wetenschappers over de hele wereld verzamelen aanvullende kennis over de effectiviteit van de vaccins bijvoorbeeld bij specifieke groepen.

Speciale aandacht voor verstoord immuunsysteem

Animatievideo over vaccinaties bij mensen met een verstoord immuunsysteem

Mensen met een verstoord immuunsysteem reageren vaak niet of nauwelijks op een COVID-19 vaccinatie. Een derde vaccinatie kan de oplossing zijn om deze zogenoemde non- en low-responders beter te beschermen tegen het virus.

Acht studies over vaccinatie bij patiënten met een verstoord immuunsysteem

In aanvulling op internationale studies kijken we in Nederland naar een aantal specifieke doelgroepen waar nog geen onderzoek naar wordt gedaan, of waar aanvullend onderzoek nodig is. Het gaat dan om mensen die een minder goed functionerend immuunsysteem hebben. In het bijzonder om:

  • patiënten met primaire immuundeficiënties of immuunstoornissen
  • kankerpatiënten (solide tumoren) die worden behandeld met chemotherapie en/of immuuntherapie
  • patiënten met bloedkanker
  • patiënten die worden behandeld met afweeronderdrukkende middelen (bijvoorbeeld reuma, IBD of MS)
  • niergetransplanteerde en dialyse-patiënten
  • longgetransplanteerden
  • mensen met HIV
  • mensen met het syndroom van Down.

Totaalbudget: 25 miljoen euro

Dit heeft geleid tot 8 studies over vaccinatie bij patiënten met een verstoord immuunsysteem, die onderdeel zijn van het deelprogramma COVID-19 vaccinstudies. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor het deelprogramma COVID-19 vaccinstudies 25 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Naast deze 8  studies worden aanvullend trajecten uitgezet om urgente vragen te beantwoorden. 

Uniforme werkwijze maakt kennisdeling eenvoudiger

Het is belangrijk dat de kennis uit deze vaccinonderzoeken snel kan worden toegepast. Om die kennisdeling en overstijgend onderzoek mogelijk te maken, werken de studies in Nederland samen met gezamenlijk afgestemde protocollen en meetmethoden. Ook worden de resultaten van deze 8 studies tussentijds met elkaar gedeeld. Hierbij worden ook het ministerie van VWS, het RIVM en de Gezondheidsraad betrokken.

Commissievoorzitter Willy Spaan en RIVM-coördinator Cécile van Els vertellen over deze unieke harmonisatie van projecten waarin ZonMw een coördinerende rol heeft.

Onderzoekers aan het woord

Wilt u weten wat de ervaringen van de onderzoekers zijn met onderzoek naar de coronavaccinaties? Een aantal onderzoekers van deze studies schreef een persoonlijk verhaal over hun ervaring met het onderzoek.

Projecten vaccinstudies

Bekijk voor meer informatie de projectpagina's van de 8 studies over vaccinatie bij patiënten met een verstoord immuunsysteem.

COVID vaccinatie in patiënten met een hematologische aandoening (COBRA-KAI)

Immuniteit na SARS-CoV-2 (2TB/Target to B substudie)

Onderzoek naar immuun respons na COVID-19 vaccinatie in Long transplantatie patiënten (COVALENT)

COVID vaccinatie bij volwassenen en kinderen met Downsyndroom (PRIDE)

COVID-19 vaccinatie bij nierpatiënten (RECOVAC)

SARS-CoV-2 vaccinatie respons in mensen die leven met hiv (COVIH)

Effect en veiligheid van COVID-19 vaccinaties in patiënten met primaire immuundeficiënties (VACOPID)

Vaccinatie tegen COVID bij kanker (VOICE)

Vaccinstudies: onderdeel van breed coronaonderzoek

Samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners werkt ZonMw aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij. De vaccin-studies horen daar ook bij.

Bekijk ook de andere pagina's die gerelateerd zijn aan dit onderwerp:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website